De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Domein horeca De Drank- en Horecawet en lokaal alcoholbeleid; nu en straks Sandra van Ginneken, tijdelijk adviseur DHW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Domein horeca De Drank- en Horecawet en lokaal alcoholbeleid; nu en straks Sandra van Ginneken, tijdelijk adviseur DHW."— Transcript van de presentatie:

1 Domein horeca De Drank- en Horecawet en lokaal alcoholbeleid; nu en straks Sandra van Ginneken, tijdelijk adviseur DHW

2 2 Drank- en Horecawet (1964) reguleert de distributie van alcoholhoudende drank, o.m. door: Gemeentelijke vergunningen voor horecabedrijven en slijterijen Leeftijdsgrenzen voor verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken (16 jaar) en sterke drank (18 jaar) Landelijke regels, lokale aanscherpingen mogelijk

3 3 Domeinen Regels hebben géén betrekking op schenken/gebruik in de privésfeer (behalve als het tegen betaling is) Wèl op verstrekking/gebruik in domeinen als -Horeca -Paracommerciële horeca -Slijterijen -Supermarkten -Openbare ruimte

4 Domein horeca4

5 5 Mogelijkheden nu Verbinden van voorschriften/beperkingen aan vergunningen Alcoholverkoop (tijdelijk) stilleggen Minimum toegangsleeftijd bepalen (< 21) Intrekken van de vergunning bij vrijwel alle overtredingen Bij intrekken i.v.m. gevaar openbare orde: gedurende max. 5 jaar geen nieuwe vergunning voor dat pand

6 Domein horeca6 Extra mogelijkheden straks Toelatingsleeftijden horeca koppelen aan sluitingstijden Exorbitante prijsacties (korting 40% of meer) verbieden Toezicht houden (burgemeester wijst ambtenaren aan) Overtreders bestuurlijke boetes opleggen (opbrengsten gemeente) Schorsen van de vergunning bij alle overtredingen Handhaven verbod 16-minners om alcohol aanwezig te hebben

7 Domein paracommerciële horeca7

8 8 Mogelijkheden nu Idem beperkingen commerciële horeca Toetsen onwenselijke mededinging. Daarna verbinden van voorschriften/beperkingen aan de vergunning (tenzij er afspraken zijn met BHC) -Bruiloften en partijen (incl. reclame) -Schenktijden Beperken tot schenken zwak-alcoholhoudende drank Toetsen van het verplichte bestuursreglement Verlenen van ontheffing van voorschriften/beperkingen bij evenementen

9 Domein paracommerciële horeca9 Extra mogelijkheden straks Idem beperkingen commerciële horeca In plaats van huidige toets onwenselijke mededinging: verplicht verordening maken met regels t.a.v.: -Bruiloften en partijen -Bijeenkomsten van derden -Schenktijden Onderscheid mogelijk naar aard van de paracommerciële rechtspersoon

10 Domein slijterijen10 Slijterijen

11 Domein slijterijen11 Mogelijkheden nu Verbinden van voorschriften/beperkingen aan vergunningen Alcoholverkoop (tijdelijk) stilleggen Intrekken van vergunning bij bepaalde overtredingen Bij intrekken i.v.m. gevaar openbare orde: gedurende max. 5 jaar geen nieuwe vergunning voor dat pand

12 Domein slijterijen12 Extra mogelijkheden straks Exorbitante prijsacties (korting 30% of meer) verbieden Toezicht houden (burgemeester wijst ambtenaren aan) Overtreders bestuurlijke boetes opleggen (opbrengsten gemeente) Schorsen van de vergunning bij alle overtredingen

13 Domein supermarkten13 Domein supermarkten

14 14 Mogelijkheden nu Alcoholverkoop tijdelijk stilleggen

15 Domein supermarkten15 Extra mogelijkheden straks Alcoholverkoop tijdelijk beperkingen opleggen Exorbitante prijsacties (korting 30% of meer) verbieden Toezicht houden (burgemeester wijst ambtenaren aan) Overtreders bestuurlijke boetes opleggen (opbrengsten gemeente) Bij recidive: tijdelijk verbod om alcohol te verkopen (“three-strikes- out-bepaling”)

16 Domein openbare ruimte16 Domein openbare ruimte (op straat / tijdens evenementen)

17 Domein openbare ruimte17 Mogelijkheden nu Op straat: nu geen lokale bevoegdheden o.g.v. DHW Bij evenementen: ontheffing verlenen van vergunningseis t.b.v. het schenken van zwak-alcoholhoudende drank Bij evenementen: voorschriften aan de ontheffing verbinden, bijv.: -Uitsluitend schenken van “evenementenbier” -Max. aantal tappunten, verbod mobiele tappunten -Gebruik plastic bekers -Gebruik van een goed leeftijdscontrole systeem

18 Domein openbare ruimte18 Extra mogelijkheden straks Op straat: handhaven verbod 16-minners om alcohol aanwezig te hebben (BOA’s of politie) Overtreders boete maximaal € 380 Bij evenementen: één ontheffing voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen (indien onder dezelfde verstrekker) Bij evenementen: toezicht houden op ontheffing (burgemeester wijst ambtenaren aan) Bij evenementen: overtreders bestuurlijke boetes opleggen (opbrengsten gemeente)

19 19 Mogelijkheden APV

20 20 Voorbeelden Ontwikkelen terrasbeleid Bepalen sluitingstijden (ook cooling down periodes) Bepalen dat alcoholverkopende snackbars door de week niet na 22.00 uur open zijn Verbieden bezit van geopende flessen drank of drinken op straat (in bepaalde delen van de gemeente) Verbinden van voorwaarden aan alcoholreclame in openbare ruimte (geen reclame op steigerdoeken)

21 21 Kortom De Drank- en Horecawet en de Gemeentewet bieden nu al tal van mogelijkheden om lokaal alcoholbeleid vorm te geven. In de toekomst worden de mogelijkheden verder uitgebreid.

22 Domein horeca22


Download ppt "Domein horeca De Drank- en Horecawet en lokaal alcoholbeleid; nu en straks Sandra van Ginneken, tijdelijk adviseur DHW."

Verwante presentaties


Ads door Google