De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk Gent, 23 mei 2013 Saskia van der Giesen – Heijnen Sharida Quax – van Rosmalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk Gent, 23 mei 2013 Saskia van der Giesen – Heijnen Sharida Quax – van Rosmalen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk Gent, 23 mei 2013 Saskia van der Giesen – Heijnen Sharida Quax – van Rosmalen

2 Voorstellen Heeft u tussentijds vragen? Deze kunt u gewoon stellen!

3 1.Algemene schets Vlaardingen 2.Juridisch- en beleidskader 3.Vergunningen & procedure 4.Pilot Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) 5.Nieuwe (handhavende) bevoegdheden burgemeester 6.Lokale situatie 7.(Nieuw) handhavingsarrangement 8.Video toezicht Drank- en Horecawet 9.Paracommercie 10.Casussen Onderwerpen:

4 1. Algemene schets Vlaardingen -71.000 inwoners -Kenmerkend veel groen -Havenstad en beroemd om haringvisserij -8 wijken -Horeca binnen elke wijk -Horecaconcentratiegebied -Bruisend centrum, onlangs voorzien van bioscoop en leisure -250 commerciële- en paracommerciële horecabedrijven

5 2. Juridisch- en beleidskader Juridisch kader -Drank- en Horecawet - Besluit eisen zedelijk gedrag - Besluit eisen inrichting - Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne -Algemene Plaatselijke Verordening -Wet op de kansspelen -Wet BIBOB *Deregulering Beleidskader -Horecabeleidsnota 2010-2014 -Terrassenbeleid -Evenementenbeleid -Paracommercieel beleid -Integraal handhavingsarrangement

6 3. Vergunningen & procedure Horecavergunning: Bestaande uit exploitatie- en drank- en horecavergunning Controle op bestemmingsplan, horecacategorie, antecedenten, inrichtingseisen en BIBOB Evenementenvergunning: Risicoanalyse, regionale evenementenkalender, advies evenementenbureau, brandweer, verkeer en BIBOB

7 4. Pilot Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit - Deelnemer pilot sinds 2008 - Twee toezichthouders - Controle op horeca, evenementen en winkels - Handhaving waarschuwing en boeterapport - Nieuwe Drank - & horecawet 1 januari 2013

8 Controles tijdens de pilot Jaartal Commerciële horeca Paracommer- ciële horeca Supermarkt en slijterij Tijdelijke Ontheffing OverigTotaal 20071521901652 20082131575642351 200923019991224384 2010 t/m septembe r 197147772297 Tabel: Aantal (her)controles Het onderstaande tabel laat een forse toename van (her)controles zien tijdens de pilot ten opzichte van het jaar dat de VWA het toezicht uitvoerde.

9 5. Nieuwe (handhavende) bevoegdheden burgemeester Supermarkten -Three strikes out -Prijsakties Horecabedrijven -Happy hours -Schorsen vergunning -Intrekking vergunning bij 3 keer foute leidinggevende Openbare orde -Bekeuren houden van alcohol Bestuurlijke boete

10 6. Lokale situatie - Overlast van horecaondernemingen - Verhoging leeftijdsgrenzen - Loop en slooproutes - Indrinkplekken

11

12 7. (Nieuw) handhavingsarrangement  Integraal handhavingsarrangement openbare inrichtingen gemeenten Vlaardingen en Maassluis  Diverse categorieën  Bestuurlijke maatregelen  Mutaties politie  Dossiervorming  Waarschuwingen  Tijdelijke sluitingen  Intrekken vergunning

13 8. Video toezicht Drank- en Horecawet

14 9. Paracommercie Ongeveer 100 paracommerciële inrichtingen Zeer divers: hockey, voetbal, wijkcentra, scouting etc.  Voorlichtingsbijeenkomsten  Schenktijden  Verhuur accommodatie  Eindtijden & feesten

15 10. Casussen Serya Anver Illegaal gokken

16 Einde presentatie! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Nieuwe Drank- & Horecawet in de praktijk Gent, 23 mei 2013 Saskia van der Giesen – Heijnen Sharida Quax – van Rosmalen."

Verwante presentaties


Ads door Google