De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009

2 Agenda 1.Grondslag,doel Pilotdia 3 - 8 2.De Pilotdia 9 - 20 3.Toekomstdia 21 - 22 4.Pilot Vlaardingendia 23 - 29 5.Discussie Interactiefdia 30 6.Vragendia 31 7.Plenaire afsluitingdia 32 08-10-2009 2

3 Grondslag Pilot Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid 2007 Kaderbrief 2007-2011: visie gezondheid en preventie Programma Jeugd en Gezin: Alle kansen voor alle kinderen Coalitieakkoord en Beleidsprogramma 2007-2011 08-10-2009 3

4 Doel Pilot Voorkomen van schadelijk alcoholgebruik met name bij jongeren Maatschappelijke en Gezondheidsschade als gevolg alcoholgebruik voorkomen Minder regels, minder instrumenten, minder loketten 08-10-2009 4

5 Reguleren aanbodzijde: leeftijdsgrenzen, slijterijverkoop, minder verkooppunten, openingstijden, accijns Meer toezicht Maatregelen om rijden onder invloed te beperken Kortdurende interventies bij mensen met beginnende alcoholproblematiek Beleidsinstrumentenmix 08-10-2009 5

6 Terugtrekkende Overheid Deregulering, Lastenvermindering Economische belangen, recessie Sport- en Cultuur belangen Politiek, landelijk/lokaal, verkiezingen Kerntaken Politie Historie Toezicht en Handhaving Omgevingsfactoren 08-10-2009 6

7 Niet voor 16 jaar drinken Jongeren minder (excessief) drinken Minder afhankelijk a.g.v. gebruik Schadelijke gevolgen verminderen Landelijk Alcoholbeleid 08-10-2009 7

8 Betere samenwerking partners Voorlichting Beperking reclame Accijns Zorg Wet- en Regelgeving Toezicht en Handhaving Instrumenten 08-10-2009 8

9 Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet De Pilot 08-10-2009 9

10 Inzicht krijgen in de ervaringen van gemeenten met het locale toezicht Inzicht knelpunten helpt voorbereiding soepele overdracht Inzet DHW breed met extra aandacht leeftijdsgrenzen Doel: Pilot 08-10-2009 10

11 Meer capaciteit Meer maatwerk Meer lokale kennis toepasbaar Regie bij lokale overheid Regels op maat Couleur Locale Gewenst resultaat 08-10-2009 11

12 Bestuurlijk & Maatsch.draagvlak Verankering in meerjarenvisie Heldere strategie Beleid Kennis & Middelen, in de ruimste zin Samenwerking, intern en extern Aanjager, begeleider: Projectleider Wat heb je nodig 08-10-2009 12

13 Integraal Horecabeleid Evenementenbeleid & BIBOB beleid Communicatieplan Handhavingsbeleid Handhavingsprogramma Handhavingsconvenant De Basis I 08-10-2009 13

14 Interne organisatie op orde, taken belegd, goede afstemming Vergunningenbestand actueel Alle bedrijven in beeld Archief op orde: inzicht en overzicht Beschikbaarheid menskracht Kennis op orde De Basis II 08-10-2009 14

15 Werkprocessen vastgelegd Werken conform processen Overlegstructuren Onverkort uitvoeren afspraken Respect voor elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Basis III 08-10-2009 15

16 Gelijke monniken, gelijke kappen De neuzen dezelfde kant op en de rug recht! Opvoeden klanten: wees eerlijk, duidelijk en vooral consequent! Noodzakelijk 08-10-2009 16

17 Controle inrichtingseisen en toepasbaarheid gegevens Interne afstemming: o.a.; bouw, bestemmingsplan, milieu Koppeling bestuurlijke handhaving met maatregelbeleid VWA: ws en boete rapporten Consequent handhaven Aandachtspunten 08-10-2009 17

18 Handhavingscapaciteit Toekomstperspectief controleurs Aansturing Pilot, huisvesting, transport, veiligheid Juridische kwaliteit producten Afhandeltermijnen (Wet Dwangsom) Overleg partners Aandachtspunten 08-10-2009 18

19 Eindelijk aandacht voor vergunningverlening Horeca Inzicht bestuur vergroot Meer FTE beschikbaar Opleidingen, aanschaf software, wegwerken oude lijken, aandacht voor paracommercialisme etc. Successen 08-10-2009 19

20 Huisvesting onder de aandacht Vervoer controleurs Beleid in de maak en/of geactualiseerd Meer controles Meer contact met partners Minder overtredingen!? Successen 08-10-2009 20

21 Wetsvoorstel via Raad van State nu bij Tweede Kamer Inspecteur als zodanig geschrapt Bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid Gemeenten meer invloed Wie betaalt dit alles?, Lobby´s!! Toekomst 08-10-2009 21

22 Wetsvoorstel ligt bij Tweede Kamer. Hoofdlijnen besproken door Frank Joosten Haalt het wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep en wat wordt de ingangsdatum? De Wet 08-10-2009 22

23 Toelichting motivatie deelname De opstart Resultaten uit de praktijk Succesfactoren Valkuilen Tips uit de praktijk Pilot Vlaardingen 08-10-2009 23

24 Pilot Vlaardingen Toelichting motivatie deelname  Terugdringen geweld  Terugdringen alcoholgebruik jeugdigen  Terugdringen vernielingen 24

25 Pilot Vlaardingen De opstart  Gekwalificeerd en opgeleid personeel  Beleidsregels adhv bestaand beleid  Vroege inventarisatie  Handhavingsarrangement  1 april beëdigd, 2 april inspecties gestart 25

26 Pilot Vlaardingen Resultaten uit de praktijk  Ondernemers opgevoed: polsbandjes, instructie personeel, voorbesprekingen  Aanwezigheid leidinggevenden  Stoppen illegale verkoop  Jeugd bekend met regels en controles 26

27 Pilot Vlaardingen Succesfactoren  Betrokkenheid bestuur en raad  Betrokkenheid Burgemeester  Veiligheidsoverleg  Overleg tussen gemeente en ondernemers  Betrokkenheid ondernemers  Integrale jeugdacties  Integrale horeca-acties 27

28 Pilot Vlaardingen Valkuilen  Politiek  Tradities  Paracommercie  Zoeken naar overtredingen  Ons kent ons 28

29 Pilot Vlaardingen Tips uit de praktijk  Zoek de samenwerking met partners  Ken de wetgeving  Weet wat er speelt in de Gemeente  Zorg voor een handhavingsarrangement  Zorg voor de juiste middelen (auto, geld, onderkomen, enz)  Zoek de grenzen 29

30 Plenaire sessie Doel: Opstellen Top 10 eisen voor een goede taakoverdracht van Rijk naar gemeenten n.a.v. presentaties discussie en tips. Top 10 wordt toegezonden. Discussie 08-10-2009 30

31 Vragen? 08-10-2009 31

32 Dank voor uw aandacht Gerda Westerhoff Ton Coppens Peter Roumen 08-10-2009


Download ppt "Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google