De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff

2 Agenda 1.Grondslag,doel Pilotdia De Pilotdia Toekomstdia Pilot Vlaardingendia Discussie Interactiefdia 30 6.Vragendia 31 7.Plenaire afsluitingdia

3 Grondslag Pilot Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid 2007 Kaderbrief : visie gezondheid en preventie Programma Jeugd en Gezin: Alle kansen voor alle kinderen Coalitieakkoord en Beleidsprogramma

4 Doel Pilot Voorkomen van schadelijk alcoholgebruik met name bij jongeren Maatschappelijke en Gezondheidsschade als gevolg alcoholgebruik voorkomen Minder regels, minder instrumenten, minder loketten

5 Reguleren aanbodzijde: leeftijdsgrenzen, slijterijverkoop, minder verkooppunten, openingstijden, accijns Meer toezicht Maatregelen om rijden onder invloed te beperken Kortdurende interventies bij mensen met beginnende alcoholproblematiek Beleidsinstrumentenmix

6 Terugtrekkende Overheid Deregulering, Lastenvermindering Economische belangen, recessie Sport- en Cultuur belangen Politiek, landelijk/lokaal, verkiezingen Kerntaken Politie Historie Toezicht en Handhaving Omgevingsfactoren

7 Niet voor 16 jaar drinken Jongeren minder (excessief) drinken Minder afhankelijk a.g.v. gebruik Schadelijke gevolgen verminderen Landelijk Alcoholbeleid

8 Betere samenwerking partners Voorlichting Beperking reclame Accijns Zorg Wet- en Regelgeving Toezicht en Handhaving Instrumenten

9 Pilot Decentralisatie Toezicht Drank- en Horecawet De Pilot

10 Inzicht krijgen in de ervaringen van gemeenten met het locale toezicht Inzicht knelpunten helpt voorbereiding soepele overdracht Inzet DHW breed met extra aandacht leeftijdsgrenzen Doel: Pilot

11 Meer capaciteit Meer maatwerk Meer lokale kennis toepasbaar Regie bij lokale overheid Regels op maat Couleur Locale Gewenst resultaat

12 Bestuurlijk & Maatsch.draagvlak Verankering in meerjarenvisie Heldere strategie Beleid Kennis & Middelen, in de ruimste zin Samenwerking, intern en extern Aanjager, begeleider: Projectleider Wat heb je nodig

13 Integraal Horecabeleid Evenementenbeleid & BIBOB beleid Communicatieplan Handhavingsbeleid Handhavingsprogramma Handhavingsconvenant De Basis I

14 Interne organisatie op orde, taken belegd, goede afstemming Vergunningenbestand actueel Alle bedrijven in beeld Archief op orde: inzicht en overzicht Beschikbaarheid menskracht Kennis op orde De Basis II

15 Werkprocessen vastgelegd Werken conform processen Overlegstructuren Onverkort uitvoeren afspraken Respect voor elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De Basis III

16 Gelijke monniken, gelijke kappen De neuzen dezelfde kant op en de rug recht! Opvoeden klanten: wees eerlijk, duidelijk en vooral consequent! Noodzakelijk

17 Controle inrichtingseisen en toepasbaarheid gegevens Interne afstemming: o.a.; bouw, bestemmingsplan, milieu Koppeling bestuurlijke handhaving met maatregelbeleid VWA: ws en boete rapporten Consequent handhaven Aandachtspunten

18 Handhavingscapaciteit Toekomstperspectief controleurs Aansturing Pilot, huisvesting, transport, veiligheid Juridische kwaliteit producten Afhandeltermijnen (Wet Dwangsom) Overleg partners Aandachtspunten

19 Eindelijk aandacht voor vergunningverlening Horeca Inzicht bestuur vergroot Meer FTE beschikbaar Opleidingen, aanschaf software, wegwerken oude lijken, aandacht voor paracommercialisme etc. Successen

20 Huisvesting onder de aandacht Vervoer controleurs Beleid in de maak en/of geactualiseerd Meer controles Meer contact met partners Minder overtredingen!? Successen

21 Wetsvoorstel via Raad van State nu bij Tweede Kamer Inspecteur als zodanig geschrapt Bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid Gemeenten meer invloed Wie betaalt dit alles?, Lobby´s!! Toekomst

22 Wetsvoorstel ligt bij Tweede Kamer. Hoofdlijnen besproken door Frank Joosten Haalt het wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep en wat wordt de ingangsdatum? De Wet

23 Toelichting motivatie deelname De opstart Resultaten uit de praktijk Succesfactoren Valkuilen Tips uit de praktijk Pilot Vlaardingen

24 Pilot Vlaardingen Toelichting motivatie deelname  Terugdringen geweld  Terugdringen alcoholgebruik jeugdigen  Terugdringen vernielingen 24

25 Pilot Vlaardingen De opstart  Gekwalificeerd en opgeleid personeel  Beleidsregels adhv bestaand beleid  Vroege inventarisatie  Handhavingsarrangement  1 april beëdigd, 2 april inspecties gestart 25

26 Pilot Vlaardingen Resultaten uit de praktijk  Ondernemers opgevoed: polsbandjes, instructie personeel, voorbesprekingen  Aanwezigheid leidinggevenden  Stoppen illegale verkoop  Jeugd bekend met regels en controles 26

27 Pilot Vlaardingen Succesfactoren  Betrokkenheid bestuur en raad  Betrokkenheid Burgemeester  Veiligheidsoverleg  Overleg tussen gemeente en ondernemers  Betrokkenheid ondernemers  Integrale jeugdacties  Integrale horeca-acties 27

28 Pilot Vlaardingen Valkuilen  Politiek  Tradities  Paracommercie  Zoeken naar overtredingen  Ons kent ons 28

29 Pilot Vlaardingen Tips uit de praktijk  Zoek de samenwerking met partners  Ken de wetgeving  Weet wat er speelt in de Gemeente  Zorg voor een handhavingsarrangement  Zorg voor de juiste middelen (auto, geld, onderkomen, enz)  Zoek de grenzen 29

30 Plenaire sessie Doel: Opstellen Top 10 eisen voor een goede taakoverdracht van Rijk naar gemeenten n.a.v. presentaties discussie en tips. Top 10 wordt toegezonden. Discussie

31 Vragen?

32 Dank voor uw aandacht Gerda Westerhoff Ton Coppens Peter Roumen


Download ppt "Pilot Toezicht DHW Algemeen & Gemeente Vlaardingen Peter Roumen, Ton Coppens en Gerda Westerhoff 08-10-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google