De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst Evenementen Donderdag 23 januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst Evenementen Donderdag 23 januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst Evenementen Donderdag 23 januari 2014

2 Welkom! Pim van den Berg Wethouder Cultureel Klimaat

3 Terugblik 2013 Anne Arendsen Team Cultuur

4 Terugblik 2013 Duidelijke regierol is van belang
Regie, taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. Advies voor vervolg: Kijk of het mogelijk is het aantal contactpersonen voor evenementenorganisaties terug te brengen.

5 Terugblik 2013 Duidelijke regierol is van belang Gemeente Amersfoort
Regierol Evenementenbeleid algemeen, Startbijeenkomst, Evenementenplatform (TC) Procesbewaking vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Procesbewaking bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming (V&W) Fysieke maatregelen en Evenementenpakket (SB)  Politie wettelijk verantwoordelijk en aanspreekbaar voor openbare orde adviserende rol tijdens het proces van vergunningverlening VRU wettelijk verantwoordelijk voor het bestrijden van calamiteiten adviserende, signalerende rol in aanloop naar en tijdens evenement en tijdens het proces van vergunningverlening Evenementenorganisatie in brede zin verantwoordelijk voor een goed georganiseerd en veilig evenement voor haar bezoekers, inclusief het naleven van de vergunningsvoorwaarden, en de inzet van eventuele beveiligers en vrijwilligers.

6 Terugblik 2013 2. Bestuurlijk overleg in vroeg stadium is wenselijk
Met name bij grote evenementen en/of als er bestuurlijke vraagstukken liggen.

7 Terugblik 2013 3. Maak het eisenpakket zo duidelijk mogelijk
Startbijeenkomst: what’s new? Evenement Assistent: invoering laat op zich wachten Advies voor vervolg: Ontsluit zoveel mogelijk lokaal beschikbare regelgeving op

8 Terugblik 2013 4. Strakkere procesbewaking en goede communicatie
Invoering protocol Vergunningverlening Advies voor vervolg: HDO is centraal overleg tijdens vergunningverlening Afstemmingsoverleg toevoegen aan protocol (proces) Markt- en havenmeester neemt deel aan HDO

9 Terugblik 2013 5. Verantwoordelijkheden buiten Evenemententerrein Evenementenpakket Oplossing voor kosten facilitering Locatieoverzicht: duidelijke informatie en grenzen Advies voor vervolg: Ontsluiten gegevens op ook voor autocadbewerking Overzicht ‘fietsopstelplaatsen’

10 Terugblik 2013 5. Evenementenpakket Banners Centrale post
Evenemententelefoon Voor wie? Voor niet-commerciële evenementen, met een vrij toegankelijk, openbaar karakter Niet voor commerciële evenementen, met een besloten karakter, waarvoor entreegeld moet worden betaald

11 Terugblik 2013 5. Oplossing voor kosten facilitering
Advies voor vervolg: Onderzoek gezamenlijk welke constructies mogelijk zijn voor financiering van organisatie- en beheerkosten

12 Terugblik 2013 6. Draag zorg voor evaluatie en een goede dossiervorming Evaluatie is onderdeel van het protocol Advies voor vervolg: Volg de werkwijze van het protocol Maak een overall-evaluatie Digitaal dossier, vanuit HDO

13 Terugblik 2013 7. Eenduidige vastlegging van het proces
Protocol Vergunningverlening Advies voor vervolg: Afstemmingsoverleg in protocol opnemen

14 Terugblik 2013 Samenvattend: te doen in 2014 Gemeente
Minder aanspreekpunten? Digitale formulieren en kaartmateriaal (autocad) Afstemmingsoverleg met buitencoördinator in protocol Overzicht fietsopstelplaatsen/plaskruizen Ontsluiten lokaal beschikbare regelgeving Actualiseren Evenementennota

15 Terugblik 2013 Evenementenorganisaties
Professionaliseringsslag doorzetten Organisatiegraad vergroten, meer samenwerken Onderling communiceren Gezamenlijk Onderzoeken/Ontwikkelen structuur en financierings- mogelijkheden (organisatie/beheer/veiligheid)

16 Evenementenkalender 2014 Frans Oostendorp
Afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

17 Evenementenkalender Amersfoort 2014

18 Doel & functies Evenementenkalender
Reserveren data en locaties voor evenementen Verlenen formele status evenement Draagt bij aan optimale capaciteitsplanning gemeentelijke afdelingen, regionale hulpdiensten en politie. Hulpmiddel bij verkenning nieuwe initiatieven. Kennisgeving (voorbode)bewoners en bedrijven

19 Evenementenkalender 2014 in vogelvlucht
19/12 titel van de presentaties Evenementenkalender in vogelvlucht Gelijkmatige spreiding over locaties Redelijke spreiding in het jaar Geslaagde (horizontale) planning grote en/of terugkerende evenementen Divers aanbod

20 Update door Brandweer Roelof Willemze VRU

21 Waar aan wordt getoetst.

22 Vastgestelde regelgeving
De Algemene Plaatselijke Verordening De Brandbeveiligingsverordening Verwijzing naar het Bouwbesluit 2012 Praktische invulling door de Handreiking Brandveiligheidsvoorschriften voor Evenementen BRUL

23 Tenten Verwoord in de NEN 8020-41 zijn o.a.: > 25m2
Tent: verplaatsbare, tijdelijke overkapping van tentdoek met of zonder scheerlijnen Tentboek (o.a.constructie, belasting en tentdoek) Omvang tent Afstand tot overige (niet)bouwwerken / inrichtingen

24 Tenten (2) Doorstroomcapaciteit Nooduitgangen (aantal, wijze, afstand)
Klassen waaraan voldaan moet worden: Klasse 2 NEN 6065 of Klasse B NEN-EN Klasse B1 van DIN 4102 Klasse M2 (NFP92-503/504/505 of 507) Brandbare vloeistoffen vloeibare gassen >5m

25 Ontwikkelingen Vervanging van de lokale Brandbeveiligingsverordening door een landelijke Algemene Maatregel van Bestuur Nu geen inzicht in regeling (consequenties, overgangsbepalingen e.d.) Ingangsdatum (voorlopig) 1 juli 2014.

26 Update Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Frans Oostendorp Afdeling Vergunningverlening Toezicht en Handhaving

27 Terrassenbeleid tijdens evenementen

28 Uitgangspunten terrassen op pleinen in Stadshart
Evenementenorganisator is hoofdaannemer Terrasvergunning geldt niet tijdens evenementen Organisator onderbouwd ruimtevraag Redelijkheidsbeginsel Organisator informeert en overlegt met horeca Resultaat onderdeel vergunning

29 Horeca-exploitatie pleinen Uitgangspunten
29/12 titel van de presentaties Horeca-exploitatie pleinen Uitgangspunten Organisator besteedt exploitatie uit Georganiseerde horeca preferente partij Marktconforme condities Geen overeenstemming: handen vrij Uitzondering op rechten pleingebonden horeca: - Drank- en voedselaanbod onlosmakelijk verbonden met en/of essentie evenement.

30 Overige horeca tijdens evenementen
30/12 titel van de presentaties Overige horeca tijdens evenementen Geveltap Eetkraam Gevelterras tenzij …… - ruimtelijke beperkingen - openbare orde en veiligheid Toezicht & Handhaving

31 Vragen aan de gezamenlijke evenementenorganisatie
Tent cq overkapping Alfred Konijnenbelt Vrijwilligers inzetten voor beveiligingstaken Floor Visser en Boudewijn Court

32 Vragen?

33 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Startbijeenkomst Evenementen Donderdag 23 januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google