De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtaanpak Lombok Oost

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtaanpak Lombok Oost"— Transcript van de presentatie:

1 Buurtaanpak Lombok Oost
Overlast en criminaliteit in Lombok verder terugdringen Het levendige winkelkarakter van de Kanaalstraat en omgeving behouden 1 1

2 Buurtaanpak Lombok Oost
Hardnekkige problemen vervuiling en verkeerd aanbieden afval drugsoverlast uitstallingen blokkeren de straat dubbel parkeren 's avonds geluidsoverlast woninginbraak en autokraak fraude en illegale werknemers in bedrijven 2

3 Maatregelen: Hard en sociaal
Handhaving regels uitstallingen, (zwerf)afval, overlast en aanpak autokraak en woninginbraak Buurtbeheerder en inzet interventieteam Uitvoerend overleg handhaving Vastleggen informatie (handhavings)acties Inzet cameratoezicht Verbeteren contacten bewoners en ondernemers, stimuleren initiatieven en versterken economische bedrijvigheid Winkeliers betrekken via Veilig Ondernemen Bevorderen participatie van bewoners en ondernemers Uitwerken brancheplan Kanaalstraat e.o. en inzet W.O.M. 4

4 Waarop contoles en door welke partijen?
Afval en vervuiling: DSO milieu, toezicht en handhaving, Reiniging en inzameling Openbare ruimte en overlast: openingstijden, uitstallingen, horeca-exploitatievergunningen, terrasvergunningen: DSO EZ, Stadswerken GOR, DSO bijzondere handhaving Wonen bedrijvigheid en stedenbouw:bouwvergunning, ondergrens onderhoud panden, toetsing en controle op functiewijzigingen van het gebruik, hygiene, brandgevaar: DSO bouwbeheer, DSO bijzondere handhaving, Voedsel en Warenautoriteit, Brandweer Criminaliteit en fraude: handel in verdovende middelen, gebruik van harddrugs, uitkering belasting en toeslagen fraude, illegale tewerkstelling, illegale onderhuur, illegaal gokken, wietteelt, BiBob, wapenbezit: RCF, Bijzondere wetten van de politie, politie, corporaties, OOV. Verkeer en parkeren: dubbel parkeren, snelheidsovertredingen: politie en parkeercontroleurs 5

5 Samenwerking in aanpak
Samenwerken van gemeentelijke diensten en externe partijen bij controles. Door het delen van informatie: beter beeld van de zaken die op alle gebieden regels overtreden. Hierdoor op de juiste panden hard in zetten. Samenwerking met andere partijen om ook structurele problemen aan te pakken, zoals de WOM, buurtbeheerder, enz. Inzet van Interventieteam is een belangrijke speler in de totale aanpak. Misstanden worden aangepakt en ondernemers passen of gedrag aan of redden het niet meer. 5

6 Resultaten aanpak Ondernemers houden zich beter aan regels. Veel bedrijven door controles betere contracten met afvalverwerkingsbedrijf, door veranderen van veegdag beter veegresultaat en een schonere wijk. Betaald parkeren is ingevoerd en handhaving door politie en parkeercontroleurs is ingebed in organisaties, Keurmerk veilig ondernemen gehaald, hierdoor is samenwerking met ondernemers geborgd. Er is een bewonersgroep geformeerd die meedenkt in de aanpak. RCF heeft belasting/uitkeringsfraude fraude en illegale werknemers opgespoord. Inzet cameratoezicht gerealiseerd. Verminderde drugsoverlast door inzet wijkpolitie en samenwerking met zorgpartners 5

7 Resultaten aanpak Selectie van resultaten interventieteam voor de wijk West in totaal Uitkeringen 80 beëindigde WWB uitkeringen. Geconstateerde WWB fraude euro Wonen 102 GBA mutaties Belastingdienst: Correcties in totaal van: 6,6 miljoen Boetes: vijf ton Overtredingen arbeidsinspectie 158 keer, Totaal boetebedrag van Vreemdelingen 78 in bewaring gestelde vreemdelingen Totaal aan boetes: 1.8 miljoen Bedrag aan fraude: 6,8 miljoen. Besparing uitkeringen 3.9 miljoen Eindrapport RCF wijk west mei 2008 6

8 Resultaten aanpak Criminaliteit Daling woninginbraken met 32%
Daling autokraken met 48% Afname ervaren overlast van: Overlast (algemeen) met 35 % Dubbel parkeren met 40% Afval van winkels met 35 % Uitstallingen van winkels met 46 % Laden en lossen met 40 % Horecabezoekers met 28 % 36 % van de bewoners noemt vervuiling en verwaarlozing van de openbare ruimte het belangrijkste probleem ten opzichte van 53 % in 2006 Van de bewoners voelt in % zich onveilig t.o.v. 61 % in 2006 1 meting Lombok oost 2008 t.o.v. 0-meting in 2006 6

9 De toekomst Handhaven en een gebied verbeteren is een kwestie van een lange adem dus vooral doorzetten van acties en niet alleen op projectmatige wijze zaken aanpakken. Naast inzet op handhaven is een combinatie met in gesprek blijven, er bovenop zitten, integrale aanpak en kansen pakken waar het kan ook een voorwaarde. 6


Download ppt "Buurtaanpak Lombok Oost"

Verwante presentaties


Ads door Google