De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006 PROGRAMMA LvBURGEMEESTER - VLD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006 PROGRAMMA LvBURGEMEESTER - VLD."— Transcript van de presentatie:

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006 PROGRAMMA LvBURGEMEESTER - VLD

2 FINANCIEEL BELEID BELASTINGEN –Laagste belastingstarief van Vlaanderen (5,5%)  Absoluut behouden –Afschaffing verhaalbelasting –Uniforme belasting voor vennootschappen, industrie, handel of diensten –Tegengaan onverantwoorde investeringen

3 MILIEUBELEID AFVALPROBLEMATIEK !! –Behouden van: - Afvalvoorkomingsbeleid, selectief beleid - De vervuiler betaalt - Harde aanpak van sluikstorten –Drastische vernieuwing van: - reorganisatie van het containerpark - Betere huisvuilzakken - Andere aanpak ophaling grof huisvuil

4 VEILIG DILBEEK VEILIGHEIDSBELEID –Nieuw integraal veiligheidsplan - Uitbouw politiekorps en brandweerkorps - Nog meer blauw op straat (burgerpersoneel?) - Aanpak ELKE vorm van overlast –Verkeersveiligheid - Prioritair: verhoogde veiligheid aan scholen

5 DE BURGER IN DILBEEK BURGER-VRIENDELIJK DILBEEK –Optimaliseren communicatie met de burger - Formulieren en documenten via internet - Duidelijke, transparante en performante administratie - Duidelijke en voldoende openingsuren loketten - …

6 JEUGD: Onderwijs & ontspanning ONDERWIJS - Doorgaan op ons elan: handhaven huidige beleid met bijzondere aandacht voor: - Veiligheid in en rond de school - Voor/naschoolse opvang - Sportmogelijkheden

7 ONTSPANNING - De Dilbeekse jeugd ernstig nemen - Uitbouw georganiseerde jeugd - kaderstructuur scheppen waarbinnen de jeugd eigen initiatieven aanreikt - Fuifloket (jongeren bekomen de nodige info i.v.m. te organiseren evenementen,…)

8 SOCIALE ZAKEN BELANG OCMW –FEIT: grote vergrijzing in Dilbeek –AANPAK: Beleid ook afstemmen op senioren * uitbreiding dienstverlening met oog op langer zelfstandig wonen van senioren * meer dienstverlening aan huis –Blijvende aandacht voor de maatschappelijk zwakkeren.

9 MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN MOBILITEIT –Dilbeek o.m.v. ligging veel (sluik)verkeer Structurele maatregelen ter beperking overlast –Verzet tegen spoorweguitbreiding indien Dilbeek enkel de lasten hiervan heeft. –Verzet busbanen Ninoofsesteenweg –Veilig verkeer met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker

10 MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN OPENBARE WERKEN –Verdere optimalisering wegeninfrastructuur –Aandacht voor onderhoud van de straten –Realistische aanpak van snelheidsbeperkingen

11 DILBEEK WAAR HET GOED IS OM TE LEVEN DUURZAME LEVENSOMGEVING –Dilbeek moet landelijk/duurzaam blijven –Uitgediept ruimtelijk ordeningsbeleid –Gemeente = bevoegd voor vergunningen…. –Betaalbare woningen –Beleid aanpassen aan gewijzigde maatschappelijke omstandigheden (vergrijzing, nieuwe alternatieve vormen van wonen….)


Download ppt "GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 8 OKTOBER 2006 PROGRAMMA LvBURGEMEESTER - VLD."

Verwante presentaties


Ads door Google