De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat”. Waakzaam zijn = problemen voor blijven, klein houden en waar onvermijdelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat”. Waakzaam zijn = problemen voor blijven, klein houden en waar onvermijdelijk."— Transcript van de presentatie:

1

2 “Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat”. Waakzaam zijn = problemen voor blijven, klein houden en waar onvermijdelijk adequaat bestrijden; Waakzaam zijn is ook het vertrouwen van de burger waarborgen, er zijn wanneer er een beroep op de politie wordt gedaan; Dienstbaar verwijst naar het ten dienste staan van de instituties van de democratische rechtstaat & de veiligheid van de burger; Ook dienstbaar handelt om vertrouwen, de burger moet ten alle tijden kunnen rekenen op een onpartijdige autoriteit in de publieke ruimte, die haar gezag zonnodig afdwingt; Een betrouwbare partner die actief verantwoording aflegt.

3 1)Een daling van de criminaliteit met 35%; 2)Een oplossingspercentage van 30%; 3)Vergroten van de tevredenheid van de burgers; 4)Beschikbaarheid en bereikbaarheid.

4 Voor de uitvoering van haar taken beschikt het district over 235 personeelsleden onderverdeeld in vier diensten: Het Informatie en CoördinatieCentrum analyseert en voorziet de overige diensten van informatie; De Surveillancedienst garandeert 24 uur per dag noodhulp aan de burger; Het Buro Opsporing onderzoekt, verhoort en lost zaken op; De Wijkpolitie hét aanspreekpunt voor de burger, met haar lokaal verankerde wijkteams en buurtagenten.

5 De wijkpolitie nieuwe stijl is in september 2006 operationeel geworden; Doel van de omschakeling was de buurtagent vrij te spelen voor de uitvoering van zijn oorspronkelijke taak: het functioneren als ogen en oren van de politieorganisatie, midden in de samenleving; In praktijk was de eerdere “GPF-er” door tal van andere taken hier steeds minder aan toe gekomen; Het nieuwe model wijkpolitie kent 2 wijkteams: Oost en West; Binnen het wijkteam Oost zijn 6 buurtagenten aangesteld voor de gemeente Gorinchem; Rondom de buurtagenten heeft wijkteam Oost de beschikking over een 12 tal wijkteamleden die projectmatig ondersteuning bieden aan de buurtagent; Rondom het wijkteam zijn de schillen van Noodhulp en Opsporing, die vanuit hun specifieke taken werk afnemen en ondersteunen.

6 Aangiften centrale indicator criminaliteitscijfers; Sinds 2003 (waakzaam en dienstbaar) gestage afname criminaliteit; In 2007 een afname van –20% gerealiseerd; Opvallende stijgende categorieën: vernielingen en bedreiging & mishandeling (met name horeca-gerelateerd en huiselijk geweld).

7 Politie realiseert vooruitstrevende cijfers op haar doelstellingen; Maar loopt ook tegen limieten aan; Het aantal vernielingen beslaat circa ¼ van het aantal aangiften; Maar is zeer lastig te beïnvloeden, uiteenlopende daders, tijdstippen en locaties; Politie kan niet overal zijn; Geweld achter gesloten deuren (huiselijk geweld) blijft moeilijk te constateren; Verdere samenwerking middels Gezamenlijke Uitvoeringsplannen.

8 Kaderbrief politie als beginpunt, vanuit informatiepositie en mét inspraak van de partners; Speerpunten Geweld, Jeugd & Vernielingen; Doelstellingen en activiteiten die politie, Openbaar Ministerie en gemeente afspreken om problematiek vanuit hun taakvelden en expertises aan te pakken; Bijvoorbeeld: Snelherstelbeleid bij vernielingen – gemeenten; Onopvallende surveillance op uitgaansroutes – politie; Schadeverhaal op daders – Openbaar Ministerie. De politie kan het niet alleen!

9


Download ppt "“Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtstaat”. Waakzaam zijn = problemen voor blijven, klein houden en waar onvermijdelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google