De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband Enkele hoofdpunten 19 januari 2012: NOG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband Enkele hoofdpunten 19 januari 2012: NOG."— Transcript van de presentatie:

1 Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband Enkele hoofdpunten 19 januari 2012: NOG

2 Indeling RCF Kenniscentrum Handhaving RPF: Regionaal Platform IT-structuur: - Landelijke Stuurgroep Interventieteams - Landelijk convenant - Interventieteams Wijkgerichte aanpak

3 RCF-kenniscentrum Handhaving Regionale eenheid ter bevordering van samenwerking bij handhaving: WIZ en leefbaarheid Landelijk dekkend netwerk + LKC Overheidspartner. Budget vanuit Handh.-progr. SZW via faciliterende gemeente

4 RCF 2: missie/visie Handhaving - dienstverlening Multidisciplinaire samenwerking Verbinding kennis en expertise Stimuleren, adviseren, ondersteunen Taakvelden: Handhaving WIZ en IT Neutrale partij Werkzaam t.b.v. alle gemeenten in regio

5 Regionaal Platform Fraudebestrijding / Naleving Kaders en prioriteiten HH en IT Gemeenten en ketenpartners LSI Voorzitter: wethouder Nijmegen Consulterende rol Landelijke kaders IT: LSI Landelijke kaders HH: overleg Stas

6 Landelijke stuurgroep Interventieteams Kaders Convenant Interventieteams Besluitvorming projectvoorstellen Deelnemers: Ministerie SZW/Dir. Naleving (voorz.), VNG, BD, Inspectie SZW (‘AI’, ‘SIOD’), UWV, SVB, Pol/RvH, OM

7 Convenant Interventieteams Oktober 2003: Praktische samenwerking bij projectmatige aanpak van fraude en samenhangende misstanden in de sociale, fiscale en arbeidsmarktgerelateerde sfeer Eenduidig toezicht ter verhoging van effectiviteit: normherstel Controle en lichte opsporing

8 Interventieteams 1 Gezamenlijke aanpak: gericht en multidisciplinair via - delen van informatiepositie - voorafgaande analyse - gelijktijdige inzet bevoegdheden - samenwerking bij het veldwerk Inzet op branches, thema’s, gebieden

9 IT 2: kaders Aantoonbaar nalevingstekort Belang voor meerdere partners: meerwaarde samenwerking Onderdeel van/inbedding in brede aanpak: effectiviteit op termijn Bewuste keuze handhavingsmix Primair belanghebbende: projectleiding

10 IT 3: kaders 2 Prioriteiten: - arbeidsmarktfraude (landelijke partners) - MOE-landers (id./gemeenten) - wijkaanpak (gemeenten) Voorafgaande data-analyse j/n: systeem anonieme risico-indicatie (Sari) Effectmeting Gebruik IVT-applicatie Beperkende factor: regionale capaciteit

11 Gerelateerde samenwerkingsverbanden IT: - brede, integrale informatie-/analysegestuurde controle-actie Veiligheidshuis: - probleemgerichte integrale veiligheidsaanpak - afstemming casuistiek vanuit IT RIEC: - bestuursrechtelijke aanpak georganiseerde criminaliteit - input vanuit (of naar) IT

12 IT 4: rol RCF Projecten landelijke partners: - informerend, verbindend Gemeentelijke projecten: - voorlichting - intermediair landelijke partners - ondersteunen projectformulering - ondersteunen projectleiding

13 Wijkgerichte aanpak (WGA) Aanpak leefbaarheidsproblematiek i.c.m. handhaving Impuls voor e/o intensivering van lokale aanpak Inbedding in bredere, structurele aanpak Verbreding / verdieping van inzicht en handelingsperspectief: zorg- en risicosignalen

14 WGA 2 Gericht en objectief o.b.v. analyse Analysegestuurd + signaalgestuurd Integrale aanpak: - interne afdelingen (GBA, SD, GB, OO&V, vergunningen, leerplicht) - lokale partners (pol., WCorp., Z&Welzijn) - aanvullende convenanten (WCorp., DUO)

15 WGA 3 Combinatie ‘knijpen en knuffelen’ Effectmeting: 0- en 1-meting - lokale professionals - wijkbewoners - bestaande monitors Voorlichting: - i.k.v. WBP - i.k.v. gemeentelijk beleid

16 WGA 4 - outputdoelstellingen Signaleren en beeindigen regelovertreding t.b.v. deelnemers - Opleggen boetes, maatregelen, PV’s - Beeindigen/aanpassen uitkeringen en activeren uitk.-ontvangers - Terugvorderen uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen - Opleggen correcties bij overtreding fiscale wetgeving - Signaleren en aanpakken arbeidsmarktfraude - Beeindigen onrechtmatige e/o gevaarlijke bewoning - Signaleren en aanpakken illegale bouw - Signaleren en aanpakken onrechtmatig verblijf - Corrigeren GBA Signaleren en tegengaan onderbenutting en zorgsituaties

17 WGA 5 – voorbeeld: Zaltbommel, De Vergt Opbrengsten: - SD: rechtmatigheid en doelmatigheid + zorgsignalen. - GBA-mutaties - Vergunningen: aanschrijvingen - Wonen: verbeterd inzicht in ‘Polenproblematiek’ + uitzuivering bestand woningcorporatie - OOV: ontmanteling hennepkwekerijen + opgevoerde druk op overlastgevenede personen - SVB: correcties uitkeringen - UWV: boetes en waarschuwingen UWV - Belastingdienst en Arbeidsinspectie: bedrijfscontroles en boetes - Totale opbrengst: ruim 1,1 miljoen. - Algemeen: zichtbaarheid overheid, maatwerk, geen klachten, verbetering wijkklimaat

18 WGA 6 - Inzet Gemeentelijk veld (incl. politie): - projectleiding/regie - administratieve ondersteuning - data-aanlevering (GBA, SD, etc.) - controlecapaciteit / afhandeling signalen - beleid: sanctiebepalingen en convenanten RCF: - projectbegeleiding bij voorbereiding en uitvoering, logistiek besluitvorming Partners: - data-aanlevering - controlecapaciteit / afhandeling signalen Inspectie SZW: - analyse

19 Multidisciplinaire handhaving in IT-verband Vragen? contact: Roland van der Pluym, manager RCF: r.van.der.pluym@nijmegen.nl 06-22921106 r.van.der.pluym@nijmegen.nl


Download ppt "Multidisciplinaire handhaving in Interventieteamverband Enkele hoofdpunten 19 januari 2012: NOG."

Verwante presentaties


Ads door Google