De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken

2 Even voorstellen Naam: ………………………………. Functie: ……………………………. Organisatie: ………………………………

3 Aandachtspunten Ontstaan KVU Wat is het niet/wel Doel KVU Inhoud KVU Waar toe te passen Relatie met gemeentelijk veiligheidsbeleid Actieplan Veilig Ondernemen en KVU Stimuleringsregeling 2004

4 Ontstaan 1998: Handreiking Veilig Uitgaan (Horeca Nederland, Min. Jus, Min. BZK, Min. VWS, VNG, OM, NPI, Bedrijfschap Horeca en Catering) 2000: Behoefte meer inzichtelijk maken van afspraken In veel projecten onduidelijk wie, welke afspraken heeft gemaakt Behoefte aan concreet instrument

5 KVU: door de praktijk ontwikkeld 2001: geïnitieerd door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) Inbreng eigen expertise alle partijen Expertise partijen in pilotsteden Eindhoven, Oss en Tilburg

6 Wat is het KVU niet Geen dwangbuis, geen voorschrift Geen keurmerk Niet opgelegd van ” bovenaf ’’

7 Wat is KVU wel Instrument (landelijk herkenbaar) Geeft structuur (inventariseren, beoordelen, plannen, uitvoeren en evalueren) Maakt inspanningen, afspraken, maatregelen inzichtelijk Flexibel (maakt lokaal maatwerk mogelijk) Beoordeelbaar en borging

8 Waar bestaat KVU uit ProcesaanpakMaatregelencyclus

9 Inhoud KVU – onderdeel A ProcesaanpakElementen: 1.Intentieverklaring -model 2.Samenwerkingsovereenkomst -model 3.Samenwerkingsstructuur -model 4.Integraal horecabeleid -aandachtspunten 5.Evaluatie -aandachtspunten

10 Inhoud KVU – onderdeel B MaatregelcyclusElementen: 1.Probleeminventarisatie-model 2.Maatregelselectie -overzicht*) 3.Maatregelplan- model 4.Uitvoering maatregelen-model 5.Maatregelevaluatie-model *) regels, toezicht, inrichting, preventie

11 Overzicht maatregelen (met voorbeeld speerpunten beleid) RegelsToezichtInrichtingPreventie sluitingstijdenbeleid toezicht politie verkeersregulatieplanbrandpreventie toelatingsbeleid toezicht horeca verlichting opstellen veiligheidsplan ontzeggingenbeleid communicatie en coördinatie toezicht wonen in uitgaansgebied kennis, opleiding en training gedragsregels en huisreglement gebruik camera’s stimuleren levendigheid uitgaansgebied afstemmen vervoersaanbod uitgaan zonder drugs melding en aangifte sociaal veilige inrichting verantwoord alcoholgebruik opstellen waarschuwings - en sanctioneringsplan bewaakt parkeren en stallen evenementenbeleid onderhoud publiek domein instellen informatiepunt horeca onderhoud buitenzijde horeca terrassenbeleid

12 Waar toe te passen? Spiegelen van bestaande projecten aan KVU (goed gedaan, niets vergeten, nieuwe elementen) Nieuwe projecten: geeft structuur via procesbenadering

13 Gemeentelijk veiligheidsbeleid Uitgangspunten:Instrumenten: Wonen(PKVW) Werken (KVO- W en B) Winkelen (KVO- W) Uitgaan(KVU) Lokaal veiligheidsbeleid Kernbeleid Veiligheid (VNG) Veiligheids Effect Rapportage (VER) KVU past in: veiligheidsveld ”Bedrijvigheid en Veiligheid’’, thema ”uitgaan en overlast”

14 Actieplan Veilig Ondernemen Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 10 projecten waar bedrijfsleven en overheid samen aan werken 1.versterking repressie 2.aanpak freeriders 3.aanpak transportsector 4.aanpak winkelcriminaliteit 5.aanpak juweliersbranche 6.aanpak urgente bedrijvenlocaties 7.Keurmerk Veilig Ondernemen 8.aanpak horecabranche (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) 9.aanpak interne criminaliteit 10.beveiliging diefstalgevoelige producten

15 Brede verspreiding KVU 2004: aanstelling landelijk procesmanager 2004: start met 10 KVU projecten 2005: 15 KVU projecten 2006 t/m 2008: jaarlijks 20 KVU projecten

16 Maar ……… Zonder u geen projecten Effect= Kwaliteit x Acceptatie KVU lokaal accepteren als toegevoegde waarde

17 De uitdaging Einddoelen: 1.Veilig uitgaan 2.Borging imago stad en uitgaansleven Veiligheid is geen toeval ! De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: een handig stuk gereedschap

18 Informatie over KVU en subsidie Website van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing www.npc-web.nl


Download ppt "Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan uit de startblokken."

Verwante presentaties


Ads door Google