De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Instructie Verantwoord Alcohol Schenken Jan Korving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Instructie Verantwoord Alcohol Schenken Jan Korving."— Transcript van de presentatie:

1 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Instructie Verantwoord Alcohol Schenken Jan Korving

2 100% BOB 0% op

3

4 Programma IVA •Alcoholquiz •Alcohol en verkeer •Drank en Horecawet (DHW) •Bestuursreglement De praktijk van verantwoord schenken •Leeftijdcontrole •Bob in de sportkantine

5 Doel IVA Wat komt er aan bod vanavond •Voldoen aan de wettelijke eis •Gekwalificeerd barvrijwilliger •Kennis alcohol •Kennis wettelijke voorschriften •Verantwoord alcohol schenken •Omgaan met lastige situaties

6 Ik drink (geen) alcohol omdat… •1 standaardglas = 10 gram alcohol =... ‰ 0,2

7 Wat zijn de korte-termijneffecten? •Verdooft (óók remmingen!) •Slechtere waarneming •Slechter beoordelingsvermogen •Slechter reactievermogen •Slechtere spiercontrole •Verandering stemming •Zelfoverschatting

8 Effecten op lichaam bij alcohol en sport Meer spierpijn •Reactievermogen neemt af: •Minder alert, minder prestatie •Grotere kans blessure •Langere termijn: conditie neemt af

9 Hoe lang zit de alcohol in je bloed nadat je een glas bier hebt gedronken? A.1 à 1,5 uur 3 à 4 uur Ligt er aan hoe goed je tegen alcohol kunt (Afbraak van alcohol door je lever)

10 Hoe word je weer nuchter? A.Bewegen in de buitenlucht Iets eten of drinken (bijv. koffie) Geen van bovenstaande antwoorden

11 Na hoeveel glazen alcohol begint het beoordelingsvermogen af te nemen? A.Na 1 tot 2 glazen B.Na 6 glazen C.Dat ligt eraan hoe goed je tegen alcohol kunt

12 Bob houdt zich keurig aan de wet en drinkt hoogstens één glas alcohol voor hij zijn maatjes naar huis brengt. A.Ja B.Nee C.Ja, alleen voor beginnende bestuurders

13 Heb je wel eens met iemand meegereden die onder invloed was? A.Ja B.Nee C.Weet ik niet

14 Rijden onder invloed •Al vanaf het eerste glas •Aantal doden: ………. en gewonden: ………. •Strafbaar •‘ervaren’ bestuurders: vanaf 0,5 promille •beginnende bestuurders: vanaf 0,2 promille •fiets? 1 standaardglas = 10 gram alcohol = 0,2 ‰ Mannen 0,3 ‰ Vrouwen (meer Hersenen) •ook bij lagere promillages! (afhankelijk van rijgedrag) •De oplossing is … 1752.500 vanaf 0,5 promille

15

16 15-jarige jongen “niet-drinker” 15-jarige jongen “zware drinker”

17 Wegenverkeerswet alcohol en verkeer • Rijden onder invloed is misdrijf: •Bij veroordeling > strafblad (gevolgen voor carrière! •Waarom 0,5 promille (‰) grens? •Vanaf 0,5 ‰ neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af (reactievermogen, waarneming) •Kans op ongeval: bij 0,8 ‰ 2 x zo groot als bij 0,5 ‰ bij 1,3 ‰ is de kans 9 x zo groot •De wettelijke grens voor beginnende automobilisten: 0,2 ‰

18 Drank- en Horecawet •Verstrekking alcohol op een verantwoorde wijze reguleren •Voorkomen van mogelijke risico’s zoals: •Alcoholgebruik jeugd •Overmatig gebruik •Ongevallen onder invloed •Regelt verstrekking in commerciële en in niet- commerciële inrichtingen • Gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toevoegen

19 Aanwezigheidseis leidinggevende •Horeca: - Verklaring Sociale Hygiëne •(sport)vereniging •Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd OF een leidinggevende OF een barvrijwilliger (die IVA heeft bijgewoond) aanwezig te zijn Dus er mag dus één IVA gecertificeerde op een groep barvrijwilligers draaien

20 Bestuursreglement bij verenigingen •Wettelijke verplicht •Schriftelijke vastlegging: •wettelijke voorschriften (Drank en Horeca Wet) •huisregels over alcohol •bijhouden register van barvrijwilligers •Intentieverklaring bestuur •(Door het bestuur ondertekend “het bestuur wil niet dat leden of bezoekers met alcohol op aan het verkeer deelnemen”) •Bij aanvraag van een vergunning: Bestuursreglement indienen bij gemeente.

21 Schenkverbod (1) •Geen alcohol voor jongeren onder de 16 jaar. •Nieuw wetsvoorstel binnenkort 18? •Geen alcohol voor ouderen, wanneer drank bedoeld is voor jongeren onder de 16 jaar. •Geen alcohol voor personen die in kennelijke staat van dronkenschap zijn.

22 Schenkverbod (2) Strafbare feiten Wetboek van Strafrecht, artikel 252: •doortappen aan iemand die zichtbaar onder invloed is •iemand dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank

23 Leeftijdsgrenzen voor kopen Vanaf 16 jaar: zwak alcoholische dranken (tot 15%): Binnenkort vanaf 18? Vanaf 18 jaar: sterke drank (boven de 15%):

24 Nieuwper 1 januari 2013 •Bij wijziging van leidinggevenden melding doen (geen nieuwe vergunning ) •Jongeren onder de 16/18 zijn strafbaar wanneer zij in het bezit zijn van alcohol op de openbare weg/- gelegenheden

25 Nieuwper 1 januari 2013 •Gemeenten hebben toezicht op naleving Drank en Horeca Wet. (Voorheen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteiten •Gemeenten hebben meer mogelijkheden om overmatig alcohol gebruik onder jongeren tegen te gaan (regelen van alcoholverstrekking in (sport)kantines

26 Toegangsverbod •Voor personen die zichtbaar te veel hebben gedronken

27 Leeftijdcontrole •Bij twijfel altijd legitimatie vragen: •Paspoort •Identiteitskaart •Rijbewijs B (auto) •Rijbewijs AM (brommer) •ID-check: iedereen jonger dan 20 jaar •Geen legitimatie, geen verkoop!

28 Filmpje casus •D:\ DVD verantwoordschenken nu of dadelijk?

29 Gevolg van overtredingen: boetes en straffen •Gemeente: trekt vergunning tijdelijk of definitief in •Naast intrekking van vergunning kan vergunning voor max. 12 weken worden geschorst •Politie: maakt proces verbaal op (vnl. artikel 252) •Boetes door verantwoordelijke instantie(s) VWA

30 Boetes vergunninghouder •Afwezigheid leidinggevende of IVA-barvrijwilliger € 450,- •Alcohol schenken aan 16-€ 900,- •Bij herhaling > verdubbeling boete

31 Wie is aansprakelijk? •Barvrijwilliger •Leidinggevende •Bestuur

32 Bestuursreglement bij verenigingen Ben je op de hoogte van de regels van je eigen vereniging?

33 Bestuursreglement bij verenigingen ‘Wettelijke’ huisregels Zichtbaar bij de ingang! •Jonger dan 16 jaar: geen alcohol •16 jaar: zwak-alc; 18 jaar: sterke drank •Geen alcohol bij dronkenschap •Zichtbaar onder invloed: geen toegang •Volwassenen mogen geen alcohol kopen als deze bestemd is voor jongeren •Geen verstrekking als dat kan leiden tot verstoring van orde, veiligheid of zedelijkheid

34 Aanbevolen aanvullende huisregels •Geen alcohol drinken buiten kantine of terras (terras moet! Op de vergunning vermeld staan!) •Geen alcohol schenken aan: •Jeugdbegeleiders die in functie zijn •Chauffeurs jeugdteams •Geen prijsacties •Barfunctionarissen drinken niet tijdens diensttijd •Onze vereniging promoot het drinken van alcohol vrije dranken •Bob drinkt geen alcohol

35 Hee, een breezer graag! •Schenk je Jana een breezer?

36 Mag ik van jou een baco? •Schenk je Inge een baco?

37 Mag ik een biertje? •Schenk je Jan een biertje?

38 Foto opdracht: de antwoorden •Ja, Jana krijgt een breezer. Ze is 23 jaar. •Nee, Inge krijgt geen baco. Ze is 17 jaar. •Nee, Jan krijgt geen bier. Hij is 15 jaar.

39 Weigeren van een verzoek 1.Inschatten 2.Verifiëren d.m.v. legitimatie 3.Toon begrip 4.Geef regel aan 5.Biedt alternatief aan 6.Geef ruimte voor reactie - meewerkend - tegenwerkend

40 Casus •Een vader komt aan de bar met zijn veertienjarige zoon. Hij bestelt twee bier. Wat doe je? •Jan lijkt genoeg te hebben gehad. Hij bestelt nog een biertje. Wat doe je?

41

42 Stelling 1 •Afspreken wie er rijdt is geen probleem, maar of hij ook de Bob is …

43 Stelling 2 •Ik ga pas straks naar huis, dan mag ik nu toch wel wat drinken?

44 De praktijk 1 •Zijn de mensen die de BOB zijn herkenbaar voor de barmedewerker(s)? Doos met BOB materialen en wat doet de vereniging met deze actie!

45 De praktijk 2 •Je weet van iemand dat hij vaak anderen naar huis rijdt. Vlak voor vertrek vraagt hij om een biertje. •Wat doe je? •Consequenties wanneer je toch gaat rijden met (teveel) alcohol op

46

47 Afzakkertjes: •Wat zijn de leeftijdgrenzen voor het schenken van alcoholhoudende dranken? •Hoe hoog is de boete voor het schenken aan 16-/18-? •Wat doe je als barvrijwilliger wanneer een puber een biertje bij jou bestelt? •Hoe hoog is de boete voor het niet aanwezig zijn van een leidinggevende of I.V.A.-gecertificeerde? •Vanaf welk promillage ben je strafbaar als ervaren automobilist? •En een beginnende automobilist? •Voor een fietser gelden geen beperkingen?!? •Hoeveel promille mag een BOB hebben? •Hebben jullie iets opgestoken of wisten jullie alles al? •Hebben jullie zelf nog vragen?????

48 Einde? •Gekwalificeerd barvrijwilliger!


Download ppt "ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Instructie Verantwoord Alcohol Schenken Jan Korving."

Verwante presentaties


Ads door Google