De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Asbest: regel het goed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Asbest: regel het goed"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Asbest: regel het goed
Aandacht voor: - de samenstelling van de groep… milieudienst, gemeenten – Handhavers?/vergunningverleners, BWT of milieu achtergrond - Zijn mensen aanwezig die kennis hebben over asbest en de regelgeving? Voor u leest u de kernboodschap vastgesteld door VROM en VNG…

2 De gemeentelijke taak Freerk Siegersma & Mirjam van der Meer
Asbestverwijderen De gemeentelijke taak Freerk Siegersma & Mirjam van der Meer Mirjam: Doel van de bijeenkomst: - inzicht in de risico’s bij asbestverwijdering - de taak van de gemeente bij het verwijderen van asbest uit een gebouw in de gemeente.

3 Inleiding Asbest Waar? Gemeentelijke taak Hoe? Voorlichting van start
Samengevat Mirjam:

4 Wat is asbest? Gebouwd voor 1-1-1994?
Minerale vezels Splijtbaar, hitte bestendig Toegepast voor Wel/niet gebonden bron artikel:vereniging eigen huis Gebouwd voor ? Aanwezigheid van asbestproducten is reëel Freerk: delfstof (Mijnbouw) 2 groepen (amfibool en serpetijn) 6 soorten asbest (NL: wit, bruin en blauw) Vezelbundels – in de lengte SPLIJTBAAR tot Zeer dunne vezels Slijtvast, Hittebestendig ( graden) Brandwerend & goedkoop! In woningbouw en bedrijfsgebouwen Wonderplug, kunstmarmer, golfplaatdak, leidingisolatie Gebonden: in bindmateriaal (cement) Niet gebonden: geen of slecht bindmateriaal (koord, textiel, papier)

5 Risico’s Inademen van losse asbestvezels via werk / in de leefomgeving
kanker en stoflongen (asbestose, mesothelioom) Freerk: Gevaarlijke vezels zijn niet zichtbaar Hoge concentratie niet met het oog vast te stellen inschatten van het risico niet eenvoudig honderden doden per jaar door asbest

6 Wanneer zijn de risico’s hoog?
Zagen, boren, schuren, breken - veel losse vezels Beschadigen o.a. voetballen, heftruck, brand, storm Slechte staat van het asbestproduct Vergankelijkheid bindmateriaal (cement, karton, lijm) Ongebonden producten (textiel, koord) Beschadigd materiaal Freerk: ONZORGVULDIG SLOPEN In een ruimte (plafond, kruipruimte of liftschacht)

7 Weet u… In hoeveel % van de gebouwen in Nederland asbest zit?
In welke gebouwen de kans op asbest groot is? De eerste vraag door Freerk – het antwoord en 2e vraag door Mirjam Geschat 30% heel het woningen bestand in Nederland Idee was om openbare gebouwen een asbestinventarisatie uit te voeren. Bron asbest in kaart: Veel hogere percentage in bouwwerken uit de periode tussen 1955 en flats en wijken met veel rijtjeswoningen, op vrijwel alle boeren schuren en stallen gebouwd tussen 1965 en 1993, en als de nadruk op de brandveiligheid, is in openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen relatief veel asbest toegepast vergeet bioscopen, theaters niet. Vergeet niet renovatie van oude panden die rond die tijd gerenoveerd moesten worden. Voor 1978 is asbest als isolatiemateriaal op grote schaal toegepast, met name bij gasfabrieken, scheepswerven, ijzergieterijen, spoor- en tramwegwerkplaatsen, defensieterreinen, de chemie en andere bedrijven waar isolatie van leidingen en machines en hittebestendigheid belangrijk waren. Het was voor de Tweede Wereldoorlog al gebruikelijk om asbest voor isolatiedoeleinden te gebruiken. De asbestpercentages van het gebruikte materiaal zijn doorgaans hoog, hoger dan in asbestcementproducten en het materiaal is doorgaans slecht tot matig hechtgebonden.

8 De gemeentelijke taak Dring het gezondheidsrisico door slordig verwijderen van asbest in uw gemeente terug met: Goede voorlichting Actuele bouwverordening Heldere vergunning Adequaat controleren en handhaven Mirjam: Met die werkelijke aantallen ga ik door naar de gemeentelijke taak > Voorkom onbewust, risico’s stress en hoge kosten (raadpleeg ook in situaties deskundige van GGD of brandweer) > Vergeet de bouwverordening niet te actualiseren - voorschriften werken rechtstreeks (belangrijk voor de HH!!) > Snelle afhandeling en duidelijke sloopvergunningen en meldingen > Durf door te pakken en zoek actief samenwerking met HH-partners

9 Wat doet u… bij een sloop met reële kans op asbest
De risico’s vooraf inschatten en beoordelen hulpmiddelen: inventarisatierapport certificaat verwijderaar Asbestproducten gecontroleerd laten verwijderen voorschriften bouwverordening/vergunning Inventarisatierapport Eindbeoordeling Afvoergegevens Mirjam: Reële kans is dus voor Controle rapport actueel, betreft het de slooplocatie, onder certificaat uitgevoerd en gerapporteerd. Deskundig verwijderaar – niet altijd verplicht gecertificeerd. Controleer certificaatnummers op van verwijderaar en inventarisatieburo in register op internet - Niet juist -> contact CI/Arbeidsinspectie Eindbeoordeling (risicoklassen II en III) visuele beoordeling, en indien binnenruimte containment ook luchtmeting – ruimte weer betreden zonder PBM’s? Controleer of alle te slopen asbestmaterialen verwijderd? . Afvoergegevens (bewijzen of via Amice) Vooral in bestaande gebouwen waar (kleine) verbouwingen plaatsvinden is de kans dat ook asbest verwijderd wordt groot.

10 Samengevat Informeer de burger (procedure en risico’s)
Beoordeel de aanvraag of melding (inventarisatierapport en certificaten) Weigeren, vergunnen of mededeling Controle en handhaven (veiligheid, afvoer, eindbeoordeling) Reageer op klachten/meldingen van illegale sloop Mirjam: De gemeente heeft als taak:

11 De landelijke voorlichting Asbest: regel het goed
1e fase ondersteunen en activeren van gemeenten: Vergunningverleners, handhavers, voorlichters en bestuurders 2e fase voorlichten van de burgers: Gericht op de risico’s en verantwoordelijkheden op het moment dat zij asbest (laten) verwijderen. Brief van VROM en VNG aan gemeenten Digitale Toolbox voor gemeenten Overzicht asbestbijeenkomsten kijk op www infomil.nl/asbest Casuïstiek en FAQ’s Workshops gaan vandaag van start. Voorlichtingsmateriaal video

12 Hoe controleert u een asbestinventarisatierapport?
actualiteit (brand, renovatie, verouderen) juiste gebouw / ruimten deskundigheid en certificaat BRL5052 of SC530 compleet (geen voorbehouden) Mirjam

13 Samengevat Verminder gevaar van blootstelling aan asbest
in de leefomgeving. Gemeenten hebben daarin een belangrijke taak! Mirjam Met de kernboodschap in ons achterhoofd:

14 Aan de slag met Asbest! Asbest: regel het goed
Bedankt voor de aandacht Eventueel extra sheets indien vragen komen over de gehele procedure. Stroomschema’s mededeling, sloopvergunning en asbestinvetarisatierapport. In de UM staat nog het schema mededeling, sloopvergunning of geen van beide (zit niet tussen deze sheets.) >Verwijs naar UM. Handhaving woningwet & bouwverordening. >Geen bouwwerk zoek samenwerking met VROM-I om af te stemmen over verdere asbestverwijdering uit het object.

15

16

17 In de uitvoeringsmethodiek staan praktische stappenplannen en schema’s.
Een daarvan wil ik met u doorlopen 1 januari 1994 een asbestinventarisatieplicht bij verwijderen van asbest. Bewijs of er wel/geen asbest in het slooppand of renovatie Alleen asbest = 4 weken termijn Reguliere sloop= 12 weken termijn

18 Deskundige asbestverwijderaar - > eindbeoordeling
Afvoer van het gevaarlijk afval

19


Download ppt "Welkom Asbest: regel het goed"

Verwante presentaties


Ads door Google