De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Doen we het wel goed?” Na het papier, nu de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Doen we het wel goed?” Na het papier, nu de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 “Doen we het wel goed?” Na het papier, nu de praktijk

2 De kwaliteitscriteria Uitvoering Handhavings- uitvoerings- programma Omvang handhavings- capaciteit Kwaliteit handhavings- capaciteit Ondersteunen de voorzieningen Terugkoppeling Doelen & condities Probleem- analyse Prioriteiten- stelling en meetbare doelstellingen Borging personele en financiële middelen Organisatie Terugkoppeling Instrument- keuze Regelgeving Vergunning- verlening Terugkoppeling Strategie en werkwijze Nalevings- Toezichts- Sanctie- Gedoog- strategie Protocollen en werk- instructies Protocollen communicatie infobeheer en -uitwisseling Terugkoppeling Evaluatie Kwaliteits- borging Monitoring Verantwoording inzet, prestaties en resultaten Vergelijking en auditing Terugkoppeling Output en effecten Overtredings- niveau Nalevings- gedrag Reductie milieu- belasting Verbetering waterkwaliteit Terugkoppeling “Doen we het wel goed?”

3 Handhaving in de beleidscyclus Milieubeleid Wet-en regelgeving Wet-en regelgeving Andereinstrumenten -financieel -voorlichting Andereinstrumenten - financieel - voorlichting Handhaving -reikwijdte -mogelijkheden -meetbare effecten Handhaving -reikwijdte -mogelijkheden -meetbare effecten Milieumonitoring Veiligheid Flora en fauna Ruimtelijke Ordening Milieukwaliteit Milieubeleid Wet-en regelgeving Wet-en regelgeving - - Andere - - Handhaving -reikwijdte -mogelijkheden -meetbare effecten Handhaving -reikwijdte -mogelijkheden -meetbare effecten Milieumonitoring Veiligheid Flora en fauna Ruimtelijke Ordening Milieukwaliteit Leefomgeving Veiligheid Flora en fauna Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening Milieukwaliteit “Doen we het wel goed?”

4

5

6 Risico Aantal Categorie 4 Categorie 3 Categorie 2 Categorie 1 “Doen we het wel goed?”

7 De essentie van handhaven Controleren of regels worden nageleefd … Zorgdragen voor beter naleefgedrag  ……..            X X X “Doen we het wel goed?”

8 De essentie van handhaving Naleving Inspanning voor 100% Naleving Inspanning voor handhaving 100% Maar 100% naleving halen we nooit … “Doen we het wel goed?”

9

10

11

12

13 Integrale handhaving APV Brandprev. GBV Bouw Milieu

14 Alles controleren? Altijd vetvangput opentrekken? Altijd checklist CPR-15 helemaal invullen? Altijd monster bij olie- slibafscheider? Altijd controle instructie personeel? Altijd daadwerkelijk zien explosievrije putten bij LPG tankstation? Altijd bestemmingsplan check? Altijd controle premiebetaling financiële zekerheidstelling? … “Doen we het wel goed?”

15 Kwaliteitsborging VROM-Inspectie Collega’s doen samen een controle ‘Keek op de week’; uitwisselen ervaringen Afdelingshoofd of senior gaat mee op controle Externe loopt mee Rouleren Werkwijze ‘dichttimmeren’; vuurwerk, projectmatig Inspecteurs uitwisselen Collegiale toets Externe toets adviesbureau Externe toets; Oss hercontroles van Brabant Noord-Oost ISO certificering Klantonderzoek … “Doen we het wel goed?”


Download ppt "“Doen we het wel goed?” Na het papier, nu de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google