De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhavingsbeleid brandweer Industriële veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhavingsbeleid brandweer Industriële veiligheid"— Transcript van de presentatie:

2 Handhavingsbeleid brandweer Industriële veiligheid
Robert Luinge 11 december 2007 netwerkdag BRZO 11 december 2007

3 Inhoud presentatie Waarom handhavingsbeleid? Wat is handhavingsbeleid?
Stappenplan voor het ontwikkelen van handhavingsbeleid Model handhavingsbeleid Vragen en discussie netwerkdag BRZO 11 december 2007

4 1. Waarom handhavingsbeleid?
Professionalisering taakuitvoering brandweer Ontwikkelingen bij andere organisaties Arbeidsinspectie Bevoegd gezag Wm Ontwikkelingen op andere beleidsvelden Milieu: professionalisering van de handhaving Bouw: verbetering handhaving bouwregelgeving Ruimtelijke ordening: nieuwe Wet RO per juli 2008 Handhaven op niveau, handhaven met effect, programmatisch handhaven, project rijk aan handhaving netwerkdag BRZO 11 december 2007

5 2. Wat is handhavingsbeleid?
Beleid dat basis biedt voor: Transparante keuzes Stellen van prioriteiten Toezichtstrategie: Wat controleer je? Hoe vaak? Op welke wijze? Sanctiestrategie: Hoe treed je op bij geconstateerde overtreding (sancties)? netwerkdag BRZO 11 december 2007

6 Handhaving? Handhaving (in enge zin) =
Toezicht (controleren / inspecteren) Opsporen van strafbare feiten Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk sanctioneren Handhaving (in ruime zin) = Handhaving in enge zin Handhavingscommunicatie Voorlichting/ondersteuning netwerkdag BRZO 11 december 2007

7 Andere documenten Verhouding HH beleid met:
Inspectieprogramma : samenwerking (Meerjaren)inspectieplan BRZO : toezichtstrategie per inrichting Nieuwe inspectiemethode BRZO (NIM): gezamenlijk toezicht Toezichtmodel: frequentie + intensiteit per inrichting Deze documenten gaan alleen over: toezicht BRZO Handhavingsbeleid gemeente/provincie netwerkdag BRZO 11 december 2007

8 3. Stappenplan Model vaststellen handhavingsbeleid 7 stappen
Voorbereiding Vastleggen uitgangspunten en doelstellingen Risicoanalyse / prioriteiten stellen Uitwerken toezichtstrategie Uitwerken sanctiestrategie Uitschrijven handhavingsbeleid Vaststellen handhavingsbeleid netwerkdag BRZO 11 december 2007

9 Stap 1: voorbereiding Startdocument waarin is vastgelegd:
de opdrachtgever en –nemer reikwijdte van het beleid te zetten stappen om te komen tot beleid verkrijgen draagvlak netwerkdag BRZO 11 december 2007

10 Stap 2: uitgangspunten Welke afspraken zijn er?
Wat is visie van het bestuur op handhaving? Welk belang / prioriteit hecht bestuur aan handhaving? Beschrijving huidige situatie netwerkdag BRZO 11 december 2007

11 Stap 3: risicoanalyse Niet alle voorschriften intensief controleren
Prioriteiten stellen is noodzakelijk: risicoanalyse Risico = kans maal (negatief) effect Hoe groot is de kans op overtreding? (kans op niet spontane naleving: Tafel van 11) Wat is het negatieve effect? (veiligheid, volksgezondheid, milieu etc.) netwerkdag BRZO 11 december 2007

12 Stap 4: toezichtstrategie
Basis = risicoanalyse (prioriteitenlijst) Welke voorschriften worden gecontroleerd? Hoe wordt gecontroleerd? Actief Passief Steekproeven netwerkdag BRZO 11 december 2007

13 Stap 5: Sanctiestrategie
Hoe optreden tegen overtreding? Toepassing bestuursrechtelijke sanctie door bevoegde gezag (B&W) Maatlatregio adviseert Verdeling: concrete voorschriften niet concrete voorschriften Concrete voorschriften: bestuursrechtelijke sanctie + PV of waarschuwingsbrief Niet concrete voorschriften: concretiseringsbrief netwerkdag BRZO 11 december 2007

14 Stap 6 en 7 Uitwerking: model handhavingsbeleid
Vaststellen: door besturen VR’ s (afstemming met B&W) netwerkdag BRZO 11 december 2007

15 4. Model handhavingsbeleid
Vormgegeven o.b.v. stappenplan 2 workshops met medewerkers van maatlatregio’s netwerkdag BRZO 11 december 2007

16 Zeer kleine kans/effect. : score = 1 Kleine kans/effect
Zeer kleine kans/effect : score = 1 Kleine kans/effect : score = 2 Middel grote kans/effect : score = 3 Grote kans/effect : score = 4 Zeer grote kans/effect : score = 5 Risicoanalyse netwerkdag BRZO 11 december 2007

17 Toezichtstrategie netwerkdag BRZO 11 december 2007

18 Sanctiestrategie Reactie 1: bestuursrechtelijke sanctie + PV Reactie 2: waarschuwingsbrief Reactie 3: concretiseringsbrief netwerkdag BRZO 11 december 2007

19 5. Vragen en discussie netwerkdag BRZO 11 december 2007


Download ppt "Handhavingsbeleid brandweer Industriële veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google