De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag BRZO 11 december 20072 Handhavingsbeleid brandweer Industri ë le veiligheid Robert Luinge 11 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag BRZO 11 december 20072 Handhavingsbeleid brandweer Industri ë le veiligheid Robert Luinge 11 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 netwerkdag BRZO 11 december 20072 Handhavingsbeleid brandweer Industri ë le veiligheid Robert Luinge 11 december 2007

2 netwerkdag BRZO 11 december 20073 Inhoud presentatie 1.Waarom handhavingsbeleid? 2.Wat is handhavingsbeleid? 3.Stappenplan voor het ontwikkelen van handhavingsbeleid 4.Model handhavingsbeleid 5.Vragen en discussie

3 netwerkdag BRZO 11 december 20074 1. Waarom handhavingsbeleid? Professionalisering taakuitvoering brandweer Ontwikkelingen bij andere organisaties –Arbeidsinspectie –Bevoegd gezag Wm Ontwikkelingen op andere beleidsvelden –Milieu: professionalisering van de handhaving –Bouw: verbetering handhaving bouwregelgeving –Ruimtelijke ordening: nieuwe Wet RO per juli 2008 Handhaven op niveau, handhaven met effect, programmatisch handhaven, project rijk aan handhaving

4 netwerkdag BRZO 11 december 20075 2. Wat is handhavingsbeleid? Beleid dat basis biedt voor: –Transparante keuzes –Stellen van prioriteiten Toezichtstrategie: –Wat controleer je? –Hoe vaak? –Op welke wijze? Sanctiestrategie: – Hoe treed je op bij geconstateerde overtreding (sancties)?

5 netwerkdag BRZO 11 december 20076 Handhaving? Handhaving (in enge zin) = –Toezicht (controleren / inspecteren) –Opsporen van strafbare feiten –Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk sanctioneren Handhaving (in ruime zin) = –Handhaving in enge zin –Handhavingscommunicatie –Voorlichting/ondersteuning

6 netwerkdag BRZO 11 december 20077 Andere documenten Verhouding HH beleid met: –Inspectieprogramma : samenwerking –(Meerjaren)inspectieplan BRZO : toezichtstrategie per inrichting –Nieuwe inspectiemethode BRZO (NIM): gezamenlijk toezicht –Toezichtmodel: frequentie + intensiteit per inrichting Deze documenten gaan alleen over: –toezicht –BRZO Handhavingsbeleid gemeente/provincie

7 netwerkdag BRZO 11 december 20078 3. Stappenplan Model vaststellen handhavingsbeleid 7 stappen 1.Voorbereiding 2.Vastleggen uitgangspunten en doelstellingen 3.Risicoanalyse / prioriteiten stellen 4.Uitwerken toezichtstrategie 5.Uitwerken sanctiestrategie 6.Uitschrijven handhavingsbeleid 7.Vaststellen handhavingsbeleid

8 netwerkdag BRZO 11 december 20079 Stap 1: voorbereiding Startdocument waarin is vastgelegd: –de opdrachtgever en –nemer –reikwijdte van het beleid –te zetten stappen om te komen tot beleid –verkrijgen draagvlak

9 netwerkdag BRZO 11 december 200710 Stap 2: uitgangspunten Welke afspraken zijn er? Wat is visie van het bestuur op handhaving? Welk belang / prioriteit hecht bestuur aan handhaving? Beschrijving huidige situatie

10 netwerkdag BRZO 11 december 200711 Stap 3: risicoanalyse Niet alle voorschriften intensief controleren Prioriteiten stellen is noodzakelijk: risicoanalyse –Risico = kans maal (negatief) effect –Hoe groot is de kans op overtreding? (kans op niet spontane naleving: Tafel van 11) –Wat is het negatieve effect? (veiligheid, volksgezondheid, milieu etc.)

11 netwerkdag BRZO 11 december 200712 Stap 4: toezichtstrategie Basis = risicoanalyse (prioriteitenlijst) Welke voorschriften worden gecontroleerd? Hoe wordt gecontroleerd? –Actief –Passief –Steekproeven

12 netwerkdag BRZO 11 december 200713 Stap 5: Sanctiestrategie Hoe optreden tegen overtreding? Toepassing bestuursrechtelijke sanctie door bevoegde gezag (B&W) Maatlatregio adviseert Verdeling: –concrete voorschriften –niet concrete voorschriften Concrete voorschriften: bestuursrechtelijke sanctie + PV of waarschuwingsbrief Niet concrete voorschriften: concretiseringsbrief

13 netwerkdag BRZO 11 december 200714 Stap 6 en 7 Uitwerking: model handhavingsbeleid Vaststellen: door besturen VR’ s (afstemming met B&W)

14 netwerkdag BRZO 11 december 200715 4. Model handhavingsbeleid Vormgegeven o.b.v. stappenplan 2 workshops met medewerkers van maatlatregio’s

15 netwerkdag BRZO 11 december 200716 Risicoanalyse Zeer kleine kans/effect: score = 1 Kleine kans/effect: score = 2 Middel grote kans/effect: score = 3 Grote kans/effect: score = 4 Zeer grote kans/effect: score = 5

16 netwerkdag BRZO 11 december 200717 Toezichtstrategie

17 netwerkdag BRZO 11 december 200718 Sanctiestrategie Reactie 1: bestuursrechtelijke sanctie + PV Reactie 2: waarschuwingsbrief Reactie 3: concretiseringsbrief

18 netwerkdag BRZO 11 december 200719 5. Vragen en discussie


Download ppt "Netwerkdag BRZO 11 december 20072 Handhavingsbeleid brandweer Industri ë le veiligheid Robert Luinge 11 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google