De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 1 28 april 2005  Fietsparkeren algemeen Inhoud  Hinderlijk gestalde fietsen  Fietswrakken 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 1 28 april 2005  Fietsparkeren algemeen Inhoud  Hinderlijk gestalde fietsen  Fietswrakken "— Transcript van de presentatie:

1 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 1 28 april 2005  Fietsparkeren algemeen Inhoud  Hinderlijk gestalde fietsen  Fietswrakken  Weesfietsen  Fout geparkeerde fietsen

2 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 2 28 april 2005  “Fietsen worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad, dan wel op andere door het bevoegd gezag aangewezen plaatsen” (WVW/RVV 1990, art. 27) Fietsparkeren algemeen

3 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 3 28 april 2005  Mogen direct door gemeente worden verwijderd, want er is sprake van spoedeisende situatie Hinderlijk / gevaarlijk geplaatste fietsen  Juridische kapstok: art. 5 WVW 1994  Geeft B&W de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang in de vorm van overbrengen en in bewaring stellen van hinderlijk en gevaarlijk geparkeerde voertuigen

4 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 4 28 april 2005  Verwijderen fietsen vergt bestuursdwang Bestuursdwang (1)  WVW geeft alleen voor gevaarlijk / hinderlijk geplaatste fietsen de bevoegdheid om deze te verwijderen  Voor fietswrakken, weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen moet dat via de APV

5 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 5 28 april 2005  Bestuursdwang geeft overheid bevoegdheid om situaties die tegen de regelgeving ingaan, op te heffen Bestuursdwang (2)  Bestuursdwang, is vanwege dwingende karakter omgeven met zorgvuldigheidseisen  Bestuursdwang valt niet onder het strafrecht; dus geen sanctie in de vorm van een boete

6 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 6 28 april 2005 Fiets = fietswrak als: Fietswrak  rijtechnisch onvoldoende: je kunt er (eigenlijk) niet meer op rijden, en  verwaarloosd: er is al lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan, en  geringe economische waarde: opknappen kost meer dan de fiets waard is  Waarom verwijderen: neemt ruimte in beslag die beter benut kan worden  Juridische kapstok: de model-APV van de VNG bevat een verbod op fietswrakken op de openbare weg

7 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 7 28 april 2005  Weesfiets = langere tijd niet gebruikte, maar nog wel bruikbare fiets, blijkbaar in steek gelaten door eigenaar Weesfiets  Onderzoek Fietsberaad: in onbewaakte klemmen bij stations staat tot 15% van de fietsen langer dan 4 weken  Waarom verwijderen: rekken zijn bedoeld voor gebruikte fietsen  Juridische kapstok: in APV kan B&W plekken aanwijzen waar niet langer dan (bijv.) 4 weken gestald mag worden

8 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 8 28 april 2005  Fietsen die zijn geplaatst op plekken waarvan B&W in de APV heeft aangegeven dat ze daar niet mogen staan Foutgeparkeerde fietsen Fietsersbond is tegen fietsparkeerverboden voor (niet-hinderlijk) foutgestalde fietsen want:  bij voldoende goede rekken op de goede plaats is verbod niet nodig: men zal daar zijn fiets willen zetten  hinderlijk geplaatste fietsen mogen ook zonder fietsparkeerverbod worden weggehaald

9 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 9 28 april 2005  In APV bepaling opnemen Verwijderen via bestuursdwang  Uitvoeringsbesluit waarmee B&W de bepaling in de APV van toepassing verklaard op een of meer gebieden  Informatie/waarschuwing: borden plaatsen rond gebied,  Vaststelling: bij weesfietsen m.b.v. bijv. een dun touwtje tussen frame en wiel, of een streep op band en straat  Beschikking: sticker/label met omschrijving overtreding en kennisgeving termijn voor weghalen  Termijn: eigenaar moet in de gelegenheid worden gesteld fiets zelf weg te halen

10 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 10 28 april 2005  Als termijn is verstreken: verwijderen Verwijderen en opslaan  Opslaan verwijderde fietsen minstens 13 weken; fietswrakken minstens 2 weken  Als fiets wordt opgehaald: kosten verwijdering en opslag verhalen op eigenaar

11 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 11 28 april 2005  Gemeenten verwijderen fietswrakken, weesfietsen en niet- hinderlijk foutgeparkeerde fietsen zonder beschikking af te geven en termijn te stellen Probleem  Vooral voor eigenaar niet-hinderlijk foutgeparkeerde fiets is dit een probleem  Gemeenten zeggen dat dit mag: er is een fietsparkeerverbod en er is geinformeerd/gewaarschuwd met borden  Fietsersbond zegt van niet: er moet beschikking worden afgegeven en termijn worden gegeven voor zelf verwijderen  Er loopt proefproces in Nijmegen: wegslepen zonder bestuursdwang = DIEFSTAL

12 Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 12 28 april 2005 Vergelijking met auto niet-hinderlijk foutgeparkeerde auto niet-hinderlijk foutgeparkeerde fiets bebording en preventief toezicht redelijk gebruikelijkontbrekend toezicht, maar waarom??? beboetingzeer gebruikelijkaltijd ‘overgeslagen’ vakje, maar i.c.m. bovenstaande goed uitvoerbaar, toch??? wegslepenstrikt geregeld en volstrekte uitzondering … blijf van mijn auto af!!! standaard-oplossing die juridisch zwak blijkt


Download ppt "Ligtermoet & Partners Beheer fietsparkeren bij stations 1 28 april 2005  Fietsparkeren algemeen Inhoud  Hinderlijk gestalde fietsen  Fietswrakken "

Verwante presentaties


Ads door Google