De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisvredebreuk en ambtelijke huisvredebreuk Pagina 170 t/m 176.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisvredebreuk en ambtelijke huisvredebreuk Pagina 170 t/m 176."— Transcript van de presentatie:

1 Huisvredebreuk en ambtelijke huisvredebreuk Pagina 170 t/m 176

2 Wat gaan we behandelen •Wanneer is er sprake van huisvredebreuk. •Welke plaatsen worden beschermd in het misdrijf huisvredebreuk. •Wat is het verschil tussen wederrechtelijk binnendringen en wederrechtelijk vertoeven

3 Artikel 138 Sr (huisvredebreuk) 1.Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 1.Wat is de kwalificatie? 2.Wat is de norm? 3.Wat is de sanctie?

4 Beschermde ruimten •Woning •Besloten lokaal •(Besloten) Erf 1.Maak voor jezelf een duidelijke omschrijving van de bovengenoemde plaatsen en geef duidelijk aan wat de verschillen zijn.

5 Voorwaarden •Bij een ander + in gebruik 1.Wat bedoel ik met “bij een ander + in gebruik”?

6 Artikel 138 beschermt de bewoner tegen; •1. Binnendringen •2. Niet langer dulden van iemand •Binnendringen is strafbaar •Met binnendringen (strafbaar) wordt gelijk gesteld: –Braak of inklimmen –Valse sleutel, order of kostuum –In de nacht aangetroffen, anders dan bij vergissing/zonder kennis rechthebbende binnengekomen –Tegen de uitdrukkelijke wil aangetroffen (ontzegging) –HR: Binnengetreden, maar met een duidelijk wederrechtelijk doel

7 Niet langer dulden/ wederrechtelijk vertoeven 1. Overdag een persoon die onuitgenodigd door de –deur een woning binnenloopt. – Is binnen zonder toestemming = wederrechtelijk vertoeven –1 x vorderen en vertrekken, anders strafbaar 2. Een uitgenodigd persoon in woning of in een –besloten lokaal (café, winkel, bedrijf). –Op zichzelf rechtmatig vertoeven –Na 1 x vorderen onrechtmatig vertoeven –Na 2e vordering strafbaar

8 Ambtelijke huisvredebreuk •Bestanddelen bijna gelijk aan huisvredebreuk •Alleen gepleegd door de ambtenaar •De ambtenaar = “diens ondanks” binnengetreden zonder toestemming •met overschrijding van zijn bevoegdheden •OF zonder dat hij de bij wet bepaalde vormen in acht •neemt (Awob) •Dat wil zeggen dat er in 1e instantie wel sprake was •van een uitgeoefende bevoegdheid

9 Vragen 1. Wat is huisvredebreuk? –Dat is binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik, wederrechtelijk aldaar vertoeven en zich niet op vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert. 2. Wat betekent bij een ander in gebruik? –De woning, lokaal of erf moeten dus gebruikt worden door de bewoner of rechthebbende. Een woning of lokaal dat leeg staat is niet bij een ander in gebruik. 3. Hoe kan men huisvredebreuk plegen? –Een inbreker pleegt automatisch huisvredebreuk, dus men hoeft hem niet te vorderen weg te gaan. –Een insluiper vertoeft wederrechtelijk in de woning, lokaal of erf dus die moet men één keer vorderen om zich aanstonds te verwijderen –Een persoon die vrijwillig in de woning, lokaal of erf vertoeft moet twee keer gevorderd worden om zich aanstonds te verwijderen.


Download ppt "Huisvredebreuk en ambtelijke huisvredebreuk Pagina 170 t/m 176."

Verwante presentaties


Ads door Google