De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsparkeren bij stations

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsparkeren bij stations"— Transcript van de presentatie:

1 Fietsparkeren bij stations
Verdeling verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het stationsgebied Fietsparkeren bij stations

2 Rol NS Stations Missie: Service met een ‘glimlach’ op schone, veilige en aantrekkelijke stations. NS Stations is: Eigenaar van stationsgebouwen En NS Stations Stationsmanagement is: Integraal beheerder van het stationscomplex Fietsparkeren bij stations

3 Pijlers (verantwoordelijkheden) Stationsmanagement
Technisch onderhoud Dagelijks technisch onderhoud Constructief technisch onderhoud Schoonmaakonderhoud Dagelijks schoonmaakonderhoud Periodiek schoonmaakonderhoud Sociale veiligheid Commerciële verhuringen Bedrijfshulpverlening, brandveiligheid, milieu e.d. Fietsparkeren bij stations

4 Aanleg overkapte fietsvoorzieningen
Specificatie door ProRail i.s.m. NS Fiets BV Afstemming met o.a. gemeente, NS Stations e.a. Realisatie door ProRail Nieuwbouw Overdracht en oplevering in beheer en exploitatie aan NS Fiets BV (met NS Stations Stationsmanagement en ProRail Beheer en Instandhouding) Fietsparkeren bij stations

5 Beheer fietsvoorzieningen
Beheer fietsvoorzieningen wordt uitgevoerd door NS Stations Stationsmanagement in opdracht van NS Fiets BV Financiering beheer door ProRail Beheer en Instandhouding Fietsparkeren bij stations

6 Stationsomgeving Beheer (eigendom) van de omgeving van het station is in veel gevallen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar……… omgeving vormt de eerste indruk, dus blijft op het netvlies achter; orde en netheid van groot belang voor gemeente maar ook voor NS. Fietsparkeren bij stations

7 Beheerafspraken Ad hoc (snel te maken, vaak eenmalig, geen continuïteit) Voorpleinovereenkomst (verantwoordelijkheidsgebieden zijn vastgelegd doch geen kwaliteitsniveau bepaald, vaak gedateerd) Convenant beheer (duidelijk, heldere afspraken over kwaliteitsniveau en verantwoordelijkheden; wie doet wat) Fietsparkeren bij stations

8 Kwesties I Geen overdracht naar de beheerorganisatie, daardoor geen financiële middelen voor beheer. Gevolg achter de feiten aanlopen: snelle achteruitgang kwaliteit. Immers geen: - reiniging - technisch onderhoud - reparatie van storingen Fietsparkeren bij stations

9 Kwesties II Iedere locatie en situatie is weer anders; overkappingen met glas of ‘slechts’ eenvoudige rekken plaatsen? Zijn er extra voorzieningen nodig? - Camerasysteem - Extra verlichting - Meer schoonmaak, meer storingen? Bereidheid tot het accepteren van de consequenties, zijnde hogere beheerkosten? Fietsparkeren bij stations

10 Samen werken Tenslotte: Goed beheer van stationsomgeving is mogelijk indien alle betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder zetten. Een gezonde, frisse relatie onderhouden, waarin men elkaar mag complimenteren met het behaalde resultaat, maar ook mag aanspreken als afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen. Fietsparkeren bij stations


Download ppt "Fietsparkeren bij stations"

Verwante presentaties


Ads door Google