De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer kwaliteit met minder geld Nationaal Congres Openbare ruimte 9 december 2010 Deelsessie derde ronde 15.00 - 15.50 Chiel de Wit Directeur Externe Betrekkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer kwaliteit met minder geld Nationaal Congres Openbare ruimte 9 december 2010 Deelsessie derde ronde 15.00 - 15.50 Chiel de Wit Directeur Externe Betrekkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Meer kwaliteit met minder geld Nationaal Congres Openbare ruimte 9 december 2010 Deelsessie derde ronde 15.00 - 15.50 Chiel de Wit Directeur Externe Betrekkingen JCDecaux Nederland BV

2 • Wereldmarktleider in reclamedragend stadsmeubilair • Aanwezig in > 3.500 steden in 55 landen • Aanwezig in 35 van de 50 grootste Europese steden • Waaronder Parijs, Barcelona, Londen en Brussel • Wereldmarktleider op het gebied van self-service fietssystemen • Enige grote speler met stadsmeubilair als core business • Jaaromzet 2009: 2,4 miljard JCDECAUX SA

3 • JCDecaux plaatst, beheert en onderhoudt stadsmeubilair. • In ruil hiervoor exploiteert JCDecaux de reclameruimte op een deel van deze objecten. Onze filosofie is dat goed onderhouden, schoon, heel en veilig stadsmeubilair een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving ervan. HET BUSINESSMODEL

4 • Partner van > 50 steden, w.o. Amsterdam, Den Haag en Utrecht • Aanwezig in de openbare ruimte met Abri’s, Mupi’s ®, Billboards, Zuilen, Kiosken en Toiletten • Introduceerde diverse duurzame Innovaties, waaronder - De GraduaLight Dimmer (energiebesparing 30-40%) - Reversed Osmosis Zuilen - Elektrische onderhoudsvoertuigen - Oplaadpunten elektrisch vervoer in Mupi’s ® JCDecaux is een gezond bedrijf, dat ook in deze tijd bereid (en in staat) is te investeren in de openbare ruimte. JCDECAUX NEDERLAND

5 De gemeentelijke budgetten staan onder druk, onder meer door een lagere uitkering van het Gemeentefonds en diverse maatregelen van het Rijk. Dit heeft invloed op: • Investeringen in openbare ruimte • Budgetten voor beheer- en onderhoud JCDecaux maakt zich zorgen om de gevolgen die bezuinigingen kunnen hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimte. KNELPUNTEN

6 • Een toenemende druk om meer inkomsten uit reclame te halen • Minder aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van OV-voorzieningen en beheer/onderhoud hiervan • Een gebrekkige toetsing van de financiële en economische draagkracht van marktpartijen • Het gevolg: een afname van de kwaliteit van voorzieningen in de openbare ruimte • Stadsregio’s en provincies verantwoordelijk voor OV, gemeenten verantwoordelijk voor openbare ruimte SIGNALEREN

7 “Slimmer gebiedsbeheer zorgt voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten.” Voorbeeld: integraal haltebeheer. Integraal beheer van een halte leidt tot: • 30% tot 40% kostenreductie • Een meetbare kwaliteitsverbetering STELLING

8 Integraal haltebeheer leidt tot een win-win situatie, indien: 1. De wil tot samenwerken leeft bij zowel gemeente als exploitant 2. Per gemeente maatwerk wordt geleverd 3. De gemeente het kwaliteitsniveau bepaalt VOORWAARDEN

9 Derhalve moet er duidelijkheid zijn omtrent: • Hoe het beheer per halte is georganiseerd • Welke dienst wat doet (en tegen welke kosten) • Het gewenste kwaliteitsniveau De gemeente moet duidelijkheid verschaffen over: • Het gewenste kwaliteitsniveau (definiëren en vastleggen) • De beschikbare middelen • Doelstellingen omtrent besparen

10 • Geen duidelijke definitie van de gewenste kwaliteit - Weinig tot geen afstemming tussen beheerders onderling - Een regierol voor de gebiedsbeheerder, die:  verantwoordelijk is voor verschillende soorten objecten  afhankelijk is van diverse partijen (met verschillende contracten/agenda’s) - Teveel instanties zijn betrokken bij kwaliteitscontrole HUIDIGE SITUATIE

11 1.Abri 2.Infopaneel 3.DRIS 4.Hekwerk 5.Afvalbak 6.Bank 7.Groenvoorziening 8.Straatwerk 9.Fietsenstalling HUIDIGE SITUATIE

12 10 beheerders 10 inspecteurs 10 controleurs 10 budgetten 10 agenda’s 1. Abri. Beheerder: exploitant 2. Infopaneel. Beheerder: vervoerder / gemeentedienst A 3. DRIS. Beheerder: gemeentedienst B / stadsregio / vervoerder 4. Hekwerk. Beheerder: gemeentedienst C / exploitant 5. Afvalbak. Beheerder: gemeentedienst D / afvalcentrale 6. Bank. Beheerder: gemeentedienst E / exploitant 7. Groenvoorziening. Beheerder: gemeentedienst F 8. Straatwerk. Beheerder: gemeentedienst G / stadsdeel / aannemer 9. Fietsenstalling. Beheerder: gemeentedienst H / aannemer. Aanvullend: vegen & zwerfafval: gemeentedienst I.

13 Dit leidt ertoe dat: • De zwakste schakel bepalend is voor het kwaliteitsniveau • Bij problemen beheerders vaak naar elkaar (ver)wijzen • Er een overdaad aan voertuigbewegingen is HUIDIGE SITUATIE

14 INTEGRAAL HALTEBEHEER • Eén partij (de exploitant) heeft de regie • Is verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van het gebied • Is verantwoordelijk voor het handhaven hiervan • Beschikt over alle benodigde bevoegdheden en middelen • De gemeente markeert de halte en/of het beheersgebied en definieert het kwaliteitsniveau. • De overige partijen maken onder regie van de exploitant afspraken omtrent beheer, logistiek en rapportage.

15 INTEGRAAL HALTEBEHEER De voordelen: • Kwaliteitsniveau eenvoudiger te handhaven • Situatie voor alle partijen overzichtelijk • Sterke afname beheerskosten • Sterke afname mobiliteitsbehoefte (CO2-reductie) Overdracht van beheerstaken aan de exploitant leidt tot een lagere afdracht. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de toename van (investeringen in) de kwaliteit van de openbare ruimte.

16 CONTACTGEGEVENS JCDecaux Nederland Hoofdkantoor: Gebouw Eurocenter II Barbara Strozzilaan 374 1083 HN Amsterdam T 020 660 7500 F 020 660 7575 www.jcdecaux.nl Chiel.dewit@jcdecaux.nl


Download ppt "Meer kwaliteit met minder geld Nationaal Congres Openbare ruimte 9 december 2010 Deelsessie derde ronde 15.00 - 15.50 Chiel de Wit Directeur Externe Betrekkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google