De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mainport 2.0 Advies Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mainport 2.0 Advies Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mainport 2.0 Advies Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens januari 2009

2 De opdracht van de ministers •Advies over samenwerking publieke en private partijen bij de ontwikkeling van de omgeving van luchthavens (zes vragen)

3 Werkwijze •Drie leden •Gesprekken met 80 deskundigen en stakeholders •Onderzoeken

4 Situatie 1950

5 Situatie 1980

6 Situatie 2010

7 Kernconclusie •Enorme ruimtelijke ontwikkeling van én rond Schiphol •Airside en landside zijn nauw verbonden •Airside: kwaliteit van het netwerk •Landside: leefklimaat, economie, ruimte •Schiphol: luchthaven én ontwikkelaar •Vraagt om: samenhangend beleid op het gebied van regio, luchtvaart en luchthaven

8 Kwesties rond Schiphol antwoord op de 6 vragen 1.Schiphol is dominante partij in regio 2.Gebrekkige samenwerking in regio; geen gebiedsontwikkeling 3.Luchthaven steeds afhankelijker van vastgoed en grond 4.Wel verstoorde verhoudingen, geen juridisering 5.Schipholgebondenheid functioneert niet 6.Geen inzet Rijks grondbeleid

9 Driehoek A4-A5-A9

10 Regionale luchthavens: ontwikkel eigen strategie •Integrale gebiedsvisies •Arrangementen tussen bevolking, bedrijven en overheden •Grondbeleid inzetten •Heldere rollen en verantwoordelijkheden •Voortouw bij Provincies

11 Urgentie •Luchtvaartnetwerk staat onder druk •Geen gedeelde ruimtelijke visie Metropoolregio Amsterdam •Economisch mainport concept versleten •Elan verdwenen / Beleid is versnipperd

12 Samenhang en samenwerking

13 Advies van de commissie •Schotten weghalen tussen beleid voor luchtvaart, ruimtelijk-economische ontwikkeling en de luchthavens •Creëer een evenwichtiger krachtenveld •Nieuwe formele en informele arrangementen voor samenwerking tussen overheden, marktpartijen en luchthaven

14 Twee strategieën •Economisch: Mainport 2.0 – Initiatief Rijk •Ruimtelijk: Integrale gebiedsontwikkeling Metropoolregio Amsterdam – initiatief Provincie – Gemeenten

15 Concrete maatregelen Op korte termijn (voor 2020): •Nieuw vestigingsbeleid bedrijven •Publieke regionale grondbank; SADC •Verduidelijking verantwoordelijkheden SRE Op lange termijn (na 2020): conform Alders •Aantal banen en reserveringen bezien •Gebundelde vliegpaden

16 Een nieuw elan in samenwerking •Rol van het Rijk – maak Mainport 2.0 / selectiever maar krachtiger •Innovatieve bestuurlijke arrangementen zoals prestatie-afspraken of gebiedsautoriteit •Netwerkachtige arrangementen: Global Amsterdam Region, City and Airport Council

17 Tot slot •Verstoorde verhoudingen herstellen •Driehoek A4-A5-A9: Unieke kans om internationaal naam te maken met duurzame Airport City 2 •Gebiedsgerichte aanpak? Mediation? Initiatief nieuwe president-directeur Schiphol Group?


Download ppt "Mainport 2.0 Advies Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google