De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Additioneel Rendement bij binnenstedelijke investeringen Omgevingsrendement Een pleidooi voor echte integrale gebiedsontwikkeling vanuit financiele optiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Additioneel Rendement bij binnenstedelijke investeringen Omgevingsrendement Een pleidooi voor echte integrale gebiedsontwikkeling vanuit financiele optiek."— Transcript van de presentatie:

1 Additioneel Rendement bij binnenstedelijke investeringen Omgevingsrendement Een pleidooi voor echte integrale gebiedsontwikkeling vanuit financiele optiek A2 stAdsontwikkelAAr Wilfried van Aubel & Maarten Middelbeek t.b.v. KEI Vrjrsparty 21 maart 2005 ©A2 stAdsontwikkelAAr bv Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaargemaakt, in enige vorm of enige wijze, zonder voorgaande schriftelijke toestemming.

2 Context Schuivende panelen, een overgangsfase: - rol- en strategieverandering - perspectief vanuit VINEX - stagnerende stadsvernieuwing Procesverbetering ≠ procesinnovatie Nu: - gebiedsontwikkeling: ruimtelijk = F = geld - overheid betaalt grijs en groen, corporaties/ontwikkelaars betalen rood Mogelijk: - omgevingsontwikkeling = ruimtelijk = F/S/E/C/T/.. = geld - additioneel rendement en een algeheel beter leefklimaat Wie pakt het additioneel rendement van omgevingsontwikkeling? Who’s afraid of turquoise?

3 Nieuwe insteek op Omgevingsontwikkeling Locatie, locatie, locatie Niet alleen fysiek beheer woningen, maar ook integrale aanpak omgeving als impuls voor stedelijke vernieuwing Waarderingsmodel van A2, waarin omgeving wordt gekoppeld aan geld door financiële verdiscontering omgevingsvariabelen Actief en positief beïnvloeden van fysieke èn sociaaleconomische omgevingsvariabelen (=) werkgebied A2 stAdsontwikkelAAr Bruto LocatieRendement

4 Gebiedsgerichte investering (BLR als randvoorwaarde) Kosten integrale programmanagement locatieontwikkeling Aanvullende waardeontwikkeling vastgoed / daling aantal dagen leegstand en periodieke huurverhoging / verbetering sociale situatie in de wijk Inkomsten uit aanvullende waardeontwikkeling en huuropbrengsten / daling uitkeringen / extra werkgelegenheid / stijging belastinggelden / daling kosten beheer en sociaal onderhoud wijk Ontwikkelingsrendement voor private en publieke partij

5

6

7 Omgevingsvariabelen Groen Winkels voor niet-dagelijkse behoeften (wijk)evenementen Werkloosheid in buurt Zwerfvuil Graffiti Speelgelegenheid voor kinderen Mogelijkheden bestemmingsplan Ruimte voor voetgangers Betaald parkeren Uitstraling panden Sportverenigingen Culturele voorzieningen

8 Uit: variabelentabel A2 stAdsontwikkelAAr pagina 2/17

9 Uit: variabelentabel A2 stAdsontwikkelAAr pagina 6/17

10 Omgevingsvariabelen Groen Winkels voor niet-dagelijkse behoeften (wijk)evenementen Werkloosheid in buurt Zwerfvuil Graffiti Speelgelegenheid voor kinderen Mogelijkheden bestemmingsplan Ruimte voor voetgangers Betaald parkeren Uitstraling panden Sportverenigingen Culturele voorzieningen Variabelen koppelen aan geld

11 Beoogde effecten nieuwe insteek Omgevingsfactoren krijgen een financiële waarde Additionele waardeontwikkeling vastgoed verbetering sociaal – economische structuur Partijen kunnen betere afspraken maken over kostenverdeling en beoogd rendement Grotere transparantie consument/bewoner Nieuwe impuls / rol voor te betrekken private partijen

12 Stellingen 1)Door de directe koppeling van omgevingsvariabelen aan geld ontstaan nieuwe mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling 2)Innovatieve ontwikkelaars zien in omgevingsontwikkeling een kans om zich onderscheidend te positioneren en additioneel rendement te creëeren - hechtere samenwerking met andere rolverdeling en instituties - de gebruiker aan boord - lange termijn operationele versnelling 3)Financiële innovatie en ontwikkelingsinnovatie dienen verplicht hand-in-hand te gaan - rendement brengt verantwoordelijkheid - over niet al te lange tijd bieden moderne steden vooral ook inspirerende leefarrangementen - Nederland is rijp voor experimenteerzones met gedifferentieerde eigendomsverhoudingen - òprekken die kostensoortlijst..

13 A2 stAdsontwikkelAAr is actief bezig met integrale gebiedsontwikkeling en vervult de rol van katalysator en integrerende (economische) projectontwikkelAAr. Vanuit die rol onderbouwt A2 haar activiteiten naar opdrachtgevers en samenwerkingspartners vanuit doorleefd ervaringsinzicht, practische onderzoeksresultaten en oprechte innovatiedrang. Wilt u meer informatie en betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het omgevingsrendementmodel van A2, belt u ons dan: 010 478 88 88. Voor meer informatie over A2, zie: www.stadsontwikkelaar.nl


Download ppt "Additioneel Rendement bij binnenstedelijke investeringen Omgevingsrendement Een pleidooi voor echte integrale gebiedsontwikkeling vanuit financiele optiek."

Verwante presentaties


Ads door Google