De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

wgr+ en politieke legitimatie parallelsessie CoP conferentie d.d. 7-8 december 2006 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Carol van Eert secretaris-directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "wgr+ en politieke legitimatie parallelsessie CoP conferentie d.d. 7-8 december 2006 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Carol van Eert secretaris-directeur."— Transcript van de presentatie:

1

2 wgr+ en politieke legitimatie parallelsessie CoP conferentie d.d. 7-8 december 2006 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Carol van Eert secretaris-directeur

3 stadsregionale samenwerking wgr+ in Arnhem Nijmegen wat willen we bereiken hoe pakken we dat aan concreet voorbeeld: Openbaar Vervoer wat hebben we daar voor nodig wat is onze toegevoegde waarde tenslotte

4 wgr+ in Arnhem Nijmegen stadsregio concentreert op wgr+ taken beter 5 dingen goed dan 10 minder focus op Mobiliteit, Ruimte, Werken en Wonen andere taken alléén als gemeenten (aandeelhouders) daarom vragen kleine organisatie: DB (6), AB (37) en werkorganisatie (30) opereren als verlengd lokaal bestuur

5 wat willen we bereiken prettig wonen, succesvol werken en snel en comfortabel verplaatsen… in een aantrekkelijke, (be)leefbare omgeving 24.600 woningen tot 2010 gerealiseerd in 2010 best presterende regio buiten Randstad filedruk tot 2010 op niveau 2003 (+ 10% meer OV) actieve ontwikkeling groen-blauwe systeem

6 hoe pakken we dat aan van government naar governance samenwerking van publieke – private - maatschappelijke partners van beleid naar project- en procesaanpak Regionaal Plan en Regionaal Ontwikkelingsprogramma operationeel aan de slag in faciliterende en coördinerende rol

7 concreet voorbeeld: OV concessieverlenging met bestaande bedrijven per 1-1-2007: 3 jaar OV visie medio 2007 gereed integrale opgave: OV als drager voor de ruimtelijke ontwikkelingen OV als branding van de regio partners: overheden, OV bedrijven, Prorail, reizigersorganisaties formele rol concessieverlener versus partnerrol in ontwikkeling & innovatie

8 wat hebben we daar voor nodig draagvlak van onze aandeelhouders ruimte en steun van steun van provincie en rijk weghalen van dubbel-op’s in taken en bevoegdheden rolacceptatie door private en maatschappelijke partijen het stoppen van de vormdiscussies over democratische legitimatie

9 wat is onze toegevoegde waarde SAMENwerking netwerkfunctie (niet hiërarchisch) ontwikkelings- en oplossingsgericht juist niet gericht op: beheer en handhaving hiërarchie en macht dus zonder hinder van je andere taken/bevoegdheden

10 tenslotte

11 centrale vragen of opgaven wat is de effectiviteit van de samenwerking? welke strategieën op welk schaalniveau? effectiviteit van samenwerking hoe te meten? historisch perspectief

12 welke belangen spelen sterker maken van de decentrale overheden (rijk lagere overheden) beleidsverantwoordelijkheid en uitvoeringsorganisaties (sturing realisatie) delegeren en vertrouwen op outcome (macht vertrouwen)

13 actie is reactie nieuwe bestuursvormen doen bestaande bestuursvormen neigen tot betere ‘performance’ nieuwe (decentrale) bestuursvormen willen bewijzen dat decentralisatie terecht is (zelflegitimatie) weggeven is “loslaten” en “ruimte geven”

14 tot slot: over democratische legitimatie gesproken zit vernieuwing in de weg …… ‘als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’ “Loesje”


Download ppt "wgr+ en politieke legitimatie parallelsessie CoP conferentie d.d. 7-8 december 2006 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Carol van Eert secretaris-directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google