De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steeds krachtiger bestuur in: Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009 Jeroen Lalleman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steeds krachtiger bestuur in: Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009 Jeroen Lalleman."— Transcript van de presentatie:

1 Steeds krachtiger bestuur in: Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009 Jeroen Lalleman

2 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Overzicht Waar komen we vandaan? Waar komen we vandaan? Wat zijn de doelen? Wat zijn de doelen? Wat is er tot vandaag toe gebeurd? Wat is er tot vandaag toe gebeurd? Welke voorlopige uitkomsten zijn er? Welke voorlopige uitkomsten zijn er? Wat gaan we nog doen? Wat gaan we nog doen? Vragen? Vragen?

3 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Waar komen we vandaan? Medio 2008: Medio 2008: Bestuurskrachtonderzoek 25 gemeenten: “Sterke Gemeenten in Groningen” Bestuurskrachtonderzoek 25 gemeenten: “Sterke Gemeenten in Groningen” 4 september 2008: 4 september 2008: ALV: Bestuur moet plan voor verder onderzoek maken ALV: Bestuur moet plan voor verder onderzoek maken 20 november 2008: 20 november 2008: Onderzoeksplan + Financiering door ALV goedgekeurd Onderzoeksplan + Financiering door ALV goedgekeurd

4 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Waar komen we vandaan? Sterke gemeenten in Groningen (aug ’08) Sterke gemeenten in Groningen (aug ’08) Varianten voor versterking van de bestuurskracht De zelfsturingsvariant De zelfsturingsvariant De differentiatievariant De differentiatievariant De herindelingsvariant De herindelingsvariant De clustergemeenten-variant De clustergemeenten-variant De provinciebrede backoffice-variant: de Groningse Gemeente Centrale De provinciebrede backoffice-variant: de Groningse Gemeente Centrale

5 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Wat zijn de doelen? Versterking bestuurskracht, door: Versterking bestuurskracht, door: Samenwerking explicieter maken Samenwerking explicieter maken Belangenbehartiging beter organiseren Belangenbehartiging beter organiseren Platforms beter benutten Platforms beter benutten Kennis beter delen, beter halen, beter brengen Kennis beter delen, beter halen, beter brengen Beter volwaardig partner (leren) zijn Beter volwaardig partner (leren) zijn

6 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Wat zijn de doelen? We bereiken ook nog: We bereiken ook nog: Vermindering van bestuurlijke drukte Vermindering van bestuurlijke drukte Beter omgaan met (nieuwe) gedecentraliseerde taken Beter omgaan met (nieuwe) gedecentraliseerde taken Duidelijkheid aan gemeentelijke partners: Duidelijkheid aan gemeentelijke partners: rijk, provincie, waterschap, VNG, maatschappelijke organisaties rijk, provincie, waterschap, VNG, maatschappelijke organisaties Een plaats voor nog doorlopende taken van ex-WGR gebieden (RCG, RR Noord) Een plaats voor nog doorlopende taken van ex-WGR gebieden (RCG, RR Noord)

7 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Wat hebben we tot nu toe gedaan? 3 Bestuurdersbijeenkomsten: PHO’s 3 Bestuurdersbijeenkomsten: PHO’s Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen Bestuur & Veiligheid en Financiën Bestuur & Veiligheid en Financiën Onderwijs, Zorg, Welzijn en Werk en Inkomen Onderwijs, Zorg, Welzijn en Werk en Inkomen 2 bijeenkomsten Bestuurlijke Begeleidingsgroep 2 bijeenkomsten Bestuurlijke Begeleidingsgroep

8 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Wat is er tot vandaag toe gebeurd? Bestuurlijke Begeleidingsgroep Bestuurlijke Begeleidingsgroep Geeft (bege)leiding aan het inhoudelijk proces Geeft (bege)leiding aan het inhoudelijk proces Bestuur VGG heeft hier alleen een procesrol Bestuur VGG heeft hier alleen een procesrol

9 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Bestuurdersbijeenkomsten Clustervorming draagt bij aan vergroting bestuurskracht Clustervorming draagt bij aan vergroting bestuurskracht VGG moet: VGG moet: Gezamenlijke belangen behartigen Gezamenlijke belangen behartigen Platform faciliteren Platform faciliteren Kennisdeling stimuleren Kennisdeling stimuleren Kan bepaalde projecten ex-WGR regio’s overnemen Kan bepaalde projecten ex-WGR regio’s overnemen Meer dan nu…dus dat mag ook wat kosten Meer dan nu…dus dat mag ook wat kosten

10 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Eerste advies Begeleidingsgroep Geen statuten/structuurwijzigingen Geen statuten/structuurwijzigingen Stad mag grotere rol in het geheel hebben Stad mag grotere rol in het geheel hebben Clustersamenwerking zichtbaarder, op inhoud wisselende clusters Clustersamenwerking zichtbaarder, op inhoud wisselende clusters VGG regisseur in kennisdelen en belangenbehartiging – mag meer kosten VGG regisseur in kennisdelen en belangenbehartiging – mag meer kosten Prominentere rol voor de stad Prominentere rol voor de stad VGG geen extra bestuurslaag VGG geen extra bestuurslaag

11 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Welke voorlopige uitkomsten zijn er? Begeleidingsgroep doet uitspraken over: Begeleidingsgroep doet uitspraken over: Clustervorming (advies) Clustervorming (advies) Invulling taken, functies Bureau VGG Invulling taken, functies Bureau VGG

12 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Clustervorming Clustervorming versterkt de bestuurskracht Clustervorming versterkt de bestuurskracht Gemeenten bepalen zelf voor welk onderwerp ze in welk cluster werken (flexibele clustering) Gemeenten bepalen zelf voor welk onderwerp ze in welk cluster werken (flexibele clustering) Begeleidingsgroep stelt zelfbinding voor (vóór een bepaalde datum zijn zaken onderling geregeld) Begeleidingsgroep stelt zelfbinding voor (vóór een bepaalde datum zijn zaken onderling geregeld) VGG kan eventueel faciliteren, maar bepaalt niets VGG kan eventueel faciliteren, maar bepaalt niets

13 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen VGG-bureau Belangenbehartiging Belangenbehartiging Volgens agenda actief bij VNG, Provincie, Rijk Volgens agenda actief bij VNG, Provincie, Rijk Partner zijn van de provincie Partner zijn van de provincie Vooraan in het proces van beleidsvorming Vooraan in het proces van beleidsvorming Lobbyen Lobbyen Platform Platform Delen van kennis Delen van kennis Belangen verzamelen Belangen verzamelen Elkaar kennen Elkaar kennen Kennis Kennis Kennis delen Kennis delen Attenderen op kennis Attenderen op kennis Géén kopie van VNG Géén kopie van VNG

14 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Mogelijke ‘hark’

15 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Platform Ook: ambtelijke platforms creëren Ook: ambtelijke platforms creëren Dat kan ‘licht’ en ‘zwaar’ Dat kan ‘licht’ en ‘zwaar’ Vergroting bestuurskracht door: Vergroting bestuurskracht door: = belangen vergelijken = kennis delen = elkaar kennen = voorbereiding van Portefeuillehoudersoverleggen

16 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Kennis delen Goed gebruik maken van (kennis)netwerken van de stad Goed gebruik maken van (kennis)netwerken van de stad Ad-hoc, wel volgens vooraf gestelde afspraken, ambtelijke ondersteuning leveren Ad-hoc, wel volgens vooraf gestelde afspraken, ambtelijke ondersteuning leveren

17 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Wat gaan we nog doen? 2 x ALV 2 x ALV April: temperatuur meten April: temperatuur meten Juni: vaststelling in Extra ALV Juni: vaststelling in Extra ALV Najaar: opbouw Najaar: opbouw Januari 2010: start nieuwe werkwijze Januari 2010: start nieuwe werkwijze

18 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Resultaat BUSINESSPLAN VGG 2010 BUSINESSPLAN VGG 2010 Totale aanpak voor: Totale aanpak voor: Doelstellingen na 2010 Doelstellingen na 2010 Taken VGG 2010 Taken VGG 2010 Werkwijze VGG 2010 Werkwijze VGG 2010 Tot op het niveau functieomschrijving en financiering Tot op het niveau functieomschrijving en financiering ALV november: begroting 2010 definitief ALV november: begroting 2010 definitief

19 3 april 2009-VNG-PS Steeds krachtiger bestuur in Groningen Vragen?


Download ppt "Steeds krachtiger bestuur in: Provinciale Secretarissen VNG 3 april 2009 Jeroen Lalleman."

Verwante presentaties


Ads door Google