De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst-agenda Snelfietsroutes werken aan de schaalsprong en een breed draagvlak voor regionale netwerken van snelle fietsroutes Mobiliteit & duurzaamheid,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst-agenda Snelfietsroutes werken aan de schaalsprong en een breed draagvlak voor regionale netwerken van snelle fietsroutes Mobiliteit & duurzaamheid,"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst-agenda Snelfietsroutes werken aan de schaalsprong en een breed draagvlak voor regionale netwerken van snelle fietsroutes Mobiliteit & duurzaamheid, 19 maart 2013

2

3

4 Snelfietsroutes in Nederland
Gerealiseerd In uitvoering/voorbereiding Studie

5 Toekomstagenda snelfietsroutes
Schaalsprong regionale netwerken snelle fietsroutes Bijeenkomsten rondom 5 clusters Beleid & Beheer 13 dec. Kennis & infrastructuur 15 jan. Economie, innovatie & lifestyle 5 maart Mobiliteit & duurzaamheid 19 maart Politiek & Bestuur voorjaar

6 Proces Communicatie Fietsfilevrij Green Deal ‘16 routes’ Taskforce
Stimuleren & coördineren Platform & Ronde Tafels Toekomstagenda: Ambitie Kaart Financiering Green Deal Taskforce Doelstelling 5% stijging fiets woonwerk Helft overheid (infra/fisc) Helft bedrijven (faciliteiten) Proces Communicatie SWSR B50 Werkgroep Fietsstimulering White Paper Aanpak & instrumentarium voor bedrijven (SWSR)-Beter Benutten Rijksprogrammaook regionale fietsprojecten met centrale coördinatiegroep

7 Bestuurlijke Ronde Tafel: Organiseren! Kaart & Ambitie opstellen
Fietsfilevrij ‘16 routes’ Stimuleren & coördineren Platform & Ronde Tafels Toekomstagenda: Ambitie Kaart Financiering Green Deal Taskforce Doelstelling 5% stijging fiets woonwerk Helft overheid (infra/fisc) Helft bedrijven (faciliteiten) College Rijksadviseurs voorbereiden Bestuurlijke Ronde Tafel: Organiseren! Kaart & Ambitie opstellen met 4 koplopers (PZH,PBN,BRU, KAN) Financiering: uitwerken met Beter Benutten Stimuleren! IPO (SKVV) Ministerie Partners: ANWB,BOVAG,RAI,N&M,FB Bedrijven CROW onderzoek: ‘criteria snelfietsroutes’ Gezamenlijke Ronde Tafel: ‘Mobiliteit & Duurzaamheid’ Mobiliteit Milieu Lifestyle Economie (SWSR)-Beter Benutten Rijksprogrammaook regionale fietsprojecten met centrale coördinatiegroep SWSR B50 Werkgroep Fietsstimulering White Paper Aanpak & instrumentarium voor bedrijven

8 1. Een fietssnelweg gaat vooral over 'snel'; alle andere aspecten zijn hieraan ondergeschikt.

9 2. De beleving van de fietser is essentieel voor het succes/ het gebruik van een snelfietsroute.

10 3. Als de overheid investeert in snelle fietsverbindingen en fietsparkeervoorzieningen, zal zich dat dubbel en dwars terugbetalen in maatschappelijke baten.

11 4. Voor het verhogen van het gebruik van de fiets zijn marketing & communicatie belangrijker dan infrastructuur.

12 5. In Nederland is de fiets nu (en in de toekomst) meer ‘Daily Urban System’ dan ‘Lifestyle’. (De fiets is te gewoon om bijzonder te zijn, meer een goedkoop en makkelijk transportmiddel dan een lifestyle object)

13 6. Overheid, zorgverzekeraars en bedrijven doen te weinig met de potentiële gezondheidsbaten van fietsen.

14 7. Snelfietsroutes worden vooral door oudere werknemers gebruikt
7. Snelfietsroutes worden vooral door oudere werknemers gebruikt. Jongere groepen werknemers voelen zich niet aangesproken.

15 8. Werkgevers en werknemers (organisaties) halen te weinig uit de mogelijkheden van de fiets in het woon-werkverkeer


Download ppt "Toekomst-agenda Snelfietsroutes werken aan de schaalsprong en een breed draagvlak voor regionale netwerken van snelle fietsroutes Mobiliteit & duurzaamheid,"

Verwante presentaties


Ads door Google