De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsparkeren bij Bus, Tram en Metro in de Stadsregio Amsterdam Maarten Bakker Fietsberaad 29-03-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsparkeren bij Bus, Tram en Metro in de Stadsregio Amsterdam Maarten Bakker Fietsberaad 29-03-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Fietsparkeren bij Bus, Tram en Metro in de Stadsregio Amsterdam Maarten Bakker
Fietsberaad

2 Stadsregio Amsterdam 16 samenwerkende gemeenten
Ruim inwoners Onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) (met ondermeer Haarlem, Almere en het Gooi) en de Randstad Onder meer verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de regio en verdeling van gelden uit de Brede Doel Uitkering (BDU)

3 Stadsregio Amsterdam

4 Beleidsdoelstelling Openbaar Vervoer en fiets moeten in de spits samen een marktaandeel halen van 70% in de hoogstedelijke gebieden, 50% in de grote kernen en 30% in de kleine kernen. Het richtjaar is 2030. Te bereiken door een goed Regionaal Netwerk Fiets en het zorgen van een goede overstap tussen fiets en openbaar vervoer (Regionaal Verkeer en Vervoerplan, 2004)

5 Fietsparkeervoorzieningen bij OV

6 Aanleiding De positie van de fiets in het voortransport groeit
Een groter onderscheid tussen lokale ontsluitende ov-lijnen en gestrekte regionale bereikbaarheids- lijnen. Bezuinigingen op de BDU en in het bijzonder op het openbaar vervoer betekenen modal shift naar fiets Rijksprogramma Beter Benutten

7 HOV in de Stadsregio

8 De rol van HOV (Transtec, 2010) Door invloedsgebied van HOV is de fiets kansrijk als voortransportmiddel.

9 R-net Het ontwikkelen van een hoogwaardig OV-product
Netwerk van samenhangende bus, tram, metro- en treinverbindingen (Sprinters) Opgebouwd uit de voornaamste bereikbaarheidslijnen in de Randstad Niet alleen infrastructurele maatregelen maar ook huisstijl (Abri en fietsparkeerplaatsen) en marketing Uitrol sinds december 2010 begonnen

10 R-net Per 31 december 2011 rijden er 31 R-net lijnen in de Metropoolregio Amsterdam

11 R-net: productformule

12 Inventarisatie In 2011 heeft de Stadsregio Amsterdam aangegeven als pilotgebied de inventarisatie van INNO-V te willen uitvoeren Diverse doelstelling: Inzicht te krijgen in de aangeboden voorzieningen Inzicht te krijgen in de vraag naar fietsparkeer- voorzieningen Opzetten investeringsprogramma Goudappel Coffeng heeft in de inventarisatie uitgevoerd bij 534 haltes in de Stadsregio.

13 Hoe nu verder? Het realiseren van fietsparkeervoorzieningen bij R-net haltes is opgenomen in het regionale Beter Benuttenpakket voor 1,8 miljoen euro. Voornemen om het subsidiepercentage structureel te verhogen (o.v.b. van 70% naar %) Doelstelling 2012 en 2013: Wegnemen mismatch van vraag en aanbod: wegwerken tekorten Realiseren van tenminste 6 fiets parkeerplaatsen per halte

14


Download ppt "Fietsparkeren bij Bus, Tram en Metro in de Stadsregio Amsterdam Maarten Bakker Fietsberaad 29-03-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google