De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2 Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013

3 Planning, coördinatie en monitoring Resultaten 2012 Input geleverd in BDU en WGR+ discussie Bij provincie gelobbyd voor extra budgetten Input geleverd voor nieuwe opzet HoofdRailNet concessie en beheersconcessie ProRail BOV’s en OV/RO knooppunten uitgewerkt Input geleverd voor omgevingsvisie provincie BO MIRT voorbereid (met daarin afspraken over verbreding MIRT onderzoek en treinverbinding Arnhem -Düsseldorf ) Monitoring Offensief Bereikbaarheid opgeleverd, bij OV en Fiets is dit een continu proces, bij SLIM is opzet gemaakt BDU/MUM 2013-2016, MARAPs, begroting en jaarrekening opgesteld Meegedraaid in diverse werkgroepen (Regiegroep Verkeersinformatie, NDW, OV forum......)

4 Planning, coördinatie en monitoring Plannen 2013 Input leveren in BDU en WGR+ discussie Inzet bij provincie (’s ) op onder andere bijdragen aan HOV, Fiets, en Stadsregiorail 2 Input leveren voor provinciale mobiliteitsplannen (zoals omgevingsvisie) Input leveren HoofdRailNet concessie Monitoring SLIM starten en OV en Fiets voortzetten Verdere uitwerking BOV’s en OV/RO knooppunten Voorbereiding voor BO MIRT in november (met name agenderen A50 corridor en spoorkruising Arnhem Oost) Meewerken aan MIRT onderzoek

5 Openbaar vervoer Resultaten 2012 Dagelijks beheer concessies (bus, stadsregiotaxi, regionaal spoor) Plannen voor keersporen Elst en Wijchen en station Goffert afgerond Uitbreiding gerealiseerd van P+R, fietsparkeren en OV fiets Verlengen perrons en andere aanpassingen voor robuustheid op Arnhem – Doetinchem gerealiseerd Toegankelijkheidscampagne uitgevoerd (27 bijeenkomsten) Implementatie concessie 2013 en voorbereiding nieuwe concessie Maaslijn en concessie Brabant Nadere studies voor HOV verbindingen Kleve - Nijmegen Beuningen - Nijmegen, Malden - Nijmegen,Wageningen – Arnhem, en Arnhem – Dusseldorf en voor station Zevenaar Poort uitgevoerd HOV Arnhem - Elst – Nijmegen (331) maatregelen uitgewerkt Particiaptie in Ervaar het OV en Brengkenniscentrum plannen verdere trolleyficering gemaakt en gedeeltelijk vastgesteld Project DRIS tweede fase gestart Mede-initiatiefnemer van Spitsmijden OV

6 Openbaar vervoer Plannen 2013 Dagelijks beheer concessies (bus, stadsregiotaxi, regionaal spoor) Voorbereiden en aanleg keersporen in Elst en Wijchen en station Goffert starten Mogelijkheden OV Chipkaart verder optimaliseren Fietsenstallingen en P+R voorzieningen verder uitbreiden Input leveren voor nieuwe concessies Limburg (o.a. Maaslijn) en Brabant Voorbereidingen aanbesteding Stadsregiotaxi Nadere studies naar HOV Malden – Nijmegen, station Zevenaar Poort en HOV Wageningen - Arnhem Start HOV lijn Arnhem - Elst - Nijmegen en uitvoeren verdere trolleyficering DRIS op meer haltes en meer toegankelijke haltes bouwen Uitvoeren van samenwerkingsovereenkomsten

7 Fiets en Infrastructuur Resultaten 2012 Meegewerkt aan begeleiding doortrekking A15, stadsbrug Nijmegen en verbreding A12 en A50 Acties rond wegwerkzaamheden gecontinueerd Plannen opgesteld voor Poort Neerbosch Delen van RijnWaalPad aangelegd Ideeën uit prijsvraag worden concreet uitgewerkt Voorbereidingen snelfietsroutes Liemers en Nijmegen - Beuningen uitgevoerd Onderzoek snelfietsroute Cuijk – Nijmegen gestart Geassisteerd bij aanvraag 3 de tranche Binnenhavens Onderzoek naar aanvullende (snel)fietsverbindingen en nulmeting snelfietsroutes uitgevoerd Bereikbaarheidsvisie A325 (ontsluiting Lingewaard) aan het opstellen

8 Fiets en Infrastructuur Plannen 2013 Meewerken in begeleiding doortrekking A15, stadsbrug Nijmegen en verbreding A50 Acties rond wegwerkzaamheden continueren SLIM Maatregelen uitvoeren Uitvoering resterende deelprojecten RijnWaalPad Snelfietsroutes Liemers en Nijmegen Beuningen in uitvoering Onderzoek naar aanvullende (snel)fietsverbindingen Voorbereidingen voor Velocity 2017

9 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid Resultaten 2012 SLIM organisatie opgetuigd en plannen van aanpak afgerond Offensief Bereikbaarheid afgerond (onder andere e-bike programma) en SLIM Werken opzet uitgewerkt SLIM Prijzen Regionaal eerste fase gecontinueerd in Zuid en tweede fase (SLIM Uit de Spits) gedefinieerd en gestart. SLIM Verkeersmanagement in samenwerking met RWS doorgezet Bezoek Minister Schulz in kader van Beter Benutten georganiseerd Meegedraaid binnen denktank Duurzaam Logistiek en input geleverd voor Topsector Logistiek Beheerorganisatie van verkeersmodel voor stadsregio-zuid voorgesteld Regieteam (wegwerkzaamheden), VCC Oost en ROVG aangestuurd

10 Mobiliteitsmanagement en verkeersveiligheid Plannen 2013 SLIM en Regieteam blijven coördineren SLIM Werken en SLIM Goederen starten SLIM Prijzen Regionaal afronden en SLIM Uit de Spits en SLIM Informeren starten SLIM Verkeersmanagement met RWS voortzetten en uitbreiden Meedraaien in denktank Duurzaam Logistiek en input leveren voor Topsector Logistiek Beheersorganisatie van verkeersmodel voor stadsregio- zuid neerzetten VCC Oost en ROVG aansturen


Download ppt "Sector Mobiliteit Resultaten 2012 en Plannen 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google