De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer informatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoon (026) 359 98 40 Fax (026) 359 82 08

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer informatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoon (026) 359 98 40 Fax (026) 359 82 08"— Transcript van de presentatie:

1 Meer informatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoon (026) 359 98 40 Fax (026) 359 82 08 E-mail rovg@prv.gelderland.nl Internet www.rovg.nl Subsidie Wanneer uw gemeente een verkeersveiligheidsplan laat opstellen of actualiseren door een adviesbureau is, onder bepaalde voorwaarden, subsidie mogelijk. Met steun van de Provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft het ROVG binnen haar werkplan 2007 hiervoor apart budget gereserveerd. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het bureau, met een maximum van € 10.000,= (exclusief B.T.W.). Het plan dient door de gemeente-raad te worden vastgesteld. Daarnaast gelden een aantal inhoudelijke voorwaarden. Deze voorwaarden, alsmede een aanvraagformulier, kunt u opvragen bij het ROVG (of downloaden van onze site www.rovg.nl). Daar is tevens een notitie met aanbevelingen voor de opzet van een verkeersveiligheidsplan beschikbaar. U kunt een verzoek om subsidie richten aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland T.a.v. de secretaris van het ROVG Postbus 9090 6800 GX Arnhem Bij uw verzoek dient een aanvraagformulier en een begroting (offerte adviesbureau) te zijn gevoegd, waarin duidelijk wordt dat aan de voorwaarden zal worden voldaan. Subsidieverzoeken worden behandeld in volgorde van ontvangst en voorzover het gereserveerde budget toereikend is.

2 AALTEN OLDEBROEK HATTEM NUNSPEET HEERDE EPE APELDOORN ERMELO PUTTEN NIJKERK SCHERPENZEEL EDE VOORST BRUMMEN RHEDEN DOESBURG BARNEVELD WAGENINGEN RENKUM ARNHEM ROZENDAAL WESTERVOORT WINTERSWIJK DUIVEN LINGEWAARD RIJNWAARDEN MILLINGEN AAN DE RIJN OVERBETUWE BURENCULEMBORG LINGEWAAL NEERIJNEN TIEL NIJMEGEN GROESBEEK HEUMEN WIJCHEN BEUNINGEN DRUTEN WEST MAAS EN WAAL MAASDRIEL ZALTBOMMEL BERKELLAND DOETINCHEM MONTFERLAND ZEVENAAR LOCHEM ZUTPHEN Actualiteit en inhoud gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen (per 1-1-2007) Het verkeersveiligheidsplan: de basis voor een goed beleid Voor de verkeersveiligheid is het van groot belang dat gemeenten een integraal en duurzaam verkeersveilig-heidsbeleid voeren. Een beleid dat zich niet alleen richt op de weg, maar ook op de weggebruiker. Een beleid dat nieuwe problemen voorkomt, door bij ruimtelijke ontwik-kelingen vroegtijdig met de verkeersveiligheidsbelangen rekening te houden. Maar vooral een beleid dat leidt tot concrete en effectieve maatregelen. Voor zo’n beleid is een gemeentelijk verkeersveiligheids-plan een prima basis. Het ROVG streeft ernaar dat elke Gelderse gemeente beschikt over een actueel verkeersveiligheidsplan, waarin dit gestalte krijgt. Daarbij acht het ROVG het essentieel dat aandacht wordt besteed aan infrastructuur, educatie en ruimte-lijke ordening en dat er in het plan een meerjarenpro-gramma (met concrete maatregelen) is opgenomen. Op de kaart hiernaast is de huidige stand van zaken per Gelderse gemeente afgebeeld. Het gaat om verkeersveiligheidsplannen op het niveau van de totale gemeente. De kaart is gebaseerd op de bij het ROVG beschikbare informatie per 1 januari 2007. Behalve specifieke verkeersveiligheidsplannen zijn ook ander-soortige verkeersplannen, waarvan verkeersveiligheid onderdeel uitmaakt, opgenomen. Ook hier geldt dat de verkeersveiligheid op het niveau van de totale gemeente aandacht moet krijgen. Verkeers(veiligheids)plan (1998-2001), waarin één of meer onderdelen ontbreken Verkeers(veiligheids)plan (1998-2001) met voldoende aandacht voor infrastructuur, educatie, ruimtelijke ordening en een meerjarenprogramma Verkeers(veiligheids)plan (2002-2006) met voldoende aandacht voor infrastructuur, educatie, ruimtelijke ordening en een meerjarenprogramma Verkeers(veiligheids)plan (2002-2006), waarin één of meer onderdelen ontbreken Geen verkeers(veiligheids)plan aanwezig of verkeers(veiligheids)plan ouder dan 1998 Verkeers(veiligheids)plan in voorbereiding UBBERGEN ELBURG HARDERWIJK GELDERMALSEN BRONCKHORST OOST GELRE OUDE IJSSELSTREEK NEDER-BETUWE


Download ppt "Meer informatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoon (026) 359 98 40 Fax (026) 359 82 08"

Verwante presentaties


Ads door Google