De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangenbehartiging door ouderenbonden in Oost Veluwe Door Eufride Klein Rouweler Directeur SBOG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangenbehartiging door ouderenbonden in Oost Veluwe Door Eufride Klein Rouweler Directeur SBOG."— Transcript van de presentatie:

1 Belangenbehartiging door ouderenbonden in Oost Veluwe Door Eufride Klein Rouweler Directeur SBOG

2 Opzet inleiding 1.Belangenbehartiging door ouderenbonden per gemeente 2.Wmo en communicatie: wettelijk vastgelegd 3.Wat speelt mee in het functioneren van een Wmo raad?

3 Apeldoorn •Samenwerkingsverband CAO (3739 leden) •2 keer per jaar overleg wethouder •Lid Wmo raad aanwezig bij bestuursvergadering CAO •Incidenteel overleg ambtenaar en woningcorporatie •Overleg wijk-dorps-buurtraden wordt opgestart.

4 Brummen •Samenwerkingsverband SOGB (1156 leden) •2 keer per jaar overleg Wmo raad •Jaarlijks overleg woningcorporatie •Regelmatig overleg SWO Brummen

5 Epe •Samenwerkingsverband bonden SOSO (1568 leden) •Een keer per jaar overleg met wethouder •Com. wonen regelmatig overleg met woningbouw •Regelmatig overleg SWOE

6 Lochem •ANBO Lochem en ANBO Gorssel (809 leden) •Overleg met wethouder en ambtenaar indien nodig •Advies aan Wmo raad •ANBO in bestuur van SWO Lochem •ANBO Gorssel veel activiteiten ism SWO

7 Hattem •Samenwerkingsverband bonden SOH (444 leden) •Er is geen overleg met wethouder en ambtenaar •2 keer per jaar overleg SW Hattem •Betrokken bij opstellen ouderennota •SOH in overleggroep Triade

8 Heerde •Samenwerkingsverband bonden SBOH (444 leden) •Structureel overleg met wethouder en ambtenaar •2 leden in Wmo raad, SBOH ontvangt agenda en stukken •Overleg denktank zorgvragers en aanbieders

9 Twello •Gezamenlijke Ouderenbonden Voorst GOV (1098 leden) •1 a 2 keer per jaar overleg met wethouder en ambtenaar •Geen overleg met Wmo raad of anderen.

10 Zutphen Warnsveld •Samenwerkingsverband SBO Zutphen (2375 leden) •2 keer per jaar overleg wethouder, regelmatig met ambtenaar •Op uitnodiging met corporatie •Om de maand met welzijnsorganisatie •Nog niet met Wmo raad

11 Wmo en communicatie •Art 3 In het plan wordt aangegeven op welke wijze de gemeenteraad en het college zich hebben vergewist van de behoeften van kleine doelgroepen •Art 11: Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente bij voorbereiding van beleid, stelt de gelegenheid met voorstellen te komen en verschaft informatie.

12 Wmo en communicatie (vervolg) •Art 11: het college van burgemeester en wethouders vergewist zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

13 Wmo raad: vragen •Hoe is de Wmo raad samengesteld: vertegenwoordigers of burgerparticipatie •Hoe ziet de raad zijn eigen functie? •Welke verwachtingen heeft College van de adviesraad? •Geven ze advies op basis van ‘gezond verstand’ of namens de doelgroep?

14 Wmo raad: Communicatie •Wie heeft inzicht in welke stukken? •Adviesraad maakt afspraken met bestuurlijk voorlichter hoe en wat naar buiten wordt gebracht; •Bewoners dienen te weten of en hoe de Wmo raad bereikbaar is; •Het Wmo loket is toegankelijk voor iedereen; •Communicatie op basis van bekendheid en vertrouwen


Download ppt "Belangenbehartiging door ouderenbonden in Oost Veluwe Door Eufride Klein Rouweler Directeur SBOG."

Verwante presentaties


Ads door Google