De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school

2 Agenda 1.Proces totstandkoming decreet 2.Besluitvorming gemeentelijk onderwijs 3.Schoolraad – werking 4.Voorontwerp decreet 5.Overlegbevoegdheid

3 Proces totstandkoming decreet (1) Initiatief en voorbereiding → kabinet + administratie Budgettaire en bestuurlijke toets → inspectie financiën Eerste principiële goedkeuring → Vlaamse Regering Tweede principiële goedkeuring → Vlaamse Regering Advies Raad van State

4 Proces totstandkoming decreet (2) Definitieve goedkeuring → Vlaamse Regering Minister Parlementaire behandeling Bekrachtiging → Vlaamse Regering Publicatie → administratie

5 Besluitvorming gemeentelijk onderwijs Beslissing Overleg/advies Onderhandeling/ overleg Schoolbestuur (Gemeenteraad, College van Burgemeester en Schepenen) Schoolraad Ouderraad Pedagogische raad Leerlingenraad ABOC

6 Schoolraad Substantiële vormvereiste Over algemene zaken inzake schoolorganisatie Verplicht, maar finaal beslist het schoolbestuur

7 Werking schoolraad Belang van huishoudelijk reglement Correcte procedure volgen (cfr. Participatiedecreet van 2 april 2004 en huishoudelijk reglement) Wijze van samenstelling Termijnen agenda Termijnen advies Wijze van verslaggeving (volledigheid bij advies) …

8 Voorontwerp decreet Directeur + Schoolbestuur lid van de schoolraad Streven naar weerspiegeling van leerlingenpopulatie Geen verplichting verkiezing deelraden Adviesbevoegdheid (facult. + verplicht) wordt overlegbevoegdheid

9 Overlegbevoegdheid Quasi vergelijkbaar met huidige bepalingen NIEUW toegevoegd: Bijv. gezondheidsbeleid met inbegrip van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden talenbeleid

10 Overlegbevoegdheid Dialoog op gang brengen tussen schoolbestuur en schoolraad (en deelraden) Beslissing blijft bij het schoolbestuur Beslissing schoolbestuur moet gemotiveerd worden en teruggekoppeld worden naar de schoolraad

11 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Voorontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de."

Verwante presentaties


Ads door Google