De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "(G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 (G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs
CNV Onderwijs Academie 1

2 Wat versta jij onder “kwaliteit in het onderwijs”
Nadenker Wat versta jij onder “kwaliteit in het onderwijs”

3 Stelling 1 De (G)MR moet gebruik maken van zijn initiatiefrecht om de kwaliteit van het onderwijs op school te bespreken.

4 Rol en kwaliteit leraar
Inspraak bij beleid van de school en het samenwerkingsverband Kwaliteit Pabo’s en NLO verbetert op gebied van omgaan met verschillen Professionalisering Extra middelen; actieplan Beroepsregister Versterkt toezicht op kwaliteit leraarschap Prestatiebeloning 4

5 Vraag Hoe borg je de goede ideeën van een individuele docent zodat deze ook later in de school gebruikt kunnen worden?

6 Rol van de mr of gmr WMS: bevoegdheden om mee te praten
Praktijk: het gaat niet over de goede dingen. Waar moeten we het over hebben? Behoefte van mr-leden om juist over onderwijs te praten en mee te denken.

7 Wat is uw ervaring met de (G)MR?
De meeste leden van de raad hebben een mening, het is alleen jammer dat niemand de mening van de raad weet. Er is minder tijd nodig om raad te geven dan om een raad op te volgen. Een opgevolgd advies is meer waard dan een goed gegeven advies. 7 7

8 Doelen van medezeggenschap
Het behartigen van belangen van Personeelsleden Ouders Leerlingen Het opkomen voor het belang van het onderwijs (school / bestuur / maatschappelijke omgeving) 8 8

9 Het behartigen van belangen
Collectiviteit Spreiding van macht Opheffing van wantrouwen Evenwichtigere belangenbehartiging Individualiteit Zelfontplooiing Arbeidssatisfactie 9 9

10 Continuïteit en kwaliteit
Verbetering van de kwaliteit (van de besluitvorming) Verhoging aanvaardbaarheid en de acceptatie van een besluit - Moet leiden het voorkomen van tijdsverlies bij de uitvoering 10 10

11 Functies van medezeggenschap
Voldoen aan wettelijke verplichting Communicatie bevorderen Belangenbehartigen van personeelsleden, leerlingen, ouders Invloed uitoefenen op het beleid Controleren van bestuur en management 11 11

12 Succesvol communiceren
wie is uw doelgroep (uw achterban bestaat uit meerdere (subgroepen); wat u wilt bereiken; wat wil uw doelgroep weten; welk middel is het meest geschikt; wat moet u er voor doen / wat kost het / wie doet wat; wat is het effect van op deze manier communiceren? 12 12

13 Code Goed Bestuur Principes voor goed bestuur Pas toe of leg uit
Horizontale verantwoording Scheiding bestuur en toezicht Sturing en beheersing 13 13

14 Functioneren van de (G)MR 1
Wie stelt agenda op Wie mag en wanneer de agenda wijzigen Waarneming voorzitter Minimum aantal (g)mr leden bij een vergadering Minimum aantal (g)mr leden bij een besluit (per geleding) Wijze van besluitvorming (stemverhouding) 14 14

15 Functioneren van de (G)MR 2
Notuleren (wanneer, hoe, wie) Schrijven jaarverslag Vaststellen verslag Toezending stukken (wie, wanneer) Taken voorzitter, secretaris, penningmeester Informeren van achterban en andere raden bij het bestuur 15 15

16 Missie (filosofie) 2.Identiteit 3. Klimaat van werken 4. Stijl
Toekomstgericht “Wat voor (g)mr willen wij zijn? Zichtbaar in: communicatie, boodschap, gedrag 2.Identiteit Wie zijn wij? Waarom zijn wij er? Steunt op: filosofie Zichtbaar in wat wij nu doen (gedrag) 3. Klimaat van werken (G)MR-klimaat zichtbaar in besluitvormingsstructuur, communicatielijnen, informele communicatie (G)MR- cultuur 4. Stijl Hoe werken wij? Zichtbaar in gedragingen, omgangsvormen 5. Sfeer De energie in de (g)mr; De uitstraling, afstandelijkheid, Gezelligheid 16 16

17 Dilemma Uw school heeft een jonge groep leerkrachten met veel nieuwe ideeën over hoe goed onderwijs te geven (bv door gebruik te maken van huidige ICT mogelijkheden) en willen dit graag binnen de school toepassen om kwaliteit te verhogen. De directeur/directrice wimpelt het weg; resultaten zijn prima, geen reden voor veranderingen. Welke rol neemt u als (G)MR?

18

19 School Haalbaar en gedegen programma
Uitdagende doelen en effectieve feedback Betrokkenheid van ouders en gemeenschap Veilige, ordelijke omgeving Collegialiteit en professionaliteit.

20 De leraar Didactische aanpak Klassenmanagement
Sturing en herontwerpen van het programma

21 De leerling Thuissituatie Geleerde intelligentie en achtergrondkennis
Motivatie

22 De Ouder rol bij signaleren van lesbehoeftes (?)
Communicatie met leerkracht Invoeren van klassenouders?

23 De MR Meedenken is een groot goed, maak er gebruik van!!

24 U veel succes toe te wensen met het (g)mr-werk!!
Rest ons…… U veel succes toe te wensen met het (g)mr-werk!!


Download ppt "(G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google