De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.cnvo.nl Jouw partner in de school (G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs CNV Onderwijs Academie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.cnvo.nl Jouw partner in de school (G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs CNV Onderwijs Academie."— Transcript van de presentatie:

1 www.cnvo.nl Jouw partner in de school (G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs CNV Onderwijs Academie

2 www.cnvo.nl Nadenker Wat versta jij onder “kwaliteit in het onderwijs”

3 www.cnvo.nl Stelling1 De (G)MR moet gebruik maken van zijn initiatiefrecht om de kwaliteit van het onderwijs op school te bespreken.

4 www.cnvo.nl Rol en kwaliteit leraar Inspraak bij beleid van de school en het samenwerkingsverband Kwaliteit Pabo’s en NLO verbetert op gebied van omgaan met verschillen Professionalisering Extra middelen; actieplan Beroepsregister Versterkt toezicht op kwaliteit leraarschap Prestatiebeloning

5 www.cnvo.nl Vraag Hoe borg je de goede ideeën van een individuele docent zodat deze ook later in de school gebruikt kunnen worden?

6 www.cnvo.nl Rol van de mr of gmr •WMS: bevoegdheden om mee te praten •Praktijk: het gaat niet over de goede dingen. •Waar moeten we het over hebben? •Behoefte van mr-leden om juist over onderwijs te praten en mee te denken.

7 www.cnvo.nl Wat is uw ervaring met de (G)MR? -De meeste leden van de raad hebben een mening, het is alleen jammer dat niemand de mening van de raad weet. -Er is minder tijd nodig om raad te geven dan om een raad op te volgen. -Een opgevolgd advies is meer waard dan een goed gegeven advies. 7

8 www.cnvo.nl Doelen van medezeggenschap -Het behartigen van belangen van -Personeelsleden -Ouders -Leerlingen -Het opkomen voor het belang van het onderwijs (school / bestuur / maatschappelijke omgeving) 8

9 www.cnvo.nl Het behartigen van belangen -Collectiviteit -Spreiding van macht -Opheffing van wantrouwen -Evenwichtigere belangenbehartiging -Individualiteit -Zelfontplooiing -Arbeidssatisfactie 9

10 www.cnvo.nl Continuïteit en kwaliteit -Verbetering van de kwaliteit (van de besluitvorming) -Verhoging aanvaardbaarheid en de acceptatie van een besluit -Moet leiden het voorkomen van tijdsverlies bij de uitvoering 10

11 www.cnvo.nl Functies van medezeggenschap -Voldoen aan wettelijke verplichting -Communicatie bevorderen -Belangenbehartigen van personeelsleden, leerlingen, ouders -Invloed uitoefenen op het beleid -Controleren van bestuur en management 11

12 www.cnvo.nl Succesvol communiceren  wie is uw doelgroep (uw achterban bestaat uit meerdere (subgroepen);  wat u wilt bereiken;  wat wil uw doelgroep weten;  welk middel is het meest geschikt;  wat moet u er voor doen / wat kost het / wie doet wat;  wat is het effect van op deze manier communiceren? 12

13 www.cnvo.nl Code Goed Bestuur Principes voor goed bestuur Pas toe of leg uit Horizontale verantwoording Scheiding bestuur en toezicht Sturing en beheersing 13

14 www.cnvo.nl Functioneren van de (G)MR 1 Wie stelt agenda op Wie mag en wanneer de agenda wijzigen Waarneming voorzitter Minimum aantal (g)mr leden bij een vergadering Minimum aantal (g)mr leden bij een besluit (per geleding) Wijze van besluitvorming (stemverhouding ) 14

15 www.cnvo.nl Functioneren van de (G)MR 2 Notuleren (wanneer, hoe, wie) Schrijven jaarverslag Vaststellen verslag Toezending stukken (wie, wanneer) Taken voorzitter, secretaris, penningmeester Informeren van achterban en andere raden bij het bestuur 15

16 www.cnvo.nl 16 1.Missie (filosofie) Toekomstgericht “Wat voor (g)mr willen wij zijn? Zichtbaar in: communicatie, boodschap, gedrag 2.Identiteit Wie zijn wij? Waarom zijn wij er? Steunt op: filosofie Zichtbaar in wat wij nu doen (gedrag) 3. Klimaat van werken (G)MR-klimaat zichtbaar in besluitvormingsstructuur, communicatielijnen, informele communicatie 4. Stijl Hoe werken wij? Zichtbaar in gedragingen, omgangsvormen 5. Sfeer De energie in de (g)mr; De uitstraling, afstandelijkheid, Gezelligheid (G)MR- cultuur

17 www.cnvo.nl Dilemma Uw school heeft een jonge groep leerkrachten met veel nieuwe ideeën over hoe goed onderwijs te geven (bv door gebruik te maken van huidige ICT mogelijkheden) en willen dit graag binnen de school toepassen om kwaliteit te verhogen. De directeur/directrice wimpelt het weg; resultaten zijn prima, geen reden voor veranderingen. Welke rol neemt u als (G)MR?

18 www.cnvo.nl

19 School 1.Haalbaar en gedegen programma 2.Uitdagende doelen en effectieve feedback 3.Betrokkenheid van ouders en gemeenschap 4.Veilige, ordelijke omgeving 5.Collegialiteit en professionaliteit.

20 www.cnvo.nl De leraar 6.Didactische aanpak 7.Klassenmanagement 8.Sturing en herontwerpen van het programma

21 www.cnvo.nl De leerling 9.Thuissituatie 10.Geleerde intelligentie en achtergrondkennis 11.Motivatie

22 www.cnvo.nl De Ouder rol bij signaleren van lesbehoeftes (?) Communicatie met leerkracht Invoeren van klassenouders?klassenouders

23 www.cnvo.nl De MR Meedenken is een groot goed, maak er gebruik van!!

24 www.cnvo.nl Rest ons…… U veel succes toe te wensen met het (g)mr-werk!!


Download ppt "Www.cnvo.nl Jouw partner in de school (G)MR en invloed op de kwaliteit van het onderwijs CNV Onderwijs Academie."

Verwante presentaties


Ads door Google