De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PBO Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen presentatie adviesraad OF 31 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PBO Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen presentatie adviesraad OF 31 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 PBO Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen presentatie adviesraad OF 31 januari 2011

2 Visie Het realiseren van een Platform voor Leidse ondernemers verenigingen (OV) en marktpartijen middels een overkoepeld samenwerkingsverband, om te komen tot onderlinge samenwerking ter behartiging van de belangen van haar leden. Uitgangspunt - Collectiviteit !

3 Opzet Werkplan Projectsecretaris

4 Doelstelling Samenwerking beoogt de volgende doelen te realiseren; het behartigen van de materiële en immateriële belangen der leden, alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten van de OV’s, netwerking, interactie en samenwerking overheid en marktpartijen; versterken van ondernemerschap en het bedrijfsmatig werken; het afstemmen van gezamenlijke problematiek en acties; versterken van efficiëntie; kennis en informatie uitwisseling; het zorgdragen voor eenduidige communicatie; zorgdragen voor continuïteit; informeren van de gemeente en signaleren van leemten inzake lokale ontwikkelingen activiteiten, in het belang van realisatie van de sluitende aanpak;

5 Doelstelling (vervolg) naar aanleiding van deze signalen, mogelijkheden/voorstellen aanpak/activiteiten inventariseren en terugkoppelen naar belanghebbenden; het opzetten van themabijeenkomsten gericht op informatie verstrekking en ontwikkeling en oplossen van praktische problemen; vaststellen van de onderwerpen/ thema’s die aan de orde kunnen komen tijdens overleg tussen betrokken partijen; elkaar informeren over beleidsontwikkelingen, werkzaamheden, aanbod/activiteiten; afstemmen van beleid en werkwijze op de taken/activiteiten van betrokken organisaties; afspraken maken over de ontwikkeling en uitvoering van preventieve activiteiten ten behoeve van het ondernemen in de wijk/ terrein;

6 Doelgroep Alle Leidse ondernemersverenigingen, locale overheid, belangenorganisaties en alle voorkomende marktpartijen. Deelnemers/leden Een lid van het PBO is een Leidse ondernemersvereniging die de doelstellingen van het PBO onderschrijft, actief wil participeren in de vereniging met daaraan gekoppeld alle voordelen en verplichtingen en bij wil dragen aan de ontwikkeling van een gezond ondernemersklimaat in Leiden e.o. in de ruimste zin des woords.

7 Na intensieve samenwerking bedrijventerrein “Lammenschans” nieuwe stijl

8 Deelnemende OV’s: OV Boerhaavedistrict OV Lammenschanspark OV Roomburg/Meerburg OV Stevenshof OV Roosevelt & Trekvliet... diverse aanmeldingen

9 De kracht van collectiviteit Netwerkfunctie (verbetering en verdieping onderlinge relaties; Centrale informatie (openheid, communicatie, ontsluiting informatie); Samenwerking genereert samenwerking andere gebieden; Gebruik van elkaars expertise, mogelijkheid tot specialisatie; Gezamenlijke projecten (vb.: KVO, gladheidbestrijding, parkmanagement); Efficiëntie / kostenbesparing; Een overlegorgaan (versterken onderhandelingspositie).

10 Lopende projecten: KVO Gladheidbestrijding

11 “So, join the club!” secretariaat@pboleiden.nl Dank voor uw aandacht


Download ppt "PBO Platform Belangenbehartiging Ondernemersverenigingen presentatie adviesraad OF 31 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google