De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtergronden & Opzet April 2009. 2 De chemische industrie in de media:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtergronden & Opzet April 2009. 2 De chemische industrie in de media:"— Transcript van de presentatie:

1 Achtergronden & Opzet April 2009

2 2 De chemische industrie in de media:

3 3 Tele-comsFoodPhar-maceu-ticalsElec-tricityAuto-mobile Petrol/OilChemi-calsNuclearEnergy 2004 2006 Net positive Net negative -50 -30 -10 10 30 50 70 2004 2006 Benchmark favourability Industries in NL Imago (petro) chemische industrie

4 4 Doelgroep:  BRZO / PBZO bedrijven in Zuid-West Nederland.  Andere bedrijven uit de bredere sector “proces industrie” maar ook uit andere industrie takken die affiniteit hebben met de doelstellingen van de MCV.  Contractor firma’s die werken voor deze bedrijven.

5 5 Doel BZW Masterclass Veiligheid: De BZW Masterclass wil als platform fungeren om: De veiligheid in de proces industrie verder verhogen dmv. het uitwisselen kennis en ervaringen. Bij te dragen aan het positieve imago van de proces industrie in Nederland. Formeel opgericht op 20 Juni 2007. Ca. 40 lidbedrijven. “Community” Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging.

6 6 Werkwijze:  Management commitment door ondertekenen protocol.  Minimaal 4 plenaire workshops per jaar (VGM onderwerpen).  Brengplicht en haalrecht principe: actief delen van kennis en ervaring door middel van discussie, lezingen, etc. Belangrijk hierbij is ´openheid in beslotenheid´.  Uitwisselen van leerervaringen uit incidenten.  Ondersteuning door BZW (website).  Beschikbaarheid coördinator (1/2 FTE).  Externe communicatie in overleg met stuurgroep.  Website & netwerkfunctie.

7 7 Organisatie:  Stuurgroep  Beleid, externe communicatie en zorgen voor naleving protocol. Scope MCV aktiviteiten.  Coördinator  Inhoudelijk organiseren en voorbereiden workshops. Verzorgen materialen. Ondersteuning leden.  Leden  Actief kennis en ervaring delen !!! Inhoud workshops.  BZW  Adviesfunctie en secretariaat.

8 8 Succesfactoren Grote betrokkenheid leden. Support directies lidbedrijven. Inspelen op actuele onderwerpen. Professionele ondersteuning. “Openheid in beslotenheid”. Coordinator beschikbaar voor ondersteuning. Communicatie via ledenportaal.

9 9 Voor meer informatie www.bzw.nl zandvoort@bzw.nl www.bzwmasterclassveiligheid.nl

10


Download ppt "Achtergronden & Opzet April 2009. 2 De chemische industrie in de media:"

Verwante presentaties


Ads door Google