De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GIS en de burgemeester ondersteuning bij calamiteiten en rampen

Verwante presentaties


Presentatie over: "GIS en de burgemeester ondersteuning bij calamiteiten en rampen"— Transcript van de presentatie:

1 GIS en de burgemeester ondersteuning bij calamiteiten en rampen
Almelo Herman Jan Frieling Oud UNIGIS-student Medewerker GIS en Geo-informatie gemeente Beverwijk

2

3

4

5 WRZO artikel 11, lid 1: De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval deelnemen, staan onder zijn bevel. Hij doet zich bijstaan door een door hem samengestelde gemeentelijke rampenstaf.

6 WRZO artikel 11a lid 1: De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking, Onze commissaris in de provincie, en Onze Minister op passende wijze informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp die of een zwaar ongeval dat de bevolking en het milieu bedreigt of treft, alsmede over de bij deze ramp of dit zware ongeval te volgen gedragslijn.

7 WRZO artikel 11a lid 2: De burgemeester draagt er zorg voor dat de bij de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval betrokken personen op passende wijze informatie wordt verschaft over een ramp die of een zwaar ongeval dat de bevolking en het milieu bedreigt of treft, de risico’s die hun inzet bij deze ramp of dit zware ongeval heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen

8 toegankelijkheid informatie

9

10

11

12 Organisatiestructuur

13 Organisatiestructuur

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Burgemeester handelt en beslist op basis van:
Afspraken wettelijke bepalingen gemeentelijke rampenplannen en beleidsstukken Informatie van leden van het Beleidsteam van andere organen binnen de rampbestrijdingsorganisatie (Operationeel Team, Crisis Management Team) van buiten (internet, pers)

24

25


Download ppt "GIS en de burgemeester ondersteuning bij calamiteiten en rampen"

Verwante presentaties


Ads door Google