De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Beschouwingen bij de Begrotingsbehandeling 2008 8 november 2007 Raadsfractie VVD-Spijkenisse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Beschouwingen bij de Begrotingsbehandeling 2008 8 november 2007 Raadsfractie VVD-Spijkenisse."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Beschouwingen bij de Begrotingsbehandeling 2008 8 november 2007 Raadsfractie VVD-Spijkenisse

2 FINANCIËN Er is een sluitende begroting We hebben een solide financiële situatie × Budgetoverschrijdingen baren ons zorgen × Extra kredieten moeten vermeden worden  Ramingen van plannen dienen reëel te zijn  Vinger aan de pols bij het grondbedrijf

3 OPENBARE ORDE en VEILIGHEID  Cameratoezicht zo snel mogelijk…  Preventief fouilleren is gewenst… …in het Centrum én de Akkerhof!

4 OPENBARE ORDE en VEILIGHEID Harde aanpak van vandalisme: de veroorzaker betaalt! Want wat mooi is, moet mooi blijven!

5 VERKEER en VERVOER A4-Zuid: er is erkenning van de noodzaak tot aanleg op: Regionaal niveau én Landelijk niveau Door vooruitstrevend optreden van het college

6 VERKEER en VERVOER Interne infrastructuur: aanleg van… Rotondes Groene golf Schenkelweg Verdubbeling 1e deel Baljuwlaan  Verdubbeling 2e deel Baljuwlaan!

7 VERKEER en VERVOER  Aanpassing Hartelcorridor/Verbreding A15 Verkrijgen garanties van Rijkswaterstaat: uiterste inspanning plegen tot beperking van chaos en onbereikbaarheid Park and Ride Heemraadlaan

8 CENTRUMPLANNEN Nieuwe Centrum: Aantal bezoekers stijgt Trekker voor wijde regio Overige plannen ook voortvarend uitvoeren:  Stadsplein  Voorstraat/Noordeinde: aankoop panden door gemeente, uitbesteding beheer aan andere partij

9 BEHEER OPENBARE RUIMTE  Streefcijfers Lemon-enquête halen!  Verfraaiing entrees van Spijkenisse: Bestedingsoverzicht extra budget!

10 VOLKSHUISVESTING  Regionale woningbouwafspraken halen  Nieuwe vormen woonconcepten prima, maar de financiële risico’s behoren bij de initiatiefnemer  Bij nieuwbouw of renovatie van woningen óók een financiële bijdrage door de initiatiefnemers aan de inrichting van de buitenruimte

11 MILIEU  Kostenontwikkeling monitoren, verhogingen milieuheffingen voorkomen  Voorstellen tot besteding extra budget voor uitvoering milieubeleidsplan

12 SOCIALE ZAKEN en WERKGELEGENHEID  Jongeren- tegengaan vroegtijdige schooluitval  Werk- eigen verantwoordelijkheid - eigen inkomen - eigenwaarde  Armoede- ketenaanpak betrokken organisaties - armoedeval bestrijden

13 ONDERWIJS en MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN  Onderwijs - Debat organiseren met betrokken organisaties over zo goed mogelijke realisatie van kinderopvang, combinatie van zorg en werk  WMO - Actieve betrokkenheid burgers - nota vrijwilligersbeleid om sociaal kapitaal te behouden

14 DE VVD-FRACTIE IS TROTS OP SPIJKENISSE !


Download ppt "Algemene Beschouwingen bij de Begrotingsbehandeling 2008 8 november 2007 Raadsfractie VVD-Spijkenisse."

Verwante presentaties


Ads door Google