De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit economie en bedrijfskunde COELO Openbaar bestuur Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit economie en bedrijfskunde COELO Openbaar bestuur Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden."— Transcript van de presentatie:

1 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Openbaar bestuur Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

2 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Ombuigingen 2015 Totaal18,3 miljard euro Kleinere overheid 6,1 = een derde

3 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Ombuigingen Kleinere overheid Taakstelling Rijk, agentschappen en ZBO’s1,5 mrd Nationale politie0,2 Verhoging griffierechten0,2 Defensie0,5 Stoppen ISV/BLS0,2 Publieke omroep0,2 Gemeentefonds/provinciefonds1,4 Overig (37 posten)1,9 Totaal6,1

4 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Taakstelling Rijk, agentschappen en ZBO’s A kaasschaaf van 1,5% per jaar0,7 mrd B korting door taakvermindering0,8 mrd A Standaardisering en samenwerking bedrijfsvoering Clustering van uitvoerende diensten Centralisering huisvesting ministeries Tijdelijke kosten door afvloeiing ambtenaren B Over vermindering van taken of versoberingen wordt inhoudelijk niets vermeld!

5 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Kortingen gemeenten en provincies Gemeentefonds/provinciefonds1,3 mrd (herstel “trap op, trap af”) Efficiencykorting GF0,1 (regionale uitvoeringsdiensten) Samen 7% korting op fondsen Stoppen ISV/BLS0,2 Budgetten stedelijke vernieuwing en woningbouw

6 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Overige kortingen gemeenten (niet onder Kleinere overheid) Wajong0,2 mrd Wsw0,4 Reintegratie0,4 (gemeenten en UWV) AWBZ0,1 (dagbesteding naar WMO) Jeugdzorg0,3

7 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Gemeenten relatief zwaar gekort Gemeentefonds + overige kortingen: bijna 3 mrd Extra kostenposten gemeenten: Beroep op lokaal armoedebeleid zal toenemen Beperking Wajong en WSW Koopkracht lage inkomens daalt fors Wellicht te weinig geld bij nieuwe taken

8 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Inrichting openbaar bestuur Voorstellen heroverwegingswerkgroep overgenomen: Minder bestuurders en volkvertegenwoordigers Minder ambtenaren Beperking tot kerntaken “Je gaat er over of niet” Per onderwerp hoogstens twee bestuurslagen actief Randstadprovincie + Infrastructuurautoriteit

9 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Inrichting openbaar bestuur Geen opschaling gemeenten Provincies en waterschappen blijven bestaan Waterschapsbestuur gekozen door gemeenteraden Provincies beperkt tot ruimte, economie en natuur verkeer en vervoer? gesloten huishouding? Verdergaande decentralisatie

10 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Redenen voor decentralisatie valide? “Taken zo dicht mogelijk bij de burger” “Minder ambtenaren nodig” Decentralisatie vooral bij: Sociale zekerheid Zorg Lastige beleidsterreinen Weinig ruimte voor eigen beleid gemeenten

11 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Voordelen van decentralisatie Maatwerk mogelijk (Oates theorema) Grotere betrokkenheid burger Innovatie door experimenten Disciplinering door maatstafconcurrentie Dit werkt alleen bij lokale autonomie Die is bij voorgestelde decentralisaties erg beperkt Decentralisatie zonder autonomie: Mogelijk voordeel door goedkopere uitvoering Is eigenlijk geen decentralisatie maar uitbesteden

12 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Probleem bij verdergaande decentralisatie Kleine gemeenten kunnen extra taken soms niet aan Gevolg: drang tot opschaling Doet voordelen decentralisatie teniet Steeds minder steeds grotere bestuurlijke eenheden Geen decentralisatie maar centralisatie Decentralisatie bijt in eigen staart En: Opschaling kan geld gaan kosten!

13 Datum 25.11.2008

14

15 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Dus: voorzichtig met decentralisatie Decentralisatie die schaalvergroting nodig maakt kan tot hogere lasten leiden Mogelijke doelmatigheidswinst decentralisatie kritisch beschouwen Schaalvergroting vermindert ook andere voordelen van decentralisatie Minder maatwerk mogelijk, doordat gemeenten heterogener zijn, en onderling minder verschillen


Download ppt "Faculteit economie en bedrijfskunde COELO Openbaar bestuur Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden."

Verwante presentaties


Ads door Google