De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013

2 Budgetontwikkeling sociaal domein Ruim 1,5 miljard bezuinigen (excl. extramuralisering) Risico groei (alle gemeenten) > 0,7 miljard? Risico herverdeling (deel gemeenten) ‘smal’ budget: 9 miljard ‘Breed’ budget: 14 miljard

3 Budgetontwikkeling sociaal domein

4 Kansen Ombuigen claim-cultuur Ontmedicalisering Ontbureaucratisering Ontkokering, ontdubbeling Kwaliteit van leven Maatschappelijke participatie Van systeem naar leefwereld… …alwaar meer eigen kracht

5 Basis-pad: transitie huidig stelsel Prijs drukken Mogelijkheden beperkt door bestaande regelgeving en instituties. Gevoelig in Den Haag Volume verlagen In transitie vooral vermindering, geen substitutie Mogelijkheden beperkt door zorgplicht/open einde Trendmatige groei In ‘smal’ zeker niet genoeg te halen, in breed wel? Gevoelig in college en raad. Conclusie Kansen nauwelijks in beeld Laag maatschappelijk rendement, evengoed grote risico’s

6 Alternatief Maximaal maatschappelijk rendement: het kan beter ondanks minder Sturen op kansen Sleutelwoorden Maatwerk Preventie Burgerkracht Generalisten Leefwereld

7 Andere arrangementen Vaker burgerkracht –Soms volledige substitutie –Vaak verschuiving in mix burgerkracht-publieke inzet Vaker algemeen Vaker collectief Minder vaak individueel, specialistisch Andere invulling individueel, specialistisch –Zowel intensiever (preventie) als extensiever (mee-ademen) Minder lang individueel, specialistisch

8 Andere sturing Burger voert regie Meer ruimte en mandaat professionals Partnerschap met organisaties Voorwaarde: wie ruimte wil, maakt zich mede- verantwoordelijk voor budgetbeheersing Vermindering wij-zij karakter arrangementen-mix laat zich niet protocolleren. Maatwerk nodig Gekantelde uitvoering. In sociale teams

9 Waar moet de winst dan komen? Prijs: –Productiviteit Ontbureaucratisering, groter mandaat Lagere caseload, grotere ‘blokken’ Kortere lijnen –Salaris (aan voorkant lager dan aan achterkant) –Overhead (administratie en vastgoed) Volume –Meer mogelijkheden in nulde lijn Burgerinitiatieven & Basisvoorzieningen –Ontdubbelingen –Minder individueel, specialistisch –Strengere richtlijnen, meer ruimte voor maatwerk –Einde groei, door einde wij-zij

10 Zijn er nog extra kosten? Sociale teams –2% Misbruik –1% Aanzuigende werking –0% (is er wel, maar rendeert) Dus totale taakstelling = 18 + 2 + 1= 21%

11 Wanneer sluit het? Nieuwe taken (+HV) (65%) 12,5% minder volume 15% lagere prijs Bestaande taken (35%) 5% minder volume 2,5% lagere prijs Reëel? Samen ontdekken Eerdere ervaringen stemmen optimistisch tenminste…op middellange terwmijn

12 Conclusie Het ‘alternatief’ lijkt beter dan het basis-pad Veel hoger maatschappelijk rendement Fors kleinere financiële, juridische en politieke risico’s

13 Drie problemen (die u moet helpen oplossen) De onzekerheden van alternatief – hoewel kleiner dan die van het basis-pad – zijn groter dan onze spelregels toelaten De kost gaat (deels) voor de baat uit –Investeren in 2014 en 2015 Huidige begrotingssystematiek volstaat niet. –Nieuwe nodig –Andere programma-indeling? Hoe groot? Welke ordening? –‘echt’ begroten (aannemen en volgen)


Download ppt "De transformatie van het sociaal domein in financieel perspectief VNG-congres gemeentefinanciën 18 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google