De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKBA inkoop VvE Woonbron Oud Mathenesse Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKBA inkoop VvE Woonbron Oud Mathenesse Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 MKBA inkoop VvE Woonbron Oud Mathenesse Rotterdam
Onderzoek uitgevoerd door Rigo

2 Achtergrond, probleemanalyse
Schepenbuurt-Noord; gestapelde portiekwoningen in particulier bezit Bewoners laag inkomen, slecht functionerende VvE’s Slecht bijgehouden entrees, portieken, kozijnen Leefbaarheid onder druk Doelstelling: buurt niet verder laten afglijden

3 Doelen Visie: Mix van bewoners leven naast elkaar in een rustige wijk. Woningen en buitenruimte zijn op orde. Doorstroming is prima. Strategie: versterken VvE’s en buitenruimte Doelstellingen: 1) Onderhoud en beheer buitenruimte en woningen is op orde 2) Verbinden van professionele partijen, VvE’s en bewoners Middel: 1)inkoop in Vve’s (127 appartementen in 34 VvE’s) 2) Flankerend beleid: opknappen portieken, buitenruimtes, wijkconciërge, etc

4 3. Effecten

5 Kosten-baten Kosten Gemeente o.a. beheerkosten en subsidie
Woonbron o.a. aankoop, onderhoud en beheer Baten Energie- en klimaatbaten door verduurzamen na onderhoud Gezondheidbaten door energetische verbetering Effect op vastgoedwaarden door onderhoud en wijkaanpak mbv Leefbarometer Effect van beleid ‘aanpak openbare ruimtes (groen)’, wijk conciërge, gebiedsmanager, functie aantal bedrijfspanden

6 Stakeholdersanalyse

7 Conclusies MKBA positief
Kosten en baten niet gelijk over partijen verdeeld Bedrijfseconomisch negatief voor Woonbron Activeren van VvE en het vergroten van betrokkenheid bewoners is traject van (zeer) lange adem Baten liggen ver in toekomst Inkoop in VvE is niet noodzakelijk. VvE helpen met meer expertise kan ook zonder inkoop: kans voor stedelijke probleemgebieden

8 Aanbevelingen Monitor effecten op vastgoedwaarden, inleg VvE’s en energie komende jaren Overweeg bij aanpak andere buurten inkoop in meest noodlijdende VvE’s. Monitor uitstralingseffecten Zet in op advies en ondersteuning van VvE’s. inkopen in een VvE is niet noodzakelijk


Download ppt "MKBA inkoop VvE Woonbron Oud Mathenesse Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google