De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT Over de Zaanse aanpak van wijkgericht werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT Over de Zaanse aanpak van wijkgericht werken."— Transcript van de presentatie:

1 WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT Over de Zaanse aanpak van wijkgericht werken

2 PAGINA2

3 3 Introductie stad •150.000 inwoners, •7 kernen, 19 wijken meer dan 50 buurten •Groot aandachtsgebied en 6 van de 140 wijken van Winsemius •Onder de rook van Amsterdam •Stedelijk in het dorpse en dorps in het stedelijke •Een nuchtere stugge maar betrokken bevolking •Stad van uitersten

4 PAGINA4 Introductie team Ontstaan in 2001 1 Stagiaire 9 (Minimaal) 4 Gebiedsassistentes 12 wijkmanagers 9 projectleiders 2 gebiedsmanagers 2 beleidsadviseurs 1 sectorhoofd

5 PAGINA5 Concreet 1.Differentiatie tussen wijken 2.Verbreding van de participatie 3.Andere inzet van financiële middelen 4.Verbinding met andere netwerken 5.Andere rol, houding, gedrag en competenties van de wijkmanagers

6 PAGINA6 1. Differentiatie wijken -Inhoud is leidend -Per wijk benodigde capaciteit vastgesteld -Alle wijken houden een aanspreekpunt -Groene wijk = vinger aan de pols en reageren op kansen -Rode wijk = dieper doordringen en stimuleren tot regisseren waar nodig -Wijkoverstijgende thema’s

7 PAGINA7 Ontwikkelpad 1000 dingen doekje Schoon, heel en veilig Wijkmanager = projectleider 4 gebieden Meedenken en adviseren Sociale cohesie Ontmoeting & activiteiten Vertrouwen in de buurt/wijkaanpak 3 gebieden wm en pl Meedenken, adviseren en meedoen Transformatie Maatschappelijk domein Activering Samenredzaamheid Focus op opgaven Wijkaanpak in het slop Co-creatie of overheidparticipatie 2001 2006 2011-nu

8 PAGINA8 2. Verbreding participatie •Naast de traditionele overleggen breder kapitaal aangeboord •Niet alleen burgerparticipatie maar waar mogelijk overheidparticipatie •Van praten naar doen

9 PAGINA9 3. Geld als katalysator •Budgetgedreven gestuurd/subsidieinfuus •Leefbaarheidbudget omgezet in stimuleringsbudget •Functioneringsbudget per 2014 verdwijnt •Samenwerking vrijwilligersbudget •Herijking subsidiering initiatieven breed •Veel emoties, zorgen etc… maar activiteiten gaan gewoon door…

10 PAGINA10 4. Nieuwe netwerken in de wijk •Sociale wijkteams voor individuele ondersteuning •Andere/tijdelijke georganiseerde bewoners •Wijkoverstijgend (huttenbouw) •Partnerschap met traditionele partners en met nieuwe partners gaan vorm geven

11 PAGINA11 Interventietype Proactief Reactief stimuleren regisseren loslatenfaciliteren noot: positie in dit kwadrant is afhankelijk van de opgave Competenties Bewondering leuk


Download ppt "WIJKGERICHT IS OPGAVEGERICHT Over de Zaanse aanpak van wijkgericht werken."

Verwante presentaties


Ads door Google