De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvattingen en initiatieven t.a.v. schoon, heel en veilig

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvattingen en initiatieven t.a.v. schoon, heel en veilig"— Transcript van de presentatie:

1 Opvattingen en initiatieven t.a.v. schoon, heel en veilig
Een vergelijking tussen het Lloydkwartier en Schiemond Onderzoek gedaan door Studenten van Inholland en Kim Hoogmoed (EUR)

2 Vraagstelling onderzoek
Hoe schoon, heel en veilig ervaren bewoners de buurt? Hoe beoordelen bewoners de rol van de gemeente hierin? Zijn bewoners bereid zelf mee te helpen om de buurt schoner en veilig te krijgen?

3 Opzet onderzoek Groepsopdracht afstudeerminor Recht en Stedelijk Maatschappelijke Vraagstukken Opzet lectoraat (instructies, begeleiding) Vraagstelling samen met de gemeente Veldwerk in wijken (ontmoetingsplaatsen) Repons: Schiemond (58) en Lloydkwartier (62) Bewerking transcripties door een student van de EUR

4 Twee wijken naast elkaar
Lloydkwartier Schiemond

5 Actief burgerschap verklaard

6 De rol van de wijk Publieke vertrouwdheid (grote diversiteit leidt tot minder gebondenheid en onderling vertrouwen) Reputatie (negatief effect op participatie) Ernstige problemen (schaadt collectieve zelfredzaamheid en vergroot machteloosheid) Sociale en fysieke infrastructuur (ten gunste van mobiliseren van bewoners)

7 Samenstelling respondenten

8 Hoe schoon en heel vinden bewoners de wijk Schiemond ?
Meer dan een derde van de ondervraagden vindt de wijk niet heel schoon: “Het kan echt veel beter. Het komt door het afval buiten, op straat en bij de containers.” “Het zijn mensen zelf hoor; ze pleuren alles op de grond.” “De gemeente doet weinig voor ons.”

9 Hoe schoon en heel vinden bewoners de wijk Lloydwartier?
Vrijwel alle respondenten geven aan de wijk schoon te vinden: “Ik vind het heel schoon en netjes. Ik ken absoluut buurten waar het minder schoon is.” “Ik denk dat het komt door de bewoners, die houden het zelf netjes. Maar het komt ook door de gemeente.” “Het is allemaal nieuw, het is niet druk bevolkt, het is dus allemaal nog netjes.”

10 Hoe veilig vinden bewoners de wijk Schiemond?
De meeste ondervraagden ervaren de buurt als veilig; voor een kwart is dit niet het geval: “Ik kan hier ‘s avonds op staat lopen, er zijn hier genoeg lichten.” “Ja, ik ken de mensen hier. Dat zorgt voor een veilig gevoel.” “Het is natuurlijk sociale woningbouw en ze stoppen hier iedereen maar in die aan de onderkant van de samenleving verkeert.”

11 Hoe veilig vinden bewoners de wijk Lloydkwartier?
Bijna alle ondervraagden ervaren de buurt als veilig; slechts een enkeling vindt dit niet het geval: “Onveiligheid zit meer in het verkeer. Er wordt wel hard gereden.” “Ik denk dat het ermee te maken heeft dat hier weinig gehangen wordt.” “Ja, de politie zit bij ons om het hoekje. Maar ik zie ook mensen rijden.”

12 Beoordeling rol gemeente door bewoners van Schiemond
Ongeveer tweederde van de respondenten vindt dat de gemeente onvoldoende in de buurt doet: “De gemeente moet vaker langskomen om schoon te maken.” “Ook meer vuilnisbakken neerzetten. Ook prullenbakken, vroeger waren er veel meer.” “Er moet meer patrouille gehouden worden, zeker in de zomer.”

13 Beoordeling rol gemeente door bewoners van het Lloydkwartier
Bijna alle ondervraagden zijn tevreden over de rol van de gemeente in de buurt: “De gemeente komt zeer regelmatig langs om de boel schoon te maken met van die karretjes.” “De gemeente doet er alles aan om verpaupering tegen te gaan en dat is goed gelukt.” “Er wordt heel geïnvesteerd, want zoals je weet is het Lloydkwartier echt een vooraanstaande wijk.”

14 Bereidheid tot ondersteuning gemeente bewoners Schiemond
De helft van de respondenten wil meewerken aan schoon en heel in de wijk. Ten aanzien van veiligheid is de bereidheid kleiner. “Ja als ze me zouden vragen om mee te helpen, zou ik dat wel doen.” “Natuurlijk kunnen we dingen doen in de buurt, maar geef ons de middelen.” “Nee, de gemeente moet het echt zelf doen omdat we heel voorzichtig moeten zijn.”

15 Bereidheid tot ondersteuning gemeente bewoners Lloydkwartier
Bereidheid tot meehelpen aan schoon en heel is groter dan aan veiligheid “En ja, ik wil sowieso persoonlijk benaderd worden, dus niet door middel van een brief.” “Ik zie de noodzaak niet echt. Ik heb al goed contact met de buren en de buurt ziet er goed uit.” “Nee geen tijd. Ik heb een kind en een baan, dus heb er geen tijd voor”.

16 Conclusies en aanbevelingen
Stelregel: schoon, heel en veilig is een individuele verantwoordelijkheid en betreft ook de eigen ruimte Schoon, heel en veilig: basale investeringen zeer belangrijk geacht (verlichting, prullenbakken, buurttoezicht, etc.) Burgerbetrokkenheid ontstaat niet vanzelf: bereidheid aanwezig, maar samen met de gemeente (deskundige en betrokken overheid)


Download ppt "Opvattingen en initiatieven t.a.v. schoon, heel en veilig"

Verwante presentaties


Ads door Google