De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket Presentatie in De Bilt, 1 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket Presentatie in De Bilt, 1 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 0 Aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket Presentatie in De Bilt, 1 oktober 2009

2 1 1. Verder door samenwerking Programmabureau VERDER en het UVVB Het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB), bestuurders van: ●Provincie ●BRU ●Gewest Eemland ●Gewest Gooi- en Vechtstreek ●Gemeente Utrecht ●Gemeente Hilversum ●Gemeente Amersfoort ●Gemeente Woerden +de minister van V&W (HID Rijkswaterstaat) VERDER ontwikkelt een pakket van maatregelen dat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de woon- en werkkernen van de regio van maximaal 3.1 miljard euro.

3 2 2. Inhoud ●Redeneerlijn VERDER-pakket ●Reacties op no-regret en basispakket ●Aanvullende maatregelen ●Besluiten ●Doorkijk lange termijn

4 3 3. VERDER-pakket Gepresenteerd in De Bilt op 15 januari jl, vastgesteld in AB BRU Vast te stellen

5 4 4. Reacties op no-regret en basispakket ●Alle BRU-gemeenten hebben ingestemd met het pakket, De Bilt heeft een voorbehoud gemaakt voor één maatregel. ●Reactie De Bilt op no-regret en basispakket: 1.Geen definitief standpunt over financiering projecten, omdat niet bekend is welke verplichtingen gemeenten aangaan. Pas als hierover meer duidelijkheid is, volgt meningvorming. 2.Onaangenaam verrast door maatregel 1. Nieuwe fietsroute doorsnijdt ecologische verbindingszone bij Oostbroek, is alleen een relatieve verbetering en levert geen relevante bijdrage aan oplossen mobiliteitsproblemen. Zinvoller om bestaande fietsroute te verbeteren (Bisschopsweg). 3.Kan zich in hoofdlijnen vinden in maatregel 5 (fietsroute De Bilt-Uithof- Nieuwegein-IJsselstein) en 8 (Utrecht Centrum-De Bilt-Zeist), definitieve medewerking hangt af van concrete uitwerking inpasbaarheid (mn. inrichting Dorpsstraat in de De Bilt gevoelig onderdeel).

6 5 5. Welke kant gaan we op? De ladder van Verdaas om duurzame maatregelen voorrang te verlenen 1.Een ruimtelijke visie en programma 2.Anders betalen voor mobiliteit 3.De mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement 4.Een optimalisatie van het OV 5.De mogelijkheden van benutting 6.Aanpassingen van bestaande infrastructuur 7.Een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur

7 6 6. Aanvullende maatregelen VERDER Kernrelaties

8 7 7. BOEI advies op maatregelen Beoordelingscriteria BOEI: Bereikbaarheid op kernrelaties –Reistijdwinst –Betrouwbaarheid –Verschuiving van modaliteiten ten gunste van fiets en OV –Modaliteit specifieke kwaliteitseisen ●Overige aspecten –Effecten directe omgeving –Veiligheid en gezondheid –Ruimtelijk economische ontwikkeling ●Kosten en baten –Directe kosten en baten –Maatschappelijke kosten en baten Aanvullende maatregelen: de grotere ingrijpende maatregelen op het onderliggende wegennet en het openbaar vervoer, die ook effecten hebben op andere netwerken en waar alleen toe besloten kan worden in samenhang met de ingrepen op het hoofdwegennet.

9 8 8. Overzichtskaart aanvullende maatregelen

10 9 9. Grote aanvullende maatregelen en maatregelen relevant voor De Bilt ●Pakket Regionaal Verkeersmanagement maatregelen ●Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk ●Diverse fietstunnels, onder andere 5X rond kruising Utrechtseweg – Soestdijkseweg in de Bilt ●Maatregelen ongelijkvloers maken HOV Zuidradiaal ●HOV Noordradiaal naar Zuilen en Overvecht ●Vertramming Utrecht CS – Uithof ●HOV Westtangent: Westraven – Papendorp – Hooggelegen – LRC - Lage Weide- Maarssen NS ●P+R/HOV/knooppunt Hooggelegen optimalisatie en P&R A27 ●A12 SALTO, tweede fase In rood: maatregelen waarvoor De Bilt (mede) bevoegd gezag is.

11 10 10. Gevraagde besluiten gemeenteraad Totaal € 412.740.000,- aan aanvullende maatregelen waar € 375 miljoen beschikbaar is. Overprogrammering en dus geen ruimte voor extra maatregelen! Besluiten voor de gemeenteraden: ●Instemmen met pakket aan maatregelen ●Maatregelen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is komen in een later stadium terug in de raad. ●Capaciteit reserveren voor de uitvoering van de maatregelen ●Kennis nemen van het feit dat BDU-middelen de komende jaren gebruikt worden voor de financiering van dit pakket: voor BRU in totaal 180 miljoen ●In AB BRU van 16 december besluit over een financieel onderbouwd voorstel voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket ●Na 3 november volgt een informatiebijeenkomst over de resultaten tussenfase Planstudie Ring Utrecht voor gemeenteraadsleden.

12 11


Download ppt "0 Aanvullende maatregelen uit het VERDER-pakket Presentatie in De Bilt, 1 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google