De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Werkplaats Slim & Snel verbinden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Werkplaats Slim & Snel verbinden"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Werkplaats Slim & Snel verbinden

2 Opbouw Spoor Arnhem – Winterswijk N18 / A18 A15 Breedband
Inspiratievragen

3 Spoor Arnhem - Winterswijk

4 Toekomst positie spoorlijn
Versterken van het fundament; Huidig fundament versterken: voortzetten geplande acties Voorbereiden op groei Na fundament versterken, bouwen aan groei Het vergroten gebruiksvriendelijkheid Vertrouwen verdienen van reizigers Het versterken van samenwerking Activiteiten als programma bezien

5

6 Tracé nieuwe N18/A18

7 Ervaar de N18/A18

8 TraceBesluit N18/A18 Voorjaar 2013 Ondertekening TB
Realisatie- & uitvoerings-overeenkomsten Najaar 2013 Onherroepelijk TB , uitvoering

9 Waarom ‘A15 doortrekken’?
Files op de A50, A12, A325 en N325 (de Pleyroute). Ook negatieve effect op het onderliggend wegennet. Onvoldoende ontwikkeling van vestigingsklimaat. Onvoldoende aansluiting op (inter)nationale netwerken.

10 Standpunt minister jan 2012

11 Doelen ‘doortrekken A15’
Bijdragen aan concurrerend vestigingsklimaat Bijdragen aan een ruimtelijk-economisch vitale (woon- en leefklimaat) Een toekomstvaste oplossing Het terugdringen van de verkeersbelasting op de Pleyroute Het realiseren van een directe (vaste oever)verbinding tussen het zuidelijk deel van de stadsregio en de Achterhoek en Liemers.

12 Procedure en planning A15
In november 2006 bestuursovereenkomst gesloten In juni 2011 financiële principeakkoord: Ruim 1 miljard euro: Rijk 385 miljoen euro Provincie en de stadsregio 372,5 miljoen euro. Het resterende bedrag door tol. Tracéwetprocedure. Standpunt minister op 16 januari

13 Pilot breedband omvat: 1500 adressen buitengebied én
1 of 2 bedrijventerreinen NB: die combinatie is complicerend: verschil in diensten-vraag verschil in diensten-aanbieders verschil in kostenstructuur 13

14 Pilot breedband Kosten buitengebied:
- aanleg infrastructuur € / adres - commercieel rendabel € / adres - onrendabele top dus € / adres Eigen bijdrage consument geschat op € 500 NB: zonder overheidsgeld geen breedband ! 14

15 Pilot breedband Regelgeving: overheidssteun mag, mits
nog geen nga (zoals coax) aanwezig sec infrastructuur –aanleg (dus geen geïntegreerd pakket infra + diensten) NB: steun aan initiatief Reggefiber of TrenT is dus wél mogelijk, aan UPC of Ziggo niet. 15

16 Pilot breedband Modellen (in toegestane situaties):
overheid financiert aanleg en exploitatie door gebruikers (vgl. B3N-studie 2010) overheid legt loze voorziening aan, marktpartij of gebruikers doen de rest. marktpartij legt infra aan, overheid financiert onrendabele top. 16

17 Pilot breedband Waar staan we nu:
overleg met comm. partijen zoals Reggefiber, TrenT, UPC overleg met externe financier Rabobank analyse gebruikers / vraagspecificaties breder trekken: ‘loket’ bij prov./rijk voor kenniscentrum en belangenbundeling 17


Download ppt "Stand van zaken Werkplaats Slim & Snel verbinden"

Verwante presentaties


Ads door Google