De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze gemeente. Aantal gemeenten in Nederland Plaats in het bestel Per 1-1-2006: 458 gemeenten Drie bestuurslagen: -Rijk -Provincie -Gemeente Gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze gemeente. Aantal gemeenten in Nederland Plaats in het bestel Per 1-1-2006: 458 gemeenten Drie bestuurslagen: -Rijk -Provincie -Gemeente Gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Onze gemeente

2 Aantal gemeenten in Nederland

3 Plaats in het bestel Per 1-1-2006: 458 gemeenten Drie bestuurslagen: -Rijk -Provincie -Gemeente Gemeente kan bevoegdheden overdragen (bijv. naar regio of gemeenschappelijke regeling)

4 Taken en bevoegdheden gemeente Autonomie en medebewind Belangrijkste terreinen waar keuzevrijheid is: –Verkeer –RO en bouwen –Welzijn en maatschappelijke ondersteuning –Beheer openbare ruimte –Cultuur

5 Wat doet de raad? Zet onderwerpen op de agenda Stelt verordeningen en nota’s vast (kaders) Stelt de begroting vast Controleert college op uitvoering en effect Gebruikt voor bovenstaande punten signalen uit de samenleving (volksvertegenwoordigen) En legt verantwoording af aan de kiezer

6 Wat doet het college? Collegiaal bestuur, maar wel portefeuilles Het college bereidt besluitvorming voor Het college voert uit –Onderhoudsprogamma’s –Aanbestedingen –Uitvoering projecten

7 Wat doet de burgemeester? Door de Kroon benoemd, op voordracht van de raad Voorzitter van college en raad Openbare orde en veiligheid Kwaliteit dienstverlening en burgerparticipatie (burgerjaarverslag)

8 Inkomsten ….. Rijksuitkering, algemeen en specifiek Eigen belastingen Leges

9 … en uitgaven Programbegroting: De 3 W-vragen: Wat willen we bereiken Wat gaan we daar voor doen Wat mag het kosten

10 Het beleidsproces in theorie: Agendavorming Beleidsvoorbereiding Beleidsbepaling Beleidsuitvoering Beleidsevaluatie Terugkoppeling en heroverweging

11 Beleidsproces in schema kaderstelling maatsch. ontwikkelingen controle uitvoering en effecten wettelijke verpl.

12 Instrumenten voor de raad Moties Amendementen Schriftelijke en mondelinge vragen Initiatiefvoorstel Rekenkamer(commissie)

13 Actieve informatieplicht Afspraken in onze gemeente Voortgangsrapportages Raadsinformatiesysteem Informatie ter inzage Vragen stellen aan de ambtelijke organisatie

14 pm U kunt eventueel nader ingaan op bijv: De planning & control-cyclus van uw gemeente De vergadersystematiek- en planning (raad - commissie) De griffie(r) en de raad …


Download ppt "Onze gemeente. Aantal gemeenten in Nederland Plaats in het bestel Per 1-1-2006: 458 gemeenten Drie bestuurslagen: -Rijk -Provincie -Gemeente Gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google