De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking en toekomst Drechtsteden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking en toekomst Drechtsteden"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking en toekomst Drechtsteden
Jacqueline van den Ban Bureau Drechtsteden Raad Sliedrecht 19/2/2013

2 regionale strategische agenda programmering netwerkbestuur
De dossiers: regionale strategische agenda programmering netwerkbestuur organisatienetwerk

3 Aanleiding

4 Visie We willen een sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio zijn en blijven, maar er komt veel op ons af! Daarom noodzaak voor een gezamenlijke visie op samenwerking en de toekomst Basis: - profiel van de Drechtsteden – Samen stad aan het water - principes van samenwerking

5 Visie (2) principes samenwerking
- Uit de lokale visietrajecten - punten gemeenschappelijke basis voor de samenwerking samenwerking o.b.v. autonomie van de deelnemende gemeenten intensieve samenwerking bij regionale beleidsafhankelijkheden, samenwerking moet meerwaarde hebben samenwerking ter versterking van maatschappelijke resultaten en behalen van financiële voordelen vereenvoudiging van de sturing en de bestuurlijke structuur van de samenwerking behoud democratische legitimatie van volksvertegenwoordiging

6 Wat is daarom nodig? Noodzaak van een sterke strategische agenda:
- Drechtraad in positie - Programmering met helder belegde bevoegdheden Uitgevoerd door doortastend bestuur Ondersteund door goed geoliede en effectieve ambtelijke organisatie

7 Samenhang

8 1 Regionale strategische agenda
Politiek- maatschappelijk gestuurd Leidende rol Drechtraad Regionale en regio-overstijgende vraagstukken Actieve verbinding met samenleving Vervolg: is opdracht uit netwerkbestuur; uitwerking procesbeschrijving politiek/maatschappelijk rMJP ter voorbereiding op nieuwe raadsperiode na Drechtraad 5/3

9 2 Programmering Passende regionale sturing op (boven)regionale thema’s
Helder belegde bevoegdheden: - wat is lokaal, waar gaat de regio over en waar gaat de regio niet over? Doel: realisatie strategische agenda Methode: gezamenlijke discussie: lokaal, regionaal Vervolg: Carrousel Bestuur 5 maart lokale besluitvorming

10 3 Netwerkbestuur (1) Opdrachtverlening n.a.v. Carrousel Bestuur 5/2
Nader uitwerken: Politiek/maatschappelijk rMJP Raadscommissies Krachtig en compact DSB, samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen Regionaal portefeuillehouderschap

11 3 Netwerkbestuur (2) Beperking omvang Drechtraad uitwerken
Samenwerking DSB en bedrijfsleven/kennisinstellingen Opdrachtverlening is niet bindend! Vervolg: - Drechtraad 5 maart opdrachtverlening - Nadere uitwerking door DSB, voorbereiden voor besluitvorming. Lokale raden besluiten bij lokale bevoegdheden!

12 4 Organisatie-netwerk Taak: ondersteuning bestuur in dienst opdracht tot invulling en uitvoering strategische agenda Betreft: bundeling van de uitvoering Vorm: opdracht van bestuur aan ambtelijke top Vervolg: lokale besluitvorming colleges

13 Proces Dynamisch proces Lokaal debat en Regionaal debat
Lokale besluitvorming bij lokale bevoegdheden! Tijdspad: - politiek/maatschappelijk rMJP: uitwerking opdracht na Drechtraad 5/3, besluitvorming voor zomer - programmering: vervolg na Carrousel 5/3; belangrijk aandachtspunt lokale besluitvorming! - netwerkbestuur: uitwerking opdrachten na Drechtraad 5/3, voorbereiding besluitvorming voor zomer - organisatienetwerk: besluitvorming lokale colleges


Download ppt "Samenwerking en toekomst Drechtsteden"

Verwante presentaties


Ads door Google