De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering Btg GDW 23-09-2010 Beleidsplan ‘Van verbinding naar versterking!’ 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering Btg GDW 23-09-2010 Beleidsplan ‘Van verbinding naar versterking!’ 1."— Transcript van de presentatie:

1 ledenvergadering Btg GDW 23-09-2010 Beleidsplan ‘Van verbinding naar versterking!’ 1

2 Waar staan we voor en gaan we voor Het MBO staat voor de uitdaging om beter in te spelen op de snel veranderende eisen vanuit de samenleving. Dat betekent dat we als Btg een bijdrage leveren aan het versterken van het beroepsonderwijs, zodat we als MBO-veld: * meer en constante kwaliteit leveren * beter samenwerken met bedrijven en werkveld * met een ondernemende en dienstverlenende houding 2

3 Bureau voor de diensten aan de leden via 4 afdelingen: * Werkgeverszaken/bedrijfsvoering/bekostiging * Bedrijfstakgroepen/internationalisering * Strategie & Onderwijs * In-& externe communicatie Doel: zorg dragen voor een sterke MBO-sector * Ontwikkelen nieuwe kwalificatiestructuur i.s.m bedrijven en sociale partners * Versterken werkgeversfunctie * Ontwikkelen van tools voor een stabiele bedrijfsvoering * Behartigen van de belangen van de mbo-sector naar de politiek Branche-organisatie: Mbo-raad is belangenbehartiger van alle 70 aangesloten onderwijsorganisatie (ROC’s/Vakscholen/AOC’s) met ledenvergadering als hoogste bestuursorgaan BTG (13) ALS ONDERDEEL VAN DE MBO-RAAD 3

4 Opdracht en kaders BTG vernieuwing en versterking van de mbo- branche benoemen en initiëren van activiteiten nav beleidsvraagstukken in het ‘eigen’ werkveld samenwerking tussen opleidingsaanbieders op gebied van inhoud, strategie, bedrijfsvoering aansluiting onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt: nationale partners van vakbranche- organisaties en KBB’s 4

5 Onze dynamische omgeving 5

6 duidelijke doelen heldere program- ma’s Gegaran- deerde lesuren goede begelei- ding flexibel starten zinvolle stages zorgvuldi- ge examens theorie & praktijk heldere communi- catie goed overleg Actieplan MBO: 10 punten voor Goed onderwijs btg 6

7 7

8 8

9 belangrijke (actuele) onderwijsbrede thema’s = BPV = examinering = EVC’s = onderwijsprogrammering = innovatie = leven-lang-leren = meer-bewegen-voor- jongeren = passend onderwijs 9

10 ledenver- gadering Initiëren van projecten ten dienste van de leden Versterking vd positionering Btg mbt vraagstukken onderwijs- & arbeidsmarkt kerngroep Schakel tussen strategische en tactische vraagstukken die de gezamenlijke ROC’s betreffen mbt GDW Richtinggevend mbt deelaspecten en activiteiten van commissies werkveld Btg is belangenbehartiger voor vraagstukken die de indiv. ROC’s overstijgen Samenstelling en Agendastelling btg 10

11 Kansen of Bedreigingen ? 11

12 Kansen of Bedreigingen ? 12


Download ppt "Ledenvergadering Btg GDW 23-09-2010 Beleidsplan ‘Van verbinding naar versterking!’ 1."

Verwante presentaties


Ads door Google