De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord 10 november 2010 Actieprogramma lokaal bestuur VNG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord 10 november 2010 Actieprogramma lokaal bestuur VNG."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord 10 november 2010 Actieprogramma lokaal bestuur VNG

2 Belang samenwerking – Grensoverschrijdende regionale belangen –Efficiency: kostenbesparing/delen van kennis en kunde –Belang samenwerking neemt toe: zie VNG- congres

3 Inhoud van samenwerking - Strategische samenwerking (regionale belangen) -Interne bedrijfsvoering (ict/facilitair/inkoop) -WGR structuur voor uitvoerende taken

4 Vormen van samenwerking – Convenant /Intentieverklaring/Contract – Gemeenschappelijke regeling

5 Strategische samenwerking in Brabant Noordoost –Convenant Brabant Brabant Noordoost –Oss A-50

6 Aspecten Convenant –Lichte structuur op basis van intentie-verklaring (geen WGR constructie) –Vrijwillig maar niet vrijblijvend –Uitwerken in concrete projecten –Eerste activiteit: opstellen ruimtelijke en economische visie van de regio

7 Gemeenschappelijke regelingen Gezondheidsdienst Veiligheidsregio Welstand Milieubedrijf Archiefzorg Collectief vervoer Werkvoorziening Ambulancevervoer

8 Instrumenten gemeenteraden Vaststelling gemeenschappelijke regelingen Informatie en verantwoording (art 16 WGR) Commentaar op de begroting (art. 35 WGR) Paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarrekening

9 Knelpunten WGR voor gemeenteraden Onvoldoende sturing: verplichte uitgaven Begrotingsproces GR en gemeente lopen niet gelijk Onvoldoende informatie

10 Oplossingen Behandeling begroting in twee delen Regionale samenwerking van gemeenteambtenaren Informatie uit GR: vast agendapunt raadscommissie

11 Inhoud kadernota –Trends,nieuw beleid en financiële kaders –Bedrijfsvoering –Meerjarenraming

12 Doel kadernota GR Voor gemeenteraden: kennen van beleidsvoornemens GR vroeg in het jaar Voor GR: mogelijkheid om draagvlak van beleidsvoornemens af te tasten Voor leden AB en DB: terugkoppeling van opinies uit gemeenten

13 Behandeling begroting –Behandeling begroting in gemeenteraden juni –Officieel proces van indienen zienswijzen

14 Adoptieproces Gemeentesecretarissen stellen ambtelijke teams samen die kadernota’s,begrotingen en jaarrekeningen analyseren (adoptie-ambtenaren) Adoptie-ambtenaren maken advies voor collega- beleidsambtenaren in de gemeenten

15 Afstemmingsproces, 1 Oktober: planningsbrief van coördinerend bestuurder aan de colleges, gemeenteraden en besturen van de gemeenschappelijke regelingen November: bijeenkomst van ambtelijke medewerkers van gemeenten (w.o.raadsgriffiers) en vertegenwoordigers van GR

16 Afstemmingsproces, jan/april Gem.reg. informeren de adoptie-ambtenaren over de inhoud van de kadernota’s en de begrotingen Adoptie-ambtenaren stellen advies op voor de collega-beleidsambtenaren

17 Vormgeving afstemmingsproces Bestuurlijk draagvlak bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Bestuurlijke trekker (coördinerend burgemeester) Ambtelijk voorbereidingsteam


Download ppt "Organisatie intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord 10 november 2010 Actieprogramma lokaal bestuur VNG."

Verwante presentaties


Ads door Google