De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsbezoek ‘Active Ageing’ 22 april 2013. Bedrijf: gemeente Bestuur: Rijk Provincie Gemeente / Gemeenteraad, Gekozen -> kaders B&W 1+5 Voert uit (wettelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsbezoek ‘Active Ageing’ 22 april 2013. Bedrijf: gemeente Bestuur: Rijk Provincie Gemeente / Gemeenteraad, Gekozen -> kaders B&W 1+5 Voert uit (wettelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsbezoek ‘Active Ageing’ 22 april 2013

2 Bedrijf: gemeente Bestuur: Rijk Provincie Gemeente / Gemeenteraad, Gekozen -> kaders B&W 1+5 Voert uit (wettelijke taken + beleidsvrijheid) Breda: 175.000 inwoners / 1800 medewerkers

3 Het Bedrijf: de gemeente Breda Verhuurt de gemeente goudvissen? 1. Beheer Afval, buitenruimte, sociaal, vastgoed 2. Dienstverlening Gba, kredietbank, werk/uitkeringen, toezicht, vergunningen, publieksservice 3. Ontwikkeling Economie, onderwijs, cultuur, mobiliteit, milieu, ruimte, wonen, samenleven

4 Wonen en Samenleven Beleidskader: Wmo: participatie verantwoordelijkheidstrap -> zelf – zelf en netwerk – ondersteuning – individuele professionele ondersteuning Een van de onderwerpen Wonen&Samenleven: Hoe maak je de stad geschikt voor: Kwetsbare Bredanaars

5 Wat is kwetsbaar? - huisvesting: in tehuis - welbevinden / gezondheid: Wmo-voorziening, leerlingvervoer - opleidingsniveau: ten hoogste een VMBOdiploma (basis en kader) hebben gehaald - huishoudenssamenstelling : kinderen en ouders in een éénoudergezin + alleenstaande 75-plussers - etniciteit: nietwesterse allochtonen - sociaal economische status: laag inkomen/uitkering of problematische schulden - hoogbejaard: 80-plussers

6

7

8 Gemeente en kwetsbare burgers Wettelijke taken: Gezondheidszorg: GGd, OGGZ: dak&thuislozen, Maatschappelijke Ondersteuning: Wmo, gericht op maatschappelijke participatie (‘busje komt zo’, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, Maatschappelijk werk, welzijnswerk..): Active Ageing Jeugdgezondheidszorg: CJG Veilige en toegankelijke buitenruimte/publieke gebouwen

9 Active Ageing Past in de gedachte van de Wmo: iedereen kan wat, iedereen doet wat / eigen verantwoordelijkheid / samenredzaam. Ook bedoeld om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden. Oud worden is een voorzienbaar risico

10 1. Geschikt wonen voor iedereen Sinds 1998 ->  Het geschikt maken van wijken, zodat mensen  zo lang mogelijk  zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt  Uitgangspunten:  goed woonmilieu voor alle bevolkingsgroepen  extra aandacht voor kwetsbare groepen  wonen, zorg en welzijn integraal en in samenhang

11 2. Wijkverpleegkundige nieuwe stijl - wijkverpleegkundige is bereikbaar en zichtbaar op wijkniveau - kent formele én informele zorg in de wijk - van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ - integreert wonen/zorg/welzijn - is onderdeel van ‘sociaal team’ in de wijk - schakelt eigen kracht en netwerk van de hulpvrager in Pilots in Hoge Vucht, Haagse Beemden en Heuvel

12 3. OV aantrekkelijker voor ouderen Minor AA/Avans: Hoe kan het OV aantrekkelijk worden voor ouderen. Doel: Bus/trein in plaats van deeltaxi Welke belemmeringen ervaren ouderen mentaal en/of fysiek Advies over aanpak komende drie jaar Denkrichting (digitale) haltewijzer

13 4. Woon morgen zonder zorgen Wonen met Gemak


Download ppt "Bedrijfsbezoek ‘Active Ageing’ 22 april 2013. Bedrijf: gemeente Bestuur: Rijk Provincie Gemeente / Gemeenteraad, Gekozen -> kaders B&W 1+5 Voert uit (wettelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google