De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vernieuwde subsidieverordening meer hoofdlijnen met minder regels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vernieuwde subsidieverordening meer hoofdlijnen met minder regels."— Transcript van de presentatie:

1 De vernieuwde subsidieverordening meer hoofdlijnen met minder regels

2 Inhoud presentatie  Inleiding  Waarom een vernieuwde subsidieverordening  Reden 1: Subsidieverordening sluit meer aan bij kaderstellende rol raad  Reden 2: Kappen starre regels; meer klantgericht subsidie verlenen  Reden 3: Rechtmatigheidstoets  Subsidieproces  Vragen?

3  Reden 1: Subsidieverordening sluit aan bij kaderstellende rol van de raad;  Reden 2: Subsidieverordening heeft minder starre en overbodige regels; meer maatwerk  Reden 3: Subsidieverordening bevordert rechtmatig verlenen subsidies Waarom een andere subsidieverordening?

4 Reden 1: Subsidieverordening sluit aan bij kaderstellende rol van de raad (1)  Raad stelt kaders op hoofdlijnen van beleid (duale rol raad)  Zie presentatie vorige maand door accountant  Beleid is een inhoudelijk antwoord op de vraag wat de gemeente maatschappelijk wil bereiken (“wat”)  Subsidie is een voertuig of instrument

5 Raadsvergaderingen: Pak uw domein en rol KaderstellendControlerend Informatie college Kennis nemen Laten informeren Planning & control Kadernota/voorjaarsnota Begroting Beleidsnota’s Verordeningen Raadsvoorstellen Tussenrapportages Jaarrekening Beleidsevaluaties Vragenuurtje Actieve informatieplicht College verantwoordt Toesten + Decharge Debat en besluit Opdrachtverstrekking: Doelstellingen + Randvoorwaarden Debat en besluit Inloopuurtje thema- bijeenkomsten Informatie verstrekken: luisteren vragen stellen

6 Subsidieverordening sluit aan bij kaderstellende rol raad (2)  Subsidieverordening is een kaderverordening  Hoofdzaken en kaders in de verordening zijn: 1.Beleidskaders 2.De essentiële weigeringsgronden subsidie 3.Geen budget = geen subsidie

7 Subsidieverordening sluit aan bij kaderstellende rol raad (3)  Kader 1: Beleidskaders: 1. programbegroting 2. beleidsnota’s  Subsidie kan alleen worden verleend binnen de beleidskaders die zijn vastgesteld door de raad (art. 2, lid 3 en art. 5, lid 3 onder e)  Raad bepaalt speelveld waarbinnen subsidies kunnen worden verleend

8 Subsidieverordening sluit aan bij kaderstellende rol raad (4)  Kader 2: Essentiële weigeringsgronden liggen vast (art. 5)  Kader 3: Geen budget = geen subsidie (art 5, lid 1 onder a en art 5, lid 2)  Detail-wetgeving (nadere regels) en uitvoering draagt verordening op aan het college

9 Reden 2: Kappen starre regels; meer klantgericht subsidie verlenen  Deregulering en vereenvoudiging  Starre en overbodige regels zijn geschrapt  Subsidieverordening beperkt zich tot de kern subsidieproces  Rest is maatwerk waar verordening ruimte voor laat  Ook maatwerk voor verschillende subsidieaanvragen

10 Reden 3: Rechtmatigheidstoets (1)  Gemeente moet eigen regels nakomen en toetsen; accountant controleert rechtmatig handelen  Oude verordening heeft veel regels = meer eisen voor aanvrager subsidie = meer eisen rechtmatigheid  Meer regels = meer kans op onrechtmatigheid  Daarom alleen nuttige regels

11 Rechtmatigheidstoets (2)  Regels teruggebracht tot de kern  Meer detailregels is maatwerk  Per geval wordt meerwaarde onderzocht  Meerwaarde = draagt de regel bij tot bereiking doel beleid

12 Subsidieproces Toets Algemene wet bestuursrecht Beleidskaders Subsidieverordening Nadere regels Beleidsregels

13 Vragen?


Download ppt "De vernieuwde subsidieverordening meer hoofdlijnen met minder regels."

Verwante presentaties


Ads door Google