De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergadermodellen Borger-Odoorn 13 december 2005. Programma Inleiding van Josée Gehrke uit De Wolden Inleiding van Baudewijn Franssen uit Leeuwarden Ervaringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergadermodellen Borger-Odoorn 13 december 2005. Programma Inleiding van Josée Gehrke uit De Wolden Inleiding van Baudewijn Franssen uit Leeuwarden Ervaringen."— Transcript van de presentatie:

1 Vergadermodellen Borger-Odoorn 13 december 2005

2 Programma Inleiding van Josée Gehrke uit De Wolden Inleiding van Baudewijn Franssen uit Leeuwarden Ervaringen andere gemeenten Pauze Bespreking problemen en kansen in de eigen gemeente

3 Vragen vooraf Welke problemen ervaren we nu? Waarom hebben we overleg? Welke onderdelen van de nieuwe structuren zijn wel zinvol en welke niet? Welke onderdelen passen bij onze gemeente? Welke doelen streven we na met een nieuwe aanpak?

4 Fasering in de besluitvorming Oriënterende fase (informeren, dialoog) Meningsvormende fase (competitie van argumenten, discussie) Besluitvormende fase (standpuntbepaling, onderscheiden, debat)

5 Criteria Informatievoorziening Burgers de mogelijkheid bieden om zaken onder de aandacht te brengen van de raad Voorkomen van doublures Passend bij specifieke rollen Kweken specialismen Dialoog met burgers Dialoog met experts Competitie van ideëen

6 Doetinchem Commissie voor beleids- ontwikkeling Commissie regelgeving Commissie beleidsevaluatie De nieuwe aanpak heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe rollen snel eigen gemaakt zijn

7 Meepraten en veranderen Open vragen Spreekrecht Commissies zijn meer opinievormend en informatie verzamelend geworden Wisselende samenstelling van commissies Kweken en erkennen van specialisten Continue volgen van een onderwerp

8 Apeldoorn

9 Rol gemeenteraad Voor alles volksvertegenwoordiging Hoogwaardige kaderstelling en controle Open discussie en publieke verantwoording Herkenbaar in de media

10 De achterkant van het gelijk Raadswerk kost steeds meer tijd Raadswerk is bijbaan; eisen hoofdfunctie nemen toe Raadsleden komen in de knel Steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden Raadswerk moet in minder tijd kunnen

11 Hoe komt de Raad tot goede besluiten? –Voelhorens in de stad –Goed geïnformeerd –Tempo afgestemd op samenleving –Sturend op hoofdlijnen –Baas van eigen agenda

12 Beoogd effect Elke donderdag ‘De avond van de raad’, vergroot herkenbaarheid Raad sluit aan bij ‘snelheid’ van omgeving Raadsbijeenkomst als ontmoetingsplaats ‘Donderdag in het stadhuis en tref ik het raadslid dat ik wens’ dat geldt voor burger, ondernemer, college en ambtelijk kader. De andere avonden geen raadswerk dan fractieverband of individueel (of niets)

13 Programma raadsavond 17.15 – 18.00 uur presidiumvergadering 18.00 – 19.00 uur maaltijd/tentoonstelling 19.00 – 21.00 uur activiteitencarrousel 21.00 – 21.30 uur pauze / inf. Contacten/tentoonstelling 21.30 – 22.30 uur raadsdebat 22.30 – 23.00 uur besluitvorming 23.00 uur drankje

14 Activiteitencarrousel Activiteitencarrousel heeft tot doel informatievoorziening en oordeelsvorming (inhoudelijk) Per activiteit één bijeenkomst; raadsleden vrij om te kiezen ( max. 1 woordvoerder /fr. ) Aanvangstijdstip is hard; duur bijeenkomst begrensd (modules ½ uur)

15 Soorten activiteiten –Technische informatie / presentaties –Overleg portefeuillehouder (verzoek presidium) –Collegeverzoek voor consultatie (bespreekstukken) –Raadsvoorstellen / initiatiefvoorstellen, –Raadsonderwerpen (kaders,rekenkamer,e.d.) –Overleg met groepen / instellingen in de stad –Werkbezoeken

16 Raadsdebat Doel: politieke meningsvorming uitdiepen Onderwerp: belangrijk en verschil van mening Op verzoek van tenminste 2 fracties Verzoekers bereiden debat voor Max. 2 onderwerpen per avond, samen 1 uur Uitkomst: besluitvorming volgende week of carrousel

17 Besluitvorming Voorlopig 1x per 2 weken Stemmingen Korte stemverklaringen, geen debat

18 Wat biedt Politieke Markt de Apeldoorners? Een levendige Politieke Markt i.p.v. (meestal) saaie commissie- en raadsvergadering Weet exact op welk tijdstip zijn onderwerp aan de orde is Meer mogelijkheden om in wandelgang raadslid aan z’n jasje te trekken Meer mogelijkheden om onderwerpen te agenderen (verzoek aan presidium voor gesprek ipv rondvraag, dialoog met wijk/dorp)

19 Om de week een informele raadsvergadering en een raadsvergadering 4 parallel bijeenkomsten: - B&W: actieve informatieplicht - Algemeen overleg - Zeepkist - Raadsatelier

20 1x per maand een besluitvormende raadsvergadering 1x per maand een opiniërende raadsvergadering 2x per maand het forum

21 Forum Vragenuurtje Forum Samenleving Forum Ruimte

22 Doel Forum Vergaren informatie Technische vragen Uitdiepen onderwerpen Ruimte bieden om mee te praten Politieke oriëntatie Advisering richting besluitvormende raad

23 2 raadsvergaderingen per maand, vanaf 2006 1 per maand Opiniërend en besluitvormend deel Debatregels 5 minuten inspreken per persoon Vragen via e-mail Permanente evaluatie 90% van de voorstellen direct naar het besluitvormende deel


Download ppt "Vergadermodellen Borger-Odoorn 13 december 2005. Programma Inleiding van Josée Gehrke uit De Wolden Inleiding van Baudewijn Franssen uit Leeuwarden Ervaringen."

Verwante presentaties


Ads door Google