De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Windbosflat Nee! Bijeenkomst 22 mei 2013. Agenda 1. Welkom 2. Info over het planproces; wat hebben we bereikt, waar staan we nu en hoe verder? 3. Korte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Windbosflat Nee! Bijeenkomst 22 mei 2013. Agenda 1. Welkom 2. Info over het planproces; wat hebben we bereikt, waar staan we nu en hoe verder? 3. Korte."— Transcript van de presentatie:

1 Windbosflat Nee! Bijeenkomst 22 mei 2013

2 Agenda 1. Welkom 2. Info over het planproces; wat hebben we bereikt, waar staan we nu en hoe verder? 3. Korte terugblik bezoek wethouder Ed Anker en corporatiedirecteuren op 21 mei 2013 4. Waarom wil de Gemeente de woontoren bij het Windbos en wat vinden wij daarvan (argumenten)? 5. Brainstormsessie > ludieke acties die de pers gaan halen 6. Rondvraag

3 Planproces Wat hebben we bereikt? Windbos is er nu nog Aandacht! Strijdlust Samen

4 Acties

5 Planproces Waar staan we nu? 120 inspraakreacties > geen resultaat Opstellen/indienen zienswijzen aan Gemeenteraad uiterlijk 10 juni

6 Planproces Hoe verder? Zomervakantie > maar alert blijven! Ludieke acties Persmomentjes In gesprek met raadsleden en fracties Inspreken tijdens Politieke Markt Vaststelling bestemmingsplan door de Raad Evt. beroep instellen bij Raad van State

7 Actueel Terugblik bezoek wethouder en corporatiedirecteuren 21 mei

8 Waarom de Windbosflat en wat vinden WIJ daarvan? 5 speerpunten 1. Argumenten 2. Historie 3. Proces 4. Effecten 5. Mensen

9 1. Argumenten Gemeente Sociale problematiek Ruimtelijk oplossen Wooncarrière Ruimtelijke ordening Entree De Velden (?!) Ritmiek flats Zicht vanaf Gooimeer Kansrijke locatie “Hoogbouw ensemble waar het groene landschap omheen vloeit” Bewoners Noodzaak discutabel Toewijzingsbeleid Bredere aanpak In heel Haven! Geen binding met De Wierden Windbos = buffer ???? Windbosflat dient voor realisatie grondverkoop Prachtig proza maar nietszeggend!

10 2. Historie - Raad van State Gemeente Uitspraak 1996 betrof alleen hoogte van flats De Velden Bewoners Hoogte flats, en: Verleggen Blikveldweg, en: Windbos als groene buffer Geen Windbosflat Onderscheidend karakter wijken

11 3. Proces Gemeente Woononderzoek 2011 Participatie “Goed samen met EZH” Integrale Wijk Aanpak, woningtoewijzing Afspraken met corporaties! “Zoveel mogelijk sparen van bomen, rekening houden met” “Zie veel gestelde vragen” Bewoners Status? Aantal bewoners? Grote twijfels bij uitkomst Flat staat fysiek in De Velden maar is niet gehoord EZH is niet gehoord Eerst beleid toepassen en evalueren, dan pas beperkte nieuwbouw Welke? Voorwaarden? Relevantie? Intimidatie? Vaagtaal! Wees concreet! Is geen inhoudelijk antwoord

12 4. Effecten!? Gemeente Bagatelliseert “Wij verwachten …” “Er is geen reden om aan te nemen …” “Gaan er vanuit …” (waardedaling) “Grasstrook met solitaire bomen” Bewoners Verlies van flora en fauna Schade aan Windbos Vergroting sociale problematiek Overlast Beperking uitzicht Minder woongenot

13 5. Mensen Gemeente ??? Bewoners Maken de wijk Woongenot Waar is respect Serieus nemen? Luisteren? Participatie? EZH

14

15 En U? Brainstormsessie, ludieke acties? Vragen?


Download ppt "Windbosflat Nee! Bijeenkomst 22 mei 2013. Agenda 1. Welkom 2. Info over het planproces; wat hebben we bereikt, waar staan we nu en hoe verder? 3. Korte."

Verwante presentaties


Ads door Google