De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsinstrumenten effectief gebruiken ‘Van droom naar daad’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsinstrumenten effectief gebruiken ‘Van droom naar daad’"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsinstrumenten effectief gebruiken ‘Van droom naar daad’

2 Wat doet de raad? Zet onderwerpen op de agenda Stelt verordeningen en nota’s vast Stelt de begroting vast! Controleert college op uitvoering en effect Gebruikt voor bovenstaande punten signalen uit de samenleving (volksvertegenwoordiging) En legt verantwoording af aan de kiezer

3 Wat doet een Fractie? 1.Thermometer in de samenleving 2.Vertaling naar politieke agenda 3.Beschikbaarheid relevante kennis 4.Kritisch controleren college 5.Regelmatig kritische zelfevaluatie 6.Publieke verantwoording afleggen

4 De gereedschapskist van een raadslid Formele instrumenten Vragen stellen Agenderen Motie Amendement Initiatiefvoorstel Interpellatie Vertrouwenskwestie

5 Informele instrumenten Proactief opstellen Inschakeling media Samenwerken met (coalitie)fracties Signalen samenleving

6 Andere middelen Hoorzitting Werkbezoek Enquête Burgerpanel Raadsonderzoek / Raadsenquête Overige onderzoeken Verzoek aan de rekenkamer(commissie)

7 Ik wil iets ‘op de agenda’ zetten Inlichtingen inwinnen Agenderen –Vooraf –Bij aanvang Rondvraag gebruiken Vragen stellen: mondeling of schriftelijk Interpellatie

8 Ik wil een probleem aanpakken (Schriftelijke) vragen stellen Agenderen

9 Ik wil een voorstel wijzigen / agenderen Amendement –Wijziging van het besluit: legt de uitspraak vast Motie –Uitspraak, geen juridische status Initiatiefvoorstel indienen

10

11 Ecologisch/milieu: minder energieverbruik vertragende werking op rioleringsnetwerk waardoor geringere belasting riolen zuivering van het opgevangen hemelwater lucht omgeving blijft schoner groen dak produceert zuurstof: levensruimte flora/fauna (stads)geluiddempend uitbreiding biodiversiteit

12

13 Economisch: warmte/koude-isolatie door minimaal onderhoud vegetatiedak op termijn goedkoper UV-straling wordt tegengehouden waardoor duurzame bescherming van dakbedekking dubbel grondgebruik

14

15

16 Esthetisch Aangenamer naar planten te kijken ipv naar zwart bitumen/laag grind. Mooi uitzicht, met veel groen, bloemen en vlinders, geuren en kleuren, Dakbegroening/gevelbegroening: positief effect op gemoedstoestand Mensen voelen zich beter wanneer uitzicht op groene omgeving.

17 Zullen we hier beginnen?

18 Follow-up regelen Voortgangsrapportage vragen Toezeggingenlijst bijhouden In begroting opnemen

19 Wat zijn de risico’s? Middel wordt doel: –Onnodige politisering –Wat wilde ik eigenlijk bereiken? Te veel en te vaak is niet effectief Ambtelijke capaciteit en geld zijn beperkt: Prioriteiten!

20 Hoe krijgt de raad informatie Antenne in de samenleving Actieve informatieplicht college Voortgangsrapportages Raadsinformatiesysteem Informatie ter inzage en vragen stellen aan ambtelijke organisatie (gebruik griffier) Vergelijken met anderen (zelfanalyses)


Download ppt "Raadsinstrumenten effectief gebruiken ‘Van droom naar daad’"

Verwante presentaties


Ads door Google