De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media."— Transcript van de presentatie:

1 Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

2 Ambtenaren - ”Vierde macht” – specialistische kennis – invloed op minister – persoonlijke uitleg en toepassing besluiten Bureaucratie – hiërarchisch / vaste regels EN DAARDOOR: -doelmatig -controleerbaar -onpersoonlijk (positief) -positieve kenmerken: onpartijdig t.o.v. burgers, tegengaan willekeur en omkoperij, continuïteit, capaciteit vergrotend negatieve kenmerken: te langdurige procedures, verkokering/tunnelvisie, “bureaupolitiek” Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

3 Adviesorganen – Raad van State advies over wetsvoorstellen hoogste rechtscollege (bij administratieve rechtsspraak: geschillen over beslissingen van de overheid) – Sociaal-Economische Raad advies over soc-ec beleid samenstelling: 11 van werkgeversorg. 11 van werknemersorg (vakbonden) 11 benoemd door overheid (kroonleden) adviezen zijn niet altijd unaniem – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) – specifieke adviesraden (OR, CVZ) – planbureaus (CP en SCP) Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

4 Burgerparticipatie: – electorale participatie – conventionele vormen van participatie lid zijn van politieke partij lid zijn van pressiegroep lid zijn van belangengroep naar politieke bijeenkomsten gaan rechtstreeks contact opnemen met bestuurders – protestparticipatie demonstraties bezetting boycotacties burgerinitiatief (zie boek) Burgerlijke ongehoorzaamheid – bewust overtreden van wetten, politiek doel – kenmerken (zie boek) + aanvaarden arrestatie/vervolging Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

5 Pressiegroepen – klein en groot in onderwerp en actie (boek) – actiegroep tijdelijk / niet betaald – actieorganisatie thematisch / professioneel – belangengroep voor groepen mensen / professioneel – invloed? cohesie / macht / omgevingsfactoren Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

6 Politieke partij – relatief grote groep kiezers – permanent georganiseerd – maatschappijvisie / partijprogramma – wil zoveel mogelijk partijleden laten verkiezen/benoemen in publieke functies – participatie (deelnemen) – recrutering (geschikte mensen zoeken) – aggregatie (gezamenlijke opvatting) – articulatie (plannen kenbaar maken) – communicatie (overheid burgers) – functieverlies? ledenverlies / media neemt over / rol belangengroepen en pressiegroepen groter Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

7 Massamedia – Bereiken groot publiek (steeds groter) – invloed bij invoer, omzetting en uitvoer – pers / omroep politieke functies: agendafunctie (algemeen) – informatiefunctie publiek overheid (beleidsplannen) – spreekbuisfunctie meningsuiting burgers en politici – onderzoeksfunctie vragen stellen over maatsch. problemen – controle-/waakhondfunctie (uitspraken) politici in de gaten houden – commentaar-/opiniefunctie kritiek op besluiten persvrijheid en pluriformiteit Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media

8 Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media


Download ppt "Politieke Actoren 6.1 Ambtenaren en adviesorganen 6.2 Burgers en pressiegroepen 6.3 Politieke partijen 6.4 Media."

Verwante presentaties


Ads door Google