De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8

3 inhoud Nederlandse steden: ruimte en besluit (par. 5) Nederlandse steden: verandering en vernieuwing (par. 6) Stedelijke vraagstukken I: Rotterdam en Nijmegen (par. 7) Stedelijke vraagstukken II: Rotterdam en Nijmegen (par. 8)

4 Welke locatievraagstukken spelen een rol in en rondom steden? Op welke manieren worden steden verder ontwikkeld? Welke maatschappelijke processen in hedendaagse steden leiden tot ruimtelijke en sociale polarisatie? Eerst bekijken we de eerste twee De hoofdvragen zijn:

5 De oude centra van steden, de binnensteden, kennen veel problemen. De stedelijke distributie Problemen binnensteden

6 Wiens belangen spelen bij de oplossing van dit probleem mee?

7 De binnenstad ondervindt concurrentie van een grootschalig koopparadijs buiten de stad

8 Alexandrium in Rotterdam is zo’n grootschalig koopparadijs. Het verzorgingsgebied overlapt dat van andere winkelcentra. Alleen als het aanbod niet concurreert, maar juist iets extra’s biedt, kunnen de andere winkelcentra blijven bestaan! Grootschalig winkelcentrum

9 Binnensteden hebben ruimtegebrek, ze zijn mooi, maar soms niet praktisch

10 De bereikbaarheid is soms slecht, zoals hier in Nijmegen

11 Daarom worden rond nieuwe verkeersknooppunten ook nieuwe centra ontwikkeld, zoals hier in Den Haag

12 Nieuwe infrastructuur en nieuwe stations (bijv. RandstadRail) zijn aantrekkelijk voor bedrijven, vanwege de goede bereikbaarheid

13 Al deze ontwikkelingen (welke dus?) hebben invloed op… de reikwijdte en het verzorgingsgebied van een stad.

14 Welke locatievraagstukken spelen een rol in en rondom steden? Op welke manieren worden steden verder ontwikkeld? De eerste hoofdvraag luidde:

15 Regionale samenwerking tussen bestuurders.

16 Stedennetwerken en netwerksteden (wat is het verschil?) Netwerken

17 Kop van Zuid: publiek-private samenwerking

18 Welke maatschappelijke processen in hedendaagse steden leiden tot ruimtelijke en sociale polarisatie? De tweede hoofdvraag luidt:

19 De stad is aantrekkelijk voor: Tertiaire sector Zakelijke dienstverlening Kennisintensieve bedrijven Wat is in de kenniseconomie de belangrijkste productiefactor? Aantrekkelijke stad

20 Steden bieden agglomeratievoordelen: Lagere productiekosten Investeringen door derden Broedplaats voor creatieven En dit is de top 6 creatieve steden: Utrecht Leiden Nijmegen Amstelveen Delft Amersfoort Agglomeratievoordelen

21 Een architectenbureau in een kerk! Hoe draagt dit bij aan de creatieve stad? De Creatieve Stad

22 Sommige stadsbewoners blijven achter in de kenniseconomie. Wie zijn dat? Achterblijvers

23 De duale arbeidsmarkt is in de wijken van de stad herkenbaar. Er is ruimtelijke polarisatie. Ruimtelijke polarisatie

24 In de ene wijk: goedkope huurwoningen slecht bouwmateriaal te hokkerig en klein slechte kwaliteit van de woonomgeving

25 Zo’n wijk is niet meer aantrekkelijk voor koopkrachtige inwoners

26 Dure appartementen Mooie winkels Veel voorzieningen In de andere wijk

27 stadsvernieuwing stedelijke herstructurering Beleid op het lokale schaalniveau: de stad Men hoopt op gentrificatie Wat is dat?

28 De bouwtechnische kwaliteit van woningen in de stad is al sterk verbeterd. Door welke beleids- maatregelen kwam dat? Bouwtechnische kwaliteit

29 Kop van Zuid Rotterdam vele herstructureringswijken

30 Kop van Zuid: herstructurering

31 ondertussen in de probleemwijken: asociaal gedrag sociale en etnische spanningen (polarisatie) afname aantal voorzieningen

32 In welke wijken komen meerdere problemen samen? Probleemwijken

33 Problemen aanpakken in de multiculturele stad

34


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8."

Verwante presentaties


Ads door Google