De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8

3 inhoud Nederlandse steden: ruimte en besluit (par. 5) Nederlandse steden: verandering en vernieuwing (par. 6) Stedelijke vraagstukken I: Rotterdam en Nijmegen (par. 7) Stedelijke vraagstukken II: Rotterdam en Nijmegen (par. 8)

4 De hoofdvragen zijn: Welke locatievraagstukken spelen een rol in en rondom steden? Op welke manieren worden steden verder ontwikkeld? Welke maatschappelijke processen in hedendaagse steden leiden tot ruimtelijke en sociale polarisatie? Eerst bekijken we de eerste twee 4

5 Problemen binnensteden
De oude centra van steden, de binnensteden, kennen veel problemen. De stedelijke distributie

6 Wiens belangen spelen bij de oplossing van dit probleem mee?

7 De binnenstad ondervindt concurrentie van een grootschalig koopparadijs buiten de stad

8 Grootschalig winkelcentrum
Alexandrium in Rotterdam is zo’n grootschalig koopparadijs. Het verzorgingsgebied overlapt dat van andere winkelcentra. Alleen als het aanbod niet concurreert, maar juist iets extra’s biedt, kunnen de andere winkelcentra blijven bestaan!

9 Binnensteden hebben ruimtegebrek, ze zijn mooi, maar soms niet praktisch

10 De bereikbaarheid is soms slecht, zoals hier in Nijmegen

11 Daarom worden rond nieuwe verkeersknooppunten ook nieuwe centra ontwikkeld, zoals hier in Den Haag

12 Nieuwe infrastructuur en nieuwe stations (bijv
Nieuwe infrastructuur en nieuwe stations (bijv. RandstadRail) zijn aantrekkelijk voor bedrijven, vanwege de goede bereikbaarheid

13 Al deze ontwikkelingen (welke dus?) hebben invloed op…
de reikwijdte en het verzorgingsgebied van een stad.

14 De eerste hoofdvraag luidde:
Welke locatievraagstukken spelen een rol in en rondom steden? Op welke manieren worden steden verder ontwikkeld? 14

15 Regionale samenwerking tussen bestuurders.

16 Netwerken Stedennetwerken en netwerksteden (wat is het verschil?)

17 Kop van Zuid: publiek-private samenwerking

18 De tweede hoofdvraag luidt:
Welke maatschappelijke processen in hedendaagse steden leiden tot ruimtelijke en sociale polarisatie? 18

19 Aantrekkelijke stad De stad is aantrekkelijk voor: Tertiaire sector
Zakelijke dienstverlening Kennisintensieve bedrijven Wat is in de kenniseconomie de belangrijkste productiefactor?

20 Agglomeratievoordelen
Steden bieden agglomeratievoordelen: Lagere productiekosten Amstelveen Utrecht Investeringen door derden Leiden Amersfoort Delft Nijmegen Broedplaats voor creatieven En dit is de top 6 creatieve steden:

21 De Creatieve Stad Een architectenbureau in een kerk!
Hoe draagt dit bij aan de creatieve stad?

22 Achterblijvers Sommige stadsbewoners blijven achter in de kenniseconomie. Wie zijn dat?

23 De duale arbeidsmarkt is in de wijken van de stad herkenbaar.
Ruimtelijke polarisatie De duale arbeidsmarkt is in de wijken van de stad herkenbaar. Er is ruimtelijke polarisatie.

24 In de ene wijk: goedkope huurwoningen slecht bouwmateriaal
te hokkerig en klein slechte kwaliteit van de woonomgeving

25 Zo’n wijk is niet meer aantrekkelijk voor koopkrachtige inwoners

26 In de andere wijk Dure appartementen Mooie winkels Veel voorzieningen

27 Beleid op het lokale schaalniveau: de stad
stadsvernieuwing stedelijke herstructurering Men hoopt op gentrificatie Wat is dat?

28 Bouwtechnische kwaliteit
De bouwtechnische kwaliteit van woningen in de stad is al sterk verbeterd. Door welke beleids-maatregelen kwam dat?

29 Rotterdam vele herstructureringswijken Kop van Zuid

30 Kop van Zuid: herstructurering

31 ondertussen in de probleemwijken:
asociaal gedrag sociale en etnische spanningen (polarisatie) afname aantal voorzieningen

32 Probleemwijken In welke wijken komen meerdere problemen samen?

33 Problemen aanpakken in de multiculturele stad

34


Download ppt "Hoofdstuk 4 Nederland: stedelijke gebieden Paragraaf 5 t/m 8"

Verwante presentaties


Ads door Google